19/10/15

35 PRAZAS DA ESCALA TÉCNICA DE XESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESPECIALIDADE DE SANIDADE E CONSUMO

A distribución por áreas das prazas convocadas é a seguinte:
a) Área de medicamentos biolóxicos: 3 prazas.
b) Área de análise química de medicamentos: 4 prazas.
c) Área de avaliación clínica e preclínica de medicamentos: 8 prazas.
d) Área de farmacovigilancia: 5 prazas.
e) Área de medicamentos veterinarios: 6 prazas.
f) Área de produtos sanitarios e cosméticos: 5 prazas.
g) Área de consumo, seguridade alimentaria e nutrición: 4 prazas.


Prazo de solicitudes: ata  o 6 de novembro
Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/17/pdfs/BOE-A-2015-11189.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario