24/1/16

CONCELLO DA CORUÑA:


ANUNCIO da convocatoria dunha praza de psicólogo/a C.E. 13/10 e dez prazas de bombeiros do Servizo de Extinción de Incendios C.E. 3/15.
No Boletín Oficial da provincia da Coruña no 239, do 15 de decembro de 2015, publi- cáronse as bases aprobadas por resolucións da concelleira delegada de Facenda e Admi- nistración, por delegación da Xunta de Goberno Local, con datas do 13 de outubro e 18 de novembro de 2015, relativas ás seguintes convocatorias:
– 10 prazas de bombeiros do Servizo de Extinción de Incendios, C.E. 3/15, funcionarios de carreira.
– 1 praza de psicólogo, C.E. 13/10, funcionarios de carreira.
O prazo de presentación de instancias será de vinte (20) días naturais contados desde

o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado. Estas convocatorias e a súas resolucións publicaranse nos boletíns oficiais correspon-
dentes.

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160120/AnuncioL130-291215-0001_gl.pdf

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/12/15/2015_0000011906.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario