25/4/14

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS: DATAS E LUGARES DA PRIMEIRA REUNIÓN (GRUPAL)

Publicadas as listaxes de de persoas admitidas e excluídas, con data 24 de abril de 2014, iníciase a fase de asesoramento para as persoas admitidas, segundo o establecido na Orde do 14 de xaneiro de 2014 (DOG do 22 de xaneiro) pola que se convocou o proceso de acreditación de competencias.
A fase de asesoramento desenvolverase nas sedes correspondentes.
Pódese consultar o calendario e horario para a primeira reunión grupal na páxina web de cada centro.

O Sergas publica os resultados definitivos do primeiro proceso de actualización periódica das listas de selección temporal das categorías de enfermeira e enfermeira especialista en obstetricia e xinecoloxía

Máis información: http://www.sergas.es/

FUNDACIÓN PAIDEIA: AUXILIAR TITOR/A Buscamos profesional con formación y experiencia en integración social, monitor de tiempo libre, animador sociocultural o similar. Conocimientos medios de alemán y disponibilidad mes junio 2014 para labor de auxiliar de tutor jóvenes alemanes. 
Envía cv a laida@paideia.es

LIMPERGAL: BOLSA DE EMPREGO- Se selecciona Técnico Especialista en Sistemas de Protección contra Incendios. Se valorará conocimientos integrales en Edificios e Instalaciones.

Máis información: http://www.limpergal.com/index.php?op=16

CESGA: OFERTA DE EMPREGO: Técnico/a Superior de Proyecto FORTISSIMO


FORTISSIMO-14-TSP - Técnico/a Superior de Proyecto FORTISSIMO

 • Convoca: Fundación CESGA
 • Fecha de la oferta: 22/04/2014
 • Número de puestos: 1
 • Estado de la oferta: Aberta
 • Fecha de inicio de las solicitudes:  22/04/14 ás 15:13
 • Fecha límite para las solicitudes:  2/05/14 ás 23:59.
Ofrece: Contrato  tempora (APROX. 24 MESES) l para la realización del proyecto específico de investigación.

Algúns dos requisitos esixidos: estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: 

 • Licenciado/a ou graduado/a en Física
 • Licenciado/a ou graduado/a en Matemáticas,
 • Enxeñeiro/a Industrial
 • Enxeñeiro/a en Telecomunicacións
 • Graduado/a en Enxeñería en Tecnoloxías
 • Industriais ou Enxeñería Mecánica
 • Graduado/a, Enxeñeiro/a ou Licenciado/a en
 • Informática
Máis información:  https://www.cesga.es/es/ofertas_emprego/ofertas/oferta/idUsuarioOferta/0/id/174

24/4/14

IGAPE: XORNADA TÉCNICA "GALICIA EMPRENDE" EN LUGO

Xornada técnica Galicia Emprende en Lugo O salón de actos do Instituto de Seguridade e Saúde (Ronda de Fingoi, 170) acollerá o próximo martes, 29 de abril, unha nova xornada técnica dentro do ciclo de encontros que se están a desenvolver nas diferentes cidades galegas sobre os instrumentos de apoio ao emprendemento .
O obxectivo desta xornada, organizada en colaboración coa Fegaxe,  é achegar a emprendedores e empresarios información detallada sobre os servizos e apoios para a elaboración, implantación e consolidación de novos proxectos empresariais.
Na xornada participarán novos empresarios de Lugo que compartirán as súas experiencias no eido do emprendemento

Máis información: http://xornadas.igape.es/

BANCO POPULAR: OFERTA DE EMPREGO

Banca Comercial

Procesos de selección abiertos en estos momentos:

23/4/14

O Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente abre convocatoria de 9 becas de formación práctica, para titulados universitarios nas seguintes áreas de coñecemento:a) 3 becas na área de Sanidade e Hixiene Vexetal e Forestal con coñecementos en prevención e loita contra pragas agrícolas e forestais, redes de vixilancia fitosanitarias, autorización e utilización de produtos fitosanitarios; uso sostible de produtos fitosanitarios; e hixiene e trazabilidade en produtos agrícolas e forestais.
b) 3 becas na área de Sanidade e Hixiene Animal, con coñecementos en materia de programas sanitarios de vixilancia e control de enfermidades animais, redes de alerta sanitaria veterinarias, trazabilidade e identificación gandeira, xestión de subprodutos e autorización de produtos zoosanitarios.
c) 3 becas na área de Acordos Sanitarios e Controis en fronteiras, con coñecementos en materia de comercio exterior agrícola e gandeiro, criterios técnicos e negociación para a apertura de mercados exteriores, e controis nos puntos de inspección en fronteiras.
Requisitos:
Título universitario de graduado, diplomado, licenciado, enxeñeiro técnico ou superior, doutor, ou titulacións equivalentes nas materias e especialidades relacionadas coas bolsas que se convocan no momento da concesión da bolsa.
O prazo de solicitudes permanecerá aberto até o 12 de maio de 2014

Red de Investigación Cooperativa Neurovascular (RENEVAS - RD06/0026/0000)

1 contrato de investigación en el proyecto Red de Investigación Cooperativa Neurovascular (RENEVAS - RD06/0026/0000).
Convocatoria en formato PDF y formulario de solitud de admisión en formato DOC
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 24 de abril de 2014. 

titulación requerida
Licenciatura o grado en
Biología

NOVOS CURSOS AFD LUGO

Máis información: http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/afd/afd2014-Lugo.pdf

21/4/14

CURSO DE RISCOS LABORAIS EN EXPLOTACIÓNS DE GANDO VACÚN DE CARNE

Este curso terá lugar o próximo xoves nas instalacións da cooperativa Agrogandeira de Sarria de 10:00 a 14:00 horas e está dirixida a persoas traballadoras ou desempregadas do sector agrogandeiro.
Está organizado polo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral. Ten un máximo de 25 prazas.