24/12/13

BO NADAL!!!


Prazas de docentes universitarios para a Universidade de Vigo

A Universidade de Vigo convoca concurso público de acceso a prazas de corpos docentes universitarios nas seguintes áreas de coñecemento:
Máquinas e motores térmicos para a Escola de Enxeñaría Industrial-Vigo.
Educación física e deportiva para a Fac. CC. Educación e do Deporte-Pontevedra.
Requisitos:
Estar en posesión da titulación de doutor ou doutora.
Dispor da acreditación para o corpo docente universitario de que se trate e cumprir os requisitos establecidos no artigo 4 do RDCA.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 9 de xaneiro de 2014.

BOLSAS PARA COMPLETAR A FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS E FOMENTAR A INVESTIGACIÓN DO MUSEO NACIONAL DEL PRADO

Prazo: 20 días naturais a partir da publicación no BOE

Mais información: http://boe.es/boe/dias/2013/12/24/pdfs/BOE-A-2013-13576.pdf