18/12/15

CONVOCATORIA DE 7 PRAZAS NO CORPO DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS DE ARSENAIS DA ARMADA (Acceso libre).

Especialidades:
- 2 Informática.
- 2 Industriais.
- 1 Arquitecto/a Técnico/a.
- 2 Enxeñeiros/as Técnicos/as Navais.

Prazo: 20 días naturais
Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/18/pdfs/BOE-A-2015-13796.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario