5/12/14

En Nasas buscamos incorporar un novo membro junior ao equipo de márketing online para que traballe nas nosas oficiñas dende o 2 de xaneiro de 2015.

Os requisitos imprescindibles son:

-perfecto coñecemento do galego e do castelán
-coñecementos altos de inglés (B1)
-creatividade, boa redacción e coñecemento profesional de plataformas blog e social media, xestionando comunidades para marcas o institucións.
-proactividade, interese polos medios dixitais e a publicidade en xeral.
-manexo de Word (avanzado), Excel (medio), Power Point (medio) e Photoshop (básico).

Valorarase:

-Licenciatura ou Grao en Márketing, Xornalismo ou Publicidade
-Experiencia na xestión de Social Ads e técnicas de optimización de CPCs, CPMs e CPFs
-Coñecementos de SEO e analitica web 
-Coñecementos de SEM (se non tes as certificacións de Google Adwords terás que pasalas antes de incorporarte. Poderiamos axudarte con isto).
-persoa activa en redes sociais, que coñeza a realidade de Galicia e as súas empresas. 

Condicións:

-Xornada completa, venres pola tarde libres, formación continua a cargo da empresa, horario flexible e boa música na Axencia.

Se queres incorporarte a unha axencia xove e en continuo crecemento, situada no centro da Coruña e que ten como clientes as empresas máis importantes de Galicia, envíanos unha mail a:work@nasassocialmedia.com coa Ref. Content Curator e o seguinte:

 1. Nome, data de nacemento, datos de contacto e lugar de residencia
 2. Estudios universitarios ou outra formación relevante para este traballo
 3. Experiencia profesional (se a tes) que sexa relevante para este traballo
 4. Idiomas e programas informáticos que coñeces
 5. Usuario de Twitter e Linkedin (se os tes)
 6. Con qué marcas che gustaría traballar por sector, p.ex: enxeñería, moda, sector social, etc.
Podes envialo ata o 16/12/2014.

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA


Persoal para inspeccións técnica en aeroxeneradores


Número de postos: 1
Localidade: Bertamiráns
Formación: FPI/II electricidade ou mecánica ou Enxeñeiro técnico industrial
Tarefas a desenvolver: 
 • Tareas de inspección y auditoría técnica de componentes de aerogeneradores, acciones de mantenimiento predictivo (diagnóstico y detección anticipada de fallos y averías, análisis de aceite, termografía, análisis por ultrasonidos), elaboración de informes técnicos.
Requisitos: FPI/II Mecánica ou electricidade ou Enxeñería Industrial
Tipo de contrato:
Temporal (obra e servizo)
Experiencia:
 • sector eólico (imprescindible)
 • Valorarase idiomas
 • Traballo a nivel nacional e no estranxeiro
Incorporación: Inmediata

CENTRO UNIVERSITARIO DA DEFENSA - ESCOLA NAVAL MILITAR


ANUNCIO do 1 de decembro de 2014 polo que se procede a dar publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca concurso público para a contratación de persoal docente (CPD07)
Categoría de profesor
Número de prazas
Axudante doutor
2

4/12/14

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSALICENCIADO/A- GRADUADO/A EN RELACIÓNS LABORAIS

Buscamos persoas que teñan formación en RELACIÓNS LABORAIS, que teñan negocio propio ou que sexa emprendedor/a en calquera ámbito.

Máis información: 690 363 103

CONVOCATORIA RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS A TRAVÉS DA EXPERIENCIA LABORAL


– Atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2): 598 prazas.
– Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2): 562 prazas.
– Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 50 prazas.
– Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3): 50 prazas.
– Socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2): 200 prazas.
– Socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2): 300 prazas.
– Información xuvenil (SSC567_3): 50 prazas.
– Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2): 100 prazas.
– Transporte sanitario (SAN025_2): 200 prazas.
Prazo de inscrición: do 15 de febreiro ao 15 de marzo de 2015Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141204/AnuncioCA05-271114-0007_gl.htmlhttp://traballo.xunta.es/portada-reconecemento-experiencia-profesional;jsessionid=8FB6D903F761A7EE049E864CE7ECE0FC

DOCENTE OFFICE 365

CECAP LUGO busca docente para impartir Office 365 en los próximos días, imprescindible movilidad geográfica. Enviar CV a cecaplugo@cecaplugo.org — en Lugo.

