18/11/14

CETAL: Proceso selectivo. Técnico especialista en gestión y administración de fundaciones.

REQUISITOS: 

  • Titulación en ADE, Económicas, RR.LL. ou equivalentes
  • 1 ano de experiencia en fundacións do sector público
PRAZO: 24 de novembro de 2014 ás 14:00 h

Máis información: http://www.cetal.es/ampliao/4/Proceso-selectivo-Tecnico-especialista-en-gestion-y-administracion-de-fundaciones.html

INJUVE: 7 PRAZAS de Titulado/a Superior de Xestión e Servizos Comuns, mediante contrato de obra ou servizo con duración máxima de 3 anos

7 PRAZAS de Titulado/a Superior de Xestión e Servizos Comuns, mediante contrato de obra ou servizo con duración máxima de 3 anos
Apoio na xestión do Programa Erasmus+
PRAZAS E TITULACIÓNS:
2 prazas para Ciencias Políticas,Antropoloxía, Socioloxía ouequivalentes
2 prazas para Ciencias Económicas ou equivalentes
2 prazas para licenciaturas no ámbitodas Ciencias da Información ou
dos Humanidades
1 Licenciatura en tradución e interpretación(inglés) ou Filoloxía Inglesa

Máis información:http://www.injuve.es/conocenos/noticia/contratacion-personal-laboral-temporal-en-el-injuve