7/5/15


INSTITUTO GALEGO DA CALIDADE ALIMENTARIA
ANUNCIO do 20 de abril de 2015 polo que se convoca o proceso selectivo para a contratación dun/dunha técnico/a I, mediante a modalidade contractual de realización de proxectos específicos de investigación científica e técnica para o desenvolvemento dos obxectivos do Plan de innovación e mellora forestal de Galicia.
No taboleiro de anuncios do Instituto Galego da Calidade Alimentaria e na súa páxina web (http://www.medioruralemar.xunta.es/nc/areas/investigacion_e_formacion/instituto_galego_da_calidade_alimentaria/documentacion/persoal/) aparecen integramente publicadas as bases da convocatoria do proceso selectivo para a contratación dun/dunha técnico/a I, mediante a modalidade contractual de realización de proxectos específicos de investigación científica e técnica para o desenvolvemento dos obxectivos do Plan de innovación e mellora forestal de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes será de sete (7) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.
Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan, de conformidade coas bases, publicaranse no dito enderezo electrónico e no taboleiro de anuncios do Instituto Galego da Calidade Alimentaria.

Competencias clave para o ano 2015: publicación listas provisionais

9ª CONVOCATORIA DE COMPETENCIAS CLAVE PARA O ACCESO AOS CURSOS FORMATIVOS DE  CERTIFICADOS DE  PROFESIONALIDADE


Hoxe xoves, día 7 de maio de 2015publícanse  as listas provisionais de admitidos e excluídos  da actual convocatoria de probas de competencias clave ,

As listas pódense consultar  no portal da Consellería de Traballo e Benestar no enderezo web:

Para  contactar co Instituto Galego das Cualificacións:
•    Teléfono de contacto:     981.546840    981.541562    981.546808 
•    Fax:     981.544604 
•    Enderezo electrónico:      ctb.igcualif@xunta.es

Como consta no calendario do procedemento  (anexo II da resolución), as persoas que figuran como excluídas terán de prazo ata o día 12  de maio para subsanar as súas solicitudes.

As listas definitivas de admitidos publícanse o 20 de maio de 2015 

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA
6/5/15

CEG: BOLETÍN DE EMPREGO SEMANAL

Máis información: http://www.ceg.es/docs/e/boletin_do_3__ao_10_de_maio.pdf?lang=1

Gerente de Proyectos TI Vitae Consultores - A Coruña y alrededores, España

Nuestro cliente, importante Consultora Multinacional del ámbito TI con más de 65.000 profesionales que ofrece soluciones de Negocio,  Consultoría Estratégica, Desarrollo de Aplicaciones, Integración de Sistemas y Outsourcing a prestigiosos clientes líderes a nivel mundial, necesita incorporar para su equipo el siguiente perfil profesional en A Coruña :

~ GERENTE DE PROYECTOS TI ~

  • Titulación Superior. Se valorará MBA
  • Al menos 7 años de experiencia en Gestión de Proyectos TI.
  • Experiencia en Gestión de Grandes Cuentas.
  • Alta capacidad de Liderazgo, Comunicación, Organización y Gestión.
  • Se valorará alta orientación al cliente y a Negocio.
  • Se valorará la experiencia en el sector Retail
  • Se valorará certificaciones tanto técnicas como de Gestión, PMP®, ITIL®, SCRUM®.

    La misión del candidato(a) será la de responsabilizarse de la cartera de Proyectos TI en Galicia, sobre todo Grandes Cuentas, ejecutando y gestionando el presupuesto asignado, liderando a los recursos humanos, Jefes de Proyecto TI, en contacto directo con los Clientes y en dependencia directa del Director de Negocio de Retail. Adicionalmente colaborará en el desarrollo de negocio del resto del sector a nivel nacional.

Prácticas no SERGAS (ADE, Bioloxía, Enxeñarías, Historia...)


Ao abeiro do convenio de cooperación educativa entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde (SERGAS) e a Universidade de Santiago de Compostela publicouse a convocatoria de prácticas preprofesionais en centros dependentes do sistema sanitario público de Galicia.
Estas prácticas, non remuneradas, teñen unha equivalencia de 1 crédito ECTS por cada 25 horas de desenvolvemento.
O prazo de presentación de solicitudes é do 4 ao 12 de maio de 2015.
A presentación da solicitude farase nos Decanatos/Direccións dos Centros, de luns a venres en horario de atención ao público

Prazas ofertadas por titulacións:

Lugo:
ADE: 3 prazas
Relación Laborais: 1 praza

Santiago:
ADE: 7 prazas
Economía: 12 prazas
Bioloxía: 12 prazas
Química: 5 prazas
Enxeñaría Informática: 4 prazas
Enxeñaría Química: 4 prazas
Física: 5 prazas
Historia: 2 prazas
Matemáticas: 7 prazas
Ciencia Política: 14 prazas
    

CONCELLO DE VIMIANZO: 1 PRAZA DE TÉCNICO/A DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA


Contrato laboral temporal, a xornada completa.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 14 de maio.

Máis información: http://www.vimianzo.gal/media/documentos/BASES%20DILIXENCIADAS.pdf