3/12/14

OFERTA DE EMPREGO URXENTE: pedagogos/as psicólogos/as, animadores/as sociocultarais, psicopedagogos/as, terapeutas ocupacionais, traballadores/as sociais, informáticos, etc.

Necesítase persoal para realizar :

 • Actividades de estimulación cognitiva
 • Alfabetización dixital
Requisitos:
 • Titulación específica relacionada
 • Tamén de valora experiencia relacionada
 • Preferiblemente da zona
Enviar cv a: julia.rivas.fdz@gmail.com

FP DUAL DE ELECTROMECÁNICA DE MAQUINARIA - CIFP AS MERCEDES

- Requisitos do alumnado: os mesmos que para as demais modalidades de FP
- As empresas farán unha segunda selección
- O alumnado recibirá un importe que non será inferior ao salario mínimo interprofesional
- Prazo solicitudes: ata o 17 de decembro

Máis información:http://www.cifpasmercedes.org/index.php/es/
 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141203/AnuncioG0164-261114-0002_gl.html
http://www.edu.xunta.es/fp/


CONCELLO DE MONDOÑEDO: PSICÓLOGO/A -DIRECTOR/A CENTRO DE ATENCIÓN Á MULLER


Convocatoria de 1 praza de Psicólogo/a-Director/a do Centro de Atención á Muller (contrato de interinidade).
Prazo: ata o 09/12/2014.
Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_11115_1.pdf#PAGE=14

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA


CECAP LUGO: ASESORAMENTO INDIVIDUALIZADO PERSOANALIZADO CV COACH

Desde CECAP LUGO, Asociación Provincial de Centros de Formación de Lugo, finalizamos o ano  axudándoche a optimizar o currículo de xeito individual, mediante asesoramento personalizado por un Experto en Recursos Humanosampliando as posiblidades de ser  acreditado pola Consellería de Traballo para impartir calquera acción formativa que sexa un certificado de profesionalidade, conseguindo así aumentar ao máximo a súa efectividade no acceso ao mercado laboral.
¿Cómo podemos axudarte?:
 1. Revisando o teu CV. Recibirás un Informe sobre os aspectos a mellorar para optimizar o teu cv e orientación sobre cómo conseguir ser acreditado.
 2. Redactando o teu CV. Por un experto en Recursos Humanos para conseguir un currículo de impacto que ampliará as oportunidades para o cambio laboral desexado.
Inscrición: 10 euros 
PRAZAS LIMITADAS: 30 persoas
Concertar cita por teléfono en horario de 9:30 a 13:30 horas no 982.28.41.50 Ext. 204 ou envía un email a cecaplugo@cecaplugo.org

2/12/14

Cursos en modalidade Teleformación da FORGA, con prazas para persoas desempregadas.

Máis información: https://www.forga.gl/formacion/subvencionada/arquivos/Intersectorial1415/9-%20TELEFORMACI%C3%93N.pdf

A Fundación SEPI convoca as bolsas Instituto de Crédito Oficial 2015


A Fundación SEPI convoca 20 bolsas, ampliables, correspondentes ao Programa Instituto de Crédito Oficial 2015. Dirixido a diversas titulacións, requírese un nivel medio-alto de inglés e ter finalizado os estudos con posterioridade ao 30.06.2011.

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: probas selectivas para cubrir dez prazas da categoría profesional de oficial de servizos, grupo IV1


RESOLUCIÓN do 24 de novembro de 2014 pola que se convocan probas selectivas para cubrir dez prazas da categoría profesional de oficial de servizos, grupo IV1, cinco pola quenda de promoción interna e cinco pola quenda de acceso libre, vacantes no cadro de persoal laboral desta universidade.Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141202/AnuncioG2018-241114-0011_gl.html

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSA


CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN: APERTURA LISTAS DOCENTES

Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións no corpo de PT de Formación Profesional e EOI nas especialidades de Instalacións electrotécnicas, Procesos comerciais e procesos de xestión administrativa e italiano
Mar, 02/12/2014 - 08:50
Xúntase o Anuncio do 21 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional e profesores de escolas oficiais de idiomas en varias especialidades.
 • O prazo para presentar a instancia de solicitude, así como a documentación xustificativa dos requisitos mínimos exixidos e dos méritos alegados para a súa baremación, será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia
Especialidades:

-  Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional:
             - Instalacións electrotécnicas 
             - Procesos comerciais e procesos de  xestión administrativa
– Cuerpo de profesores de escolas oficiais de idiomas:
              - Italiano