8/1/16

CONVOCATORIA DE PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LÍNGUA GALEGA, NIVEIS CELGA 1, 2, 3 e 4.

DESTINATARIOS/AS:
As persoas maiores de 16 anos, ou que os fagan antes de finais do ano 2016, nacionais ou estranxeiras.
DATAS:
Celga 4: 2 de abril de 2016.
Celga 2: 3 de abril de 2016.
Celga 3: 9 de abril de 2016.
Celga 1: 10 de abril de 2016. 
PRAZO: ata o 07/02/2016.

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS ADQUIRIDAS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL PARA A OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

REQUISITOS:
- Acreditación a través da experiencia laboral: 3 anos traballados nos últimos 10 ou 2000 horas para unidades de competencia de nivel II e III, ou 2 anos traballados ou 1200 horas para as de nivel I.
- Acreditación a través da formación: 200 horas de formación para unidades de competencia de nivel I ou 300 horas para as de nivel II e III.
ESPECIALIDADES:
- Xestión administrativa.
- Xardinaría e floraría.
- Construcción.
- Obras de interior, decoración e rehabilitación.
- Instalacións eléctricas e automáticas.
- Instalacións de telecomunicacións.
- Mecanizado.
- Soldadura e caldeiraría.
- Cociña e gastronomía.
- Servizos en restauración.
- Xestión de aloxamentos turísticos.
- Estética e beleza.
- Peiteado e cosmética capilar.
- Panadaría, repostaría e confeitaría.
- Sistemas microinformáticos e redes.
- Instalacións frigoríficas e de climatización.
- Instalacións de producción de calor.
- Carpintaría e moble.
- Instalación e amoblamento.
- Laboratorio de análise e de control de calidade.
- Emerxencias sanitarias.
- Farmacia e parafarmacia.
- Educación infantil.
- Carrozaría.
- Electromecánica de vehículos automóviles.
- Electromecánica de maquinaria.
Prazo de presentación de solicitudes: do 11 de xaneiro ao 5 de febreiro de 2016.