17/4/15

Recoñecemento da Experiencia Profesional: calendarios de avaliación


domicilio
CALENDARIOS DE AVALIACIÓN
Candidatos asesorados na provincia de Lugo: a avaliación realizarase no Complexo Residencial Xuvenil Lug (Albergue Xuvenil Eixo Garai) Rua Pintor Corredoira, 2, Lugo
institucions
CALENDARIOS DE AVALIACIÓN
Candidatos asesorados na provincia de Lugo: a avaliación realizarase no Complexo Residencial Xuvenil Lug (Albergue Xuvenil Eixo Garai), Rúa Pintor Corredoira, 2, Lugo

GRUPO EULEN: OFERTAS DE EMPREGO

http://www.eulen.com/es/encuentra-tu-empleo/ofertas-de-empleo/

OFERTA DE EMPREGO: ADMINISTRATIVO COMERCIAL


CRTVG: CONVOCATORIA SELECCIÓN 2 REPORTEIROS/AS GRÁFICOS

Proceso selectivo na CRTVG (contratos de prácticas):
2 reporteiros/as gráficos/as
Prazo de inscrición aberto ata o 23 de abril de 2015

OFERTA DE EMPREGO: QUÍMICO/A

Químico/a
Nombre del PuestoQuímico/a
Sector de referenciaEmpresa dedicada al tratamiento y gestión de residuos
En dependencia deDirección Técnica
LocalidadVigo
Disponibilidad para viajarSi
Funciones y responsabilidadesDependiendo del Director Técnico, sus funciones principales serán el análisis, clasificación y recogida de residuos, así como el asesoramiento a clientes sobre almacenamiento, normativa medioambiental y tratamiento idóneo para cada tipología de residuo.
Nivel de formación requeridoFormación Universitaria - Licenciatura/Grado
Especialidad formativaLicenciado/a o Técnico/a Superior en la rama química, no descartándose otras titulaciones afines (Licenciatura en Farmacia, Biología, etc.)
Idiomas requeridos para el puestoNinguno
Experiencia aportada para el puestoNo es necesaria experiencia
Competencias ConductualesAprendizaje, Disciplina, Orientación al cliente, Tenacidad, Comunicación oral


Máis información: https://recruit.zoho.com/ats/ViewJob.na?digest=rc5L1k0Q.YprUtwJurb.y60Kmeck67F0IjRw96Z47hs-

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA


El III Congreso de Cultura Digital y Redes Sociales #INLUGO15 está organizado por la Diputación de Lugo y se celebrará en el Pazo de San Marcos los días 8 y 9 de mayo de 2015. ¡Te esperamos!

Máis información: http://www.inlugo.com/

14/4/15

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO: bases xerais e específicas para a provisión definitiva, polo sistema de oposición, acceso libre, das prazas do cadro de persoal funcionario correspondentes á oferta de emprego do ano 2015.


ANUNCIO do extracto da convocatoria e das bases xerais e específicas para a provisión definitiva, polo sistema de oposición, acceso libre, das prazas do cadro de persoal funcionario correspondentes á oferta de emprego do ano 2015.
No Boletín Oficial da provincia de Lugo (BOP) número 67, do 24 de marzo de 2015, publicouse a convocatoria e as bases xerais e específicas para a provisión das prazas do cadro de persoal funcionario, acceso libre, correspondentes á oferta de emprego para o ano 2015 e que a seguir se relacionan:
Número de vacantes: unha. Denominación: técnico superior en ciencias económicas e empresariais. Sistema de provisión: oposición, acceso libre. Escala de administración especial, subescala técnica. Técnicos superiores. Grupo A, subgrupo A1.
Número de vacantes: unha. Denominación: técnico de administración xeral. Sistema de provisión: oposición, acceso libre. Escala de administración xeral, subescala técnica. Grupo A, subgrupo A1.
Número de vacantes: unha. Denominación: enxeñeiro de camiños, canles e portos. Sistema de provisión: oposición, acceso libre. Escala de administración especial, subescala técnica. Técnicos superiores. Grupo A, subgrupo A1.
Número de vacantes: unha. Denominación: técnico superior en administración de sistemas informáticos en rede. Sistema de provisión: oposición, acceso libre. Escala de administración especial, subescala técnica. Técnicos auxiliares. Grupo B.
Presentación de solicitudes: presentaranse no modelo oficial que figura no anexo I das bases xerais (BOP núm. 67, do 24 de marzo de 2015 (páx. 34) e na páxina web www.deputacionlugo.org).
Lugar de presentación: no Rexistro Xeral desta entidade ou a través das formas establecidas no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Órgano a que se dirixe: dirixiranse á Presidencia da Deputación Provincial de Lugo.
Prazo de presentación de solicitudes: vinte (20) días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación deste extracto no Boletín Oficial del Estado.

JEAN LOUIS DAVID LUGO SELECCIONA PELUQUEROS/AS LUGO


OFERTA EMPREGO : XESTOR COMERCIAL ABANCA


ABANCA en colaboración ca Universidade de Santiago de Compostela pon en marcha a 2ª edición do programa EXPERIENCIA ABANCA, para ofrecer a recén licenciadas/os a sua primeira experiencia laboral incorporándoos á Rede de Oficinas que ABANCA posee en Galicia, Asturias e León 
-Nº postos ofertados: 40
-Ubicación : provincias de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e León e Comunidade Autónoma de Asturias.
-Contrato laboral en prácticas cunha duración inicial de seis meses. 
-Incorporación: Xuño 2015 
-Titulacións: ADE; Económicas, Dereito, CC Políticas
-Moi valorable Master en Banca e finanzas, MBA ou afins