14/7/15

CRUZ ROJA LUGO: DINAMIZACIÓN COMUNITARIA

CURSO SSCB0109 DINAMIZACIÓN COMUNITARIA
Cruz Roja Lugo
Inicio inmediato - horario de tarde
Salidas profesionales:
Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:

  • Animador/a comunitario en general.
  • Animador/a sociocultural.
  • Agente de desarrollo social.
  • Agente de desarrollo local.
  • Dinamizador/a comunitario/a.
  • Asesor/a para el sector asociativo.
  • Técnico comunitario.
  • Gestor/a de asociaciones.

13/7/15

Psicopedagogía/a - Concello de Porto do Son

CENTRO RAMÓN PIÑEIRO: CONVOCATORIA 8 BOLSAS DE FORMACIÓN

Convocatoria de 8 bolsas de formación en proxectos de investigación para o Centro Ramón Piñeiro (Xunta de Galicia).
Sistema selectivo: concurso de méritos e entrevista persoal.
Titulacións requeridas para cada unha das bolsas:

- Licenciado/a en Filoloxía Galega, Románica, Hispánica, Portuguesa ou Tradución e Interpretación ou ben graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Lingua e Literatura Españolas; en Lingua e Literatura modernas; en Galego e Portugués: estudos lingüísticos e literarios; en Español: estudos lingüísticos e literarios; en Estudos de Galego e Español; en Tradución e Interpretación ou outras titulacións que se consideren equivalentes.
- Ser licenciado/a ou graduado/a en Filoloxía Clásica, en Historia, en Humanidades ou graduado/a en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural ou outras titulacións que se consideren equivalentes.
- Posuír algunha das seguintes titulacións ou outras titulacións que se consideren equivalentes: licenciado/a en Filoloxía Galega, Románica, Hispánica ou Portuguesa ou ben graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Lingua e Literatura Españolas; en Lingua e Literatura modernas; en Galego e Portugués: estudos lingüísticos e literarios; en Español: estudos lingüísticos e literarios ou en Estudos de Galego e Español.
- Ser licenciado/a en Filoloxía ou Tradución e Interpretación, ou ben graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Lingua e Literatura Españolas; en Lingua e Literatura Inglesas; en Lingua e Literatura Modernas; en Linguas estranxeiras; en Tradución e Interpretación ou outras titulacións que se consideren equivalentes.
- Ser licenciado/a en Filoloxía Galega ou Galego-Portuguesa ou graduado/a en Lingua e Literatura galegas (con Maior Plus de Lingua e Literatura Galegas); en Estudos de Galego e Español; en Galego e Portugués: estudos lingüísticos e literarios (con Maior Plus, Minor ou Maior en Literatura Galega) ou outras titulacións que se consideren equivalentes.
- Ser licenciado/a en Filoloxía Galega ou ben graduado/a en Lingua e Literatura Galegas; en Galego e Portugués: estudos lingüísticos e literarios; en Estudos de Galego e Español ou outras titulacións que se consideren equivalentes.
- Ser licenciado/a en Filoloxía Galega, Portuguesa, Hispánica, Clásica ou Románica, ou ben graduado/a en Español: estudos lingüísticos e literarios; en Lingua e Literatura Modernas (con Maior ou Minor en Filoloxía Románica); en Lingua e Literatura galegas; en Lingua e literatura españolas ou en Filoloxía Clásica ou outras titulacións que se consideren equivalentes.
- Ser licenciado/a ou graduado/a en Ciencias Políticas e da Administración ou outras titulacións que se estimen equivalentes.
Prazo de presentación de solicitudes: 1 mes contado a partir de mañá.

FESAN BUSCA DOCENTES:

SE BUSCAN DOCENTES PARA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL CURSO 2015 – 2016

Se Buscan docentes para Formación Profesional con las siguientes titulaciones:
-          Diplomado en Enfermería
-          Licenciado en Medicina
-          Licenciado en Farmacia
-          Licenciado en Biología
-          Licenciado en Bioquímica
-          Licenciado en Química
-          Licenciado en Ciencias Ambientales
-          Licenciado en Odontología
-          Licenciado en Veterinaria

Imprescincible estar en posesión de:
-          CAP o Master de profesorado
-          CELGA 4.
 Remitan los CV al correo: cprfesan@fesan.org

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA


CEG: BOLETÍN DE OFERTAS DE EMPREGO E FORMACIÓN

http://www.ceg.es/docs/4/boletin_do_6_ao_12_de_xullo_(actualizado_a_10-7-2015).pdf?lang=1