21/10/15

130 PRAZAS ESCALA DE CIENTÍFICOS/AS TITULARES DOS OPIS, ACCESO LIBRE, OEP 2015

Organismos Públicos de Investigación (OPIS):
Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC)
Centro de Investigacións Enerxéticas, Ambientais e Tecnolóxicas (CIEMAT)
Instituto Xeolóxico e Mineiro de España (IGME)
Instituto Español de Oceanografía (IEO)
Instituto Nacional de Investigación e Tecnoloxía Agraria e Alimentaria (INIA)
Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII)
O prazo de solicitudes: ata o  9 de novembro de 2015
Máis infromación: http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/20/pdfs/BOE-A-2015-11275.pdf

BOLSAS DE EMPREGO EN AENA

Prazo de inscripción:  ata o 30 de outubro de 2015
http://empleo.aena.es/empleo/PFSrv?accion=inicio

Convocadas 100 prazas de prácticas universitarias en Alcampo
A cadena de hipermercados Alcampo, ofrece 100 prácticas profesionais nos seus equipos de responsables de mercado. As prácticas teñen unha duración de 6 meses, dentros das áreas de comercial, de xestión de equipos e de resultados.

 O prazo de presentación de solicitudes é ata o 15 de novembro de 2015.

https://alcampoempleo.epreselec.com . 

FERIA DEL MERCADO LABORAL VIRTUAL

http://feriamercadolaboral.trabajando.es/

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA
CONCELLO DE SARRIA: PROCESO SELECTIVO OPERARIO


EXAME CODIX


19/10/15

TRABALLADOR/A SOCIAL PARA A DEPUTACIÓN DE OURENSE

Prazo de solicitudes:  ata o 24 de outubro
Máis información: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=239&fecha=20151017

35 PRAZAS DA ESCALA TÉCNICA DE XESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESPECIALIDADE DE SANIDADE E CONSUMO

A distribución por áreas das prazas convocadas é a seguinte:
a) Área de medicamentos biolóxicos: 3 prazas.
b) Área de análise química de medicamentos: 4 prazas.
c) Área de avaliación clínica e preclínica de medicamentos: 8 prazas.
d) Área de farmacovigilancia: 5 prazas.
e) Área de medicamentos veterinarios: 6 prazas.
f) Área de produtos sanitarios e cosméticos: 5 prazas.
g) Área de consumo, seguridade alimentaria e nutrición: 4 prazas.


Prazo de solicitudes: ata  o 6 de novembro
Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/17/pdfs/BOE-A-2015-11189.pdf