23/12/15

22/12/15

OFERTA DE EMPREGO NA PRENSA


DEPARTAMENTO DE CALIDADEControl/Revisado do proceso produtivo dacordo cos criterios de calidade establecidos no mesmo; Elaboración de documentación. Ao tratarse dun posto no departamento de calidade.
Valórase titulacion de de FP/ Graos relacionados con Enxeñerías/Químicas/Laboratorio
Imprescindible nivel alto de inglés oral e escrito.
Nivel de informática medio alto
.
Muller. Idade entre 20 ata 35 anos. Con experiencia. Valórase conocimientos da madera

Enviar CV actualizado a: ofertas.traballo@porremprego.org (Indicando no asunto: departamento de calidade.).

CEOE AGENCIA DE EMPLEO: OFERTAS DE EMPLEO

Máis información: http://ceoeformacion.trabajando.es/buscar-trabajo-empleo/cid/CDE80EC2D9BD58D7E8471EE49216799A/canal/0/pagenumber/1/

CEG: BOLETÍN SEMANAL DE EMPREGO

Máis información: http://ceg.es/docs/7/boletin_do_21_ao_27_de_decembro_de_2015.pdf

1 TÉCNICO/A MANTEMENTO (provincia de Lugo). (Especialidade en Electricidade e Electrónica)


Funcións:
Levar a cabo o mantemento preventivo e correctivo en planta de procesamento de productos lácteos.
Requisitos:
-FP Superior de Electricidade ou Electrónico/a Industrial
- Coñecementos en Mecánico/a,programacion de autómatas e electricidade.
- Interpretación de planos e esquemas.
- Montaxe de equipos eléctricos.
- Mantemento preventivo/correctivo en equipos de proceso.
- Elaboración de planos e esquemas
- Petición de presupuestos
- Valorarase experiencia en industria láctea.
- Experiencia ao menos de 2-3 anos en postos semellantes
Interesados/as remitir curriculo a:
mirian.rodriguez@adecco.com especificando no asunto TÉCNICO/A MANTENIMIENTO)
982 213070 (Mirian Rodríguez)

DEPUTACIÓN DE LUGO E APEC: PROGRAMA REACCIONA 2020

Trátase dun programa para reactivar a construciób a través da rehabilitación eficiente de vivendas.
Conta con 4 liñas de actuación:

1.  Reacciona (sensibilización)
2. Reenfócate (apoio técnico a pequenas empresas)
3. Reconstrúe (difusión oportunidade de negocio)
4. Rehabilítate (formación en materia de rehabilitación e eficiencia enerxética)
Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=28849&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=gl&level=1

TÉCNICO EN PROXECTOS EUROPEOS - CONCELLO DE VERÍN

ORIENTADOR/A EDUCATIVO PARA SANTIAGO DE COMPOSTELA - FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO

Titulacións requiridas:
- Psicopedagoxía
- Educación social
- Traballo social ou equivalente

Prazo de solicitudes: ata o 25 de decembro
Data de incorporación: 1 de febreiro 2016
Máis información: https://www.gitanos.org/quienes_somos/trabajo/114432.html.es

PROFESOR DE MÚSICA PARA SECUNDARIA - ESCUELA WALDORF MENIÑEIROS - (LUGO)

 profesor musica

 Máis información: http://escuelawaldorf-lugo.org/buscamos-un-profesor-de-musica/


  

21/12/15

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA


BOLETÍN QUINCENAL DE BOLSAS, AXUDAS E SUBVENCIÓNS

Máis información: http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/Boletin_Quincenal.html

BOLETÍN SEMANAL DE EMPREGO PÚBLICO

Máis información: http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html

INSERSO: 60 PRAZAS DE DIFERENTES CATEGORÍAS

2 prazas para Licenciado/a en Medicina ou equivalente ou o grao correspondente.
1 praza Licenciado/a en Medicina e Médico/a especialista en Medicina Física e
Rehabilitación
ou equivalentes ou o grao correspondente.
1 Licenciado/a en Psicoloxía ou equivalente ou o grao correspondente
1 Diplomado/a en Traballo Social ou equivalente ou o grao correspondente.
2 Diplomado/a en Enfermería ou equivalentes ou o grao correspondente.
1 Diplomado/a en Logopedia ou equivalente ou o grao correspondente.
1 Diplomado/a en Terapia Ocupacional ou equivalente ou o grao
correspondente.
2 Técnicos/as Superiores en Dirección de Cociña ou equivalente.
1 Técnico en Cociña e Gastronomía ou equivalente
27 Técnicos/as en Atención Sociosanitaria ou Técnicos/as en Coidados Auxiliares de Enfermería ou equivalente.
9 Técnicos/as en Atención Sociosanitaria ou Técnicos/as en Coidados Auxiliares de Enfermería ou equivalente.
12 Educación Primaria, Certificado de Escolaridade ou acreditación dos anos cursados e das cualificacións obtidas na Educación Secundaria Obrigatoria