16/10/14

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSACONVOCATORIA 33 BOLSAS (SPIU)


A USC convoca unha nova edición das BOLSAS DE SOSTIBILIDADE, Participación e Integración Universitaria
A Oficina de Desenvolvemento Sostible da USC oferta este curso 33 BOLSAS (SPIU) para desenvolver accións relacionadas co medio ambiente e o desenvolvemento sostible.
PRAZO de solicitudes ata o día 24 de outubro.Instancias e documentación: http://www.usc.es/plands/seccions/datos_plan/eixe3/linas_actuacion/sensibeparticipalumnado/bolsassostibles/convoc_bolsas/conv_bols_1415.htm

CURSOS DO CENTRO MULTIMEDIA DE GALICIA

Máis información: https://cntg.xunta.es/web/cnt/formacion

RESPONSABLE DE APROVISIONAMIENTO DE MEJILLON EN PLANTA para empresa conservera da zona do Barbanza


PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR:

-Análisis de necesidades.
-Compra de mejillón.
-Seguimiento de cosechas de productores específicos.
-Planificación de cocciones de mejillón y aprovisionamiento de vianda de terceros cocederos.
-Seguimiento de cocciones.
-Seguimiento del enlatado en las plantas.
-Seguimiento de la cuenta de resultados de las plantas y reporte de resultados a la Dirección.
-Análisis de la competencia.

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:

-Experiencia previa en puesto similar.
-Titulación universitaria en Biología, Química y similares.
-Conocimientos del proceso de cría y transformación del mejillón, bateas.
-Disponibilidad total para realizar viajes nacionales e internacionales.
-Residencia en la zona del Barbanza o disponibilidad para trasladar la residencia a dicha zona.

Máis información: http://www.grupoarestora-noticias.com/2014/09/key-manager-junior-mejillon.html