22/1/14

CONVOCATORIA ABERTA ACREDITACIÓN DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS A TRAVÉS DO RECOÑECEMENTO PROFESIONAL

Relación de familias profesionais:

 • Admistración e xestión.
 • Artes gráficas
 • Edificación e obra civil
 • Electricidade e electrónica
 • Fabricación mecánica
 • Hostalaría e turismo
 • Imaxe persoal
 • Industrias alimentarias
 • Informática e comunicacións
 • Instalacións e mantemento
 • Madeira, moble e cortiza
 • Química
 • Sanidade
 • Servizos socioculturais e á comunidade
 • Carrozaría

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140122/AnuncioG0164-150114-0005_gl.html