16/4/14

Administrativo/a - facturacion y contabilidad (lugo)

Seleccionamos Administrativo/a Contable para importante empresa de la provincia de Lugo.
Imprescindible: Diplomatura en Ciencias Empresariales; experiencia en puestos administrativos/as; y conocimientos de contabilidad y facturación.

Requisitos:
Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnico/a y Al menos 2 años de experiencia.

14/4/14

15 Cursos online gratuitos en Abril

Cursos de Idiomas


Cursos de Diseño/Videojuegos

Cursos de Informática/Programación

Cursos de otras temáticas

Instituto Galego da Calidade Alimentaria: convoca proceso selectivo para a contratación dun/dunha técnico/a I, baixo a modalidade contractual de proxectos específicos de investigación científica e técnica para o desenvolvemento de actuacións de I+D+i dirixidas á conservación e mellora dos recursos xenéticos forestais


ANUNCIO do 26 de marzo de 2014 polo que se convoca proceso selectivo para a contratación dun/dunha técnico/a I, baixo a modalidade contractual de proxectos específicos de investigación científica e técnica para o desenvolvemento de actuacións de I+D+i dirixidas á conservación e mellora dos recursos xenéticos forestais (submedida 323.2.3. do Plan marco de conservación e mellora do patrimonio rural 2007-2013).
No taboleiro de anuncios do Instituto Galego da Calidade Alimentaria e na súa páxina web
http://www.medioruralemar.xunta.es/nc/areas/investigacion_e_formacion/instituto_galego_da_calidade_alimentaria/documentacion/persoal/ aparecen integramente publicadas as bases da convocatoria do proceso selectivo para contratación dun/dunha técnico/a I, baixo a modalidade contractual de proxectos específicos de investigación científica e técnica para o desenvolvemento de actuacións de I+D+i dirixidas á conservación e mellora dos recursos xenéticos forestais (submedida 323.2.3. do Plan marco de conservación e mellora do patrimonio rural 2007-2013).
O prazo de presentación de solicitudes será de sete (7) días hábiles desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.
Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando proceda de conformidade coas bases, publicaranse no dito enderezo electrónico e no taboleiro de anuncios do Instituto Galego da Calidade Alimentaria.

CEL CURSO: EMPRENDER UN NEGOCIO

Cursos para Emprendedores

En próximas fechas se celebrarán en Lugo tres cursos sobre 'Emprender un Negocio', que organizamos dede la CEL con la colaboración de CEOE en el marco de se su Plan de Formación Intersectorial.
Estos cursos, de 60 horas de formación cada uno (que se impartirán en la modalidad mixta, con 15 horas presenciales y 45 online), contemplan formación en cuestiones básicas que ha de conocer un futuro empresario, desde factores de viabilidad del proyecto empresarial, a variables de un plan de empresa y su elaboración, hoja de ruta, fundamentos para la gestión y seguimiento de un proyecto, entre otros.
Están dirigidos preferentemente a trabajadores en activo y autónomos, aunque también podrán participar desempleados siempre y cuando no superen el 30% del alumnado (ver todos los colectivos al final de esta entrada). El plazo de inscripción está abierto, las fechas de impartición se comunicarán al cierre de los grupos.
Los interesados en más información pueden descargar el programa al final de esta entrada. Es obligatoria la reserva de plaza a través del enlace:
                                                 INSCRIBIRME EN LOS CURSOS 'EMPRENDER UN NEGOCIO'

Máis información: http://www.cel.es/es/actualidad/236/cursos-para-emprendedores/

Aberta en Santiago e Vigo a convocatoria para participar no Programa Yuzz “Mozos con ideas” Os gañadores recibirán un total de 60.000 euros: 30.000 para o primeiro premio, 20.000 para o segundo, e 10.000 para o terceiro Este programa está organizado polo Centro Internacional Santander Emprendemento (CISE), coa colaboración da Consellería de Traballo e Benestar e co apoio do Banco Santander, a través de Santander Universidades A iniciativa premia á mocidade con ideas innovadoras en máis de 20 centros distribuídos por toda España

 O Centro Internacional Santander Emprendemento (CISE) e a Consellería de Traballo e Benestar abriron a convocatoria da quinta edición do Programa YUZZ “Mozos con Ideas” para a promoción do talento xuvenil e o espírito emprendedor.
A nova edición de YUZZ conta co mecenado do Banco Santander, a través da súa División Global Santander Universidades, e coa colaboración de gran cantidade de entidades públicas e privadas comprometidas co fomento da innovación e do emprendemento.
Nas súas catro edicións anteriores creáronse 400 empresas e no último ano teñen participado máis de 600 emprendedores. A Consellería de Traballo e Benestar está a cargo da coordinación do Programa YUZZ en Santiago e Vigo.
O programa, dirixido a mozos de entre os 18 e os 31 anos, ofrece durante sete meses apoio, formación e asesoramento para elaborar planes de negocio baseados en ideas innovadoras, de base tecnolóxica, propostas polos mozos seleccionados para participar no concurso.
Os tres mellores proxectos nacionais recibirán unha dotación total de 60.000 euros; 30.000 para o primeiro posto, 20.000 para o segundo e 10.000 euros para o terceiro.
Os premios locais ofrecerán aos mozos a oportunidade de viaxar a Silicon Valley (California, EEUU) para coñecer de primeira man o principal referente internacional en innovación. Durante unha semana os gañadores visitarán empresas tecnolóxicas emblemáticas, interactuarán con diferentes axentes do entorno académico e empresarial e realizarán actividades de“networking”.
A convocatoria para participar neste programa permanecerá aberta ata o 23 de abril. As bases da convocatoria e formulario de inscrición están dispoñibles en www.yuzz.org.

YUZZ pon a disposición dos participantes calquera dos seus centros, un espazo de traballo localizado en instalacións cedidas por entidades colaboradoras coa infraestrutura e o equipamento necesario para o desenvolvemento de actividades de formación e de asesoramento.
Ademais poderán acceder a programas de titorías e asesoría multidisciplinar, con apoio personalizado para cada un dos participantes. Os titores son profesionais con experiencia en plans de negocio de empresas innovadoras ou de base tecnolóxica que apoian a aprendizaxe dos emprendedores, ofrécenlles atención permanente e orientan aos participantes na formulación do seu plan de negocio.
Co programa YUZZ ponse a disposición dos participantes unha amplia rede de expertos integrada por profesionais do mundo da empresa, docentes e investigadores especializados en innovación e emprendemento. A rede está composta por máis de 200 expertos distribuídos por todo o territorio nacional que comparten cos participantes a súa experiencia docente ou profesional a través de charlas, clases maxistrais, talleres e outras actividades de formación.
A formación en creación e xestión de empresas que se lles ofrece está baseada en casos prácticos de emprendedores e orientada á adquisición de habilidades e competencias propias do emprendedor.
 

CONCELLO DE BETANZOS: CONVOCATORIA PSICÓLOGO/A

BASES DA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE PSICÓLOGO/A CON CARÁCTER TEMPORAL NO DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE BETANZOS
As función do posto serán ás propias do psicólogo/a do equipo de servizos sociais comunitarios:
1. Atención directa: individual, familiar, grupal e comunitaria.
2. Atención indirecta: asesoramento e consultaría aos usuarios.
3. Dinamización comunitaria.
4. Planificación e avaliación de programas.
5. Formación


No prazo de dez días naturais, a contar do seguinte do anuncio no B.O.P

Máis información: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2014/04/14/2014_0000003924.html