31/10/13

Director/a residencia Xeriátrica


PDF Imprimir
Xeriatría en Ourense solicita Director/a para a residencia.
Preferiblemente ldo. en mediciña.
Experiencia demostrada de tres a cinco anos en xestión de residencias ou en posto semellante.
Deberá buscar a eficiencia e mellora continua da calidade do centro, formación persoal, captación de residentes, xestionar a lei de Dependencia e outras subvencións, xestión da conta de resultados.
Debería fixar a súa residencia habitual na zona próxima ó centro de traballo.
Disponibilidade absoluta.
Condicións económicas a convir.
Interesados enviar CV a: apdo de correos, 1,  32500 Ourense
Email: joseaogando@gmail.com

30/10/13

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO EN LA ESCALA DE CIENTÍFICOS TITULARES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN

Orden ECC/2001/2013, de 18 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación.

La presente convocatoria, se publicará en la página web: www.060.es, así como en la página web del Ministerio de Economía y Competitividad www.mineco.es; y en la de los Organismos Públicos de Investigación; www.ciemat.es; www.iac.es; www.isciii.es; www.csic.es; www.igme.es; www.ieo.es; www.inia.es.

 • «Experimentación y computación en física de partículas y astropartículas. Mantenimiento, operación y futuros desarrollos (I+D) de grandes detectores para altas energías».
 • «Establecimiento y desarrollo de patrones primarios en metrología de radiaciones ionizantes».
 • Biotecnología.
 • Ciencias y Tecnologías Agroalimentarias.
 • Recursos Naturales.
 • Materiales, Procesos y Dispositivos avanzados.
 • Física Experimental.
 • Mejora genética animal para nuevos caracteres.
 • Acuicultura marina: nuevos sistemas de cultivo.
 • Recursos Minerales.
 • Fondo Cósmico de Microondas y Estructura a Gran Escala.
 • Astrofísica Observacional de Estrellas y/o Galaxias Cercanas.
 • Diagnóstico Molecular y referencia en Patología Humana.
 • Investigación en Salud Pública
 •  «Experimentación y computación en física de partículas y astropartículas. Mantenimiento, operación y futuros desarrollos (I+D) de grandes detectores para altas energías». (Reservada a personas con discapacidad).
Máis información:  http://boe.es/boe/dias/2013/10/30/pdfs/BOE-A-2013-11344.pdf

28/10/13

FUNDACIÓN JUANA DE VEGA convoca II PROGRAMA DE APOIO AO EMPRENDEMENTO AGROALIMENTARIO


OBXECTIVO: Apoiar técnica e económicamente as iniciativas emprendedoras agroalimentarias
Dirixido a: calquera proxecto individual ou colectivo de carácter innovador que poña en valor os produtos agroalimentarios galegos.

Prazo de inscrición ata o 30 de novembro de 2013
 Máis información: http://www.juanadevega.org/programaempresas/?lang=ga

50 bolsas para proxectos artísticos ou de investigación en Italia
BogliascoA Fundación Bogliasco ofrece 50 bolsas de aloxamento e manutención para proxectos artísticos ou de investigación en Italia.
Destinatarias/os: só se aprobarán proxectos que leven á consecución dun traballo artístico, literario ou académico, seguido da súa publicación, exhibición, ou presentación pública.
Data límite:15 de xaneiro de 2014 para o semestre de outono-inverno. 15 de abril de 2014 para o seguinte semestre.

Ofertas activas da Universidade da Coruña:Contