7/3/14

O Consello Superior de Investigacións Científicas convocou as seguintes prazas:


- Técnico/a Superior de FP en Xestión e Organización dos Recursos Naturais e Paisaxísticos.  O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 13 de marzo.
- Diplomado/a en Xeoloxía. O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 13 de marzo.
- Doutor/a Enxeñeiro/a en materiais. O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 11 de marzo.

Máis información:  https://sede.csic.gob.es/tablon-de-anuncios

5/3/14

A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CONVOCOU 14 PRAZAS DE PERSOAL PARA COLABORAR EN PROXECTOS DE INVESTIGACIÓNPrazas ofertadas segundo a titulación requirida:

- 2 prazas Licenciado/a en Filoloxía Galega ou Grao en Lingua e Literaturas Galegas
- Licenciado/a en Filoloxía Galega ou Filoloxía Románica ou Grao en Lingua e Literaturas Galegas
- Licenciado/a en Filoloxía Románica - 3 prazas Licenciado/a ou Grao en Psicoloxía
- 4 prazas Licenciado/a ou Grao en Química
- Licenciado/a ou Grao en Física ou Química
- Licenciado/a ou Grao en Economía
- FP2 Técnico Superior en Documentación Sanitaria ou Diplomado/a Grao en Enfermería

Prazo de presentación de solicitudes aberto ata o 17 de marzo.

CONCELLO DE OUROL: 1 PRAZA DE FISIOTERAPEUTA


Contrato de interinidade por substitución de baixa.

Sistema de selección: concurso.

O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 11 de marzo.


Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_9611_1.pdf#PAGE=38

A Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición convoca 3 bolsas de formación.Requisitos, entre outros:
Licenciado/a en Dereito, Licenciado/a en Ciencias Económicas e Empresariais ou Licenciado/a en Xornalismo.
O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 24 de marzo.

DEPUTACIÓN DA CORUÑA: TÉCNICO DE XESTIÓN TRIBUTARIA


A Deputación da Coruña aproba as bases para elaborar listas de aspirantes a postos de Técnico de Xestión Tributaria como persoal funcionario interino e / ou laboral temporal 
Sistema de selección: Oposición.
Requisitos: titulacións:  Dereito, Económicas ou Empresariais, Relacións Laborais ou Graduado Social.
O prazo de presentación de solicitudes finaliza o
25 de marzo.

CONVOCATORIA PRAZAS LECTORADOS 2014-MAEC-AECID


Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria de lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el curso 2014/2015.