23/4/15

SERGAS: Publicación da Oferta de Emprego Público (O.E.P.) 2015 para os seguintes postos:


LICENCIADO/A SANITARIO:
- F.E.A. Anatomía Patolóxica 3
- F.E.A. Anestesioloxía e Reanimación 13
- F.E.A. Aparello Dixestivo 4
- F.E.A. Cirurxía Cardiovascular 3
- F.E.A. Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía 6
- F.E.A. Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo 3
- F.E.A. Hematoloxía e Hemoterapia 4
- F.E.A. Medicina Intensiva 3
- F.E.A. Medicina Interna 4
- F.E.A. Microbioloxía e Parasitoloxía 3
- F.E.A. Obstetricia e Xinecoloxía 6
- F.E.A. Oftalmoloxía 4
- F.E.A. Otorrinolaringoloxía 3
- F.E.A. Psiquiatría 4
- F.E.A. Radiodiagnóstico 6
- F.E.A. Uroloxía 3
- Médico/a de familia 42
- Médico/a coordinador 061 6
- Médico/a asistencial 061 2
- Odontólogo/a A.P. 4
DIPLOMADO/A SANITARIO/A E DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
- Enfermeiro/a 80
- Enfermeiro/a especialista en Obstetricia e Xinecoloxía 6
- Fisioterapeuta 6
- Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría 60
- Técnico/a en Farmacia 26
XESTIÓN E SERVIZOS:
- Grupo técnico da función administrativa 7
- Persoal técnico superior en prevención de riscos laborais 19
- Técnico/a xestión de sistemas e tecnoloxías da información 3
- Técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información 5
- Traballador/a social 6

CONCELLO DE SAMOS:


Convocatoria das seguintes prazas:
- 1 Auxiliar de Axuda no Fogar para persoas dependentes (media xornada).
- 1 Persoal para o Servizo de Atención e Información a Peregrinos/as.

Prazo: 5 días naturais dende mañán (ata o 28/04/2015)

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_12093_1.pdf#PAGE=10

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA
22/4/15

AFAMMER: CURSO DE INFORMÁTICA

Horario: de 16:00 a 20:00

Nº de horas: 70

Datas: do 4 a 27 de maio

Máis información: 690 36 31 03