26/11/15

CONCELLO DE BALEIRA: CONVOCATORIA SELECCIÓN AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

ANUNCIO de convocatoria para seleccionar un/unha auxiliar de axuda no fogar.
O Concello de Baleira convoca concurso-oposición para seleccionar un/unha auxiliar de axuda no fogar en réxime de persoal laboral a tempo completo na modalidade de contrato indefinido segundo bases aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria do 17 de setembro de 2015.
A convocatoria e as bases están publicadas no Boletín Oficial da provincia de Lugo nº 247, do 28 de outubro de 2015, no taboleiro de edictos do concello e na páxina web do concello www.concellobaleira.es .
O prazo de presentación de solicitudes, ás cales se deberá xuntar a documentación prevista nas bases, será de vinte (20) días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado.
Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, faranse públicos, na forma prevista nelas, no taboleiro de edictos do concello e na páxina web www.concellobaleira.es .

No hay comentarios:

Publicar un comentario