18/12/15

CONVOCATORIA DE 70 PRAZAS DE ORDENANZA NA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO RESERVADAS A PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL

En Galicia as seguintes:
- 1 Coruña
- 25 Lugo
- 33 Ourense
- 35 Pontevedra.
- 34 Marín (Pontevedra)
Prazo: 20 días naturais


Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/18/pdfs/BOE-A-2015-13800.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario