28/3/14

OPOSICIÓNS PROFESORES/AS SECUNDARIA GALICIA 2014

 ORDE do 17 de marzo de 2014 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia.

Especialidades: 
 • Xeografía e Historia
 • Matemáticas
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Inglés
 • Administración de Empresas 
Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140326/AnuncioG0164-180314-0002_gl.html
26/3/14

BOLSAS ROBERT SCHUMAN (PARLAMENTO EUROPEO) PARA UNIVERSTARIOS/AS


Requisitos solicitantes:
- Maiores de 18 anos
-  A opción para xornalistas: deberán acreditar a súa competencia profesional mediante proba documental.
- Falar a lingua oficial do país

Durante o  periodo de prácticas, os bolseiros/as recibirán una paga mensual de  1.200 euros para Bruselas o Luxemburgo.  Existe ademais unha bolsa de 300 euros e págase el billete de avión. Ademais haberá un suplemento se a persoa bolseira está casada ou ten fillos/as menores.
Prazo para a solicitude: ata o 15 de maio (1º convocatoria), do 15 de agosto-15 outubro (2ª convocatoria)


24/3/14

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Convocatoria de unha bolsa de xestión documental en contornas dixitais.


Duración: ata o 31/12/2014.
Perfil do candidato (estudos rematados con posterioridade a xaneiro de 2002):
- Diplomatura en Biblioteconomía e Documentación.
- Licenciatura en Documentación.
Prazo de presentación: ata o 24/04/2014.


Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140324/AnuncioO150-180314-0001_gl.html

Titulado/a en Farmacia con discapacidade para Parafarmacia


Empresa: COGAMI (xestiona a oferta de emprego)
Localidade de traballo: Santiago de Compostela

Requisitos:
 • Licenciatura/Grao en Farmacia.
 • Imprescindible ter recoñecido o certificado de discapacidade e/ou incapacidade permanente
 • Habilidade para o trato de cara ao público. Persoa resolutiva e con iniciativa
Funcións:
 • Atención ao público e asesoramento en produtos.
Condicións laborais:
 • Contrato temporal
 • Xornada completa
 • Incorporación inmediata
Data límite de recollida dos CV: Luns, 24 de marzo de 2014

Contacto

Contacto:
Máis información e envío de CVs por correo electrónico a:
Alba Vázquez
Tfno.: 981 574 698
sil@cogami.es

FINSA selecciona para Santoago de Compostela

 •  1 mecánico mantemento industrial
  Máis información: http://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/mecanico-mantenimiento-industrial/of-icf8cdac0504ff797fbebe79d2bec21&applicationOrigin=SitePerfil

 • 3 bolseiros enxeñeiros/as mecánicos
         Máis información: http://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/becari-s-ingenier-s-mecanicos/of-i2ed5541e8340998291016fed0429e1&applicationOrigin=SitePerfil

CURSOS CELGA 2014 : SOLICITUDE INSCRICIÓN

 As persoas interesadas en asistir aos curso preparatorios das probas CELGA deberán facelo a través dun correo electónico aos seguintes enderezos:
- sxpl.lugo@xunta.es
- sxpl.acoruna@xunta.es
- sxpl.ourense@xunta.es
- sxpl.pontevedra@xunta.es

No correo de inscrición deberán constar os seguintes datos:

- Nome e apelidos
- NIF
- Enderezo electrónico e teléfono de contacto.
- Curso ao que desexa asistir (nivel, centro de impartición e localidade)

A admisión será por orde de inscrición.

Prazo: ata o 31 de marzo (inclusive)

Máis información: http://www.xunta.es/linguagalega/formacion_celga