5/6/15

FUNDACIÓN CETMAR: CONVOCATORIA SUBSTITUCIÓN DUN TÉCNICO DA ÁREA DE CONTROL E XESTIÓN DO MEDIO MARIÑO durante o periodo de baixa por maternidade.


TITULACIÓN:  Lic. CC. Del Mar; Lic. Bioloxía; Lic. CC. Ambientais; Lic. Física; Lic. Química; Enxeñeiro Superior.
EXPERIENCIA:  Puntuaranse os servizos prestados en postos e actividades equiparables ou relacionados co perfil da praza.
CARACTERÍSTICAS CONTRATO:  Xornada completa
                                                              Duración prevista: 8 semanas
 Requírese permiso de conducir
 Ubicación: Fundación CETMAR
 Interesados enviar Currículum Vitae documentado con Anexo II (modelo de solicitude) como se indica nas bases, reflexando no exterior do sobre os seguintes datos: PRAZA: SUBSTITUCIÓN DUN TÉCNICO DA ÁREA DE CONTROL E XESTIÓN DO MEDIO MARIÑO durante o periodo de baixa por maternidade. AO: Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR A/A Dna. Paloma Rueda Crespo C/ Eduardo Cabello s/n 36208 VIGO

Prazo de recepción de solicitudes: 8 de junio de 2015 (inclusive)
As bases da convocatoria están dispoñibles en www.cetmar.org/contratacion

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA
CETAL: TÉCNICO ESPECIALISTA EN MICROBIOLOGÍA ALIMENTARIA


4/6/15

SUPLUSA: 3 AUXILIARES XARDIÑEIROS/AS

3 AUXILIARES XARDINEIROS/AS 
para a Sociedade Urbanística Provincial de Lugo, S.A.
Requisito, entre outros: Título de EXB ou ESO.
Sistema selectivo con parte teórica e práctica.
Prazo de presentación de solicitudes: 10 días naturais contados a partir de mañá.


Máis información. http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_12340_1.pdf#PAGE=2

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSAOFERTA DE EMPREGO PARA SARRIA-LUGO

ef:162587629
 
OFERTA
 
Turismo en Sarria (LUGO)
04-06-2015
Se necesita persona responsable y con experiencia para lavar coches, con contrato de trabajo. carnet de conducir. no se responden correos. imprescindible que los interesados pasen personalmente con curriculum vitae por el concesionario mercedes de sarria, en carretera comarcal 546 km 21. 7 Sarria - Lugo para hacer entrevista y prueba.

ADER LUGO SELECCIONA CONTABLE

Seleccionamos para empresa en proceso de expansión ubicada en Lugo contable para incorporar a su Departamento Administrativo. 
Como tal, se encargará de las gestiones propias del puesto: asientos y cierres contables, gestiones bancarias, control de pagos y cobros, labores financieras y administrativas en general...


Máis información: http://empleo.ader.net/iveroferta.php?id=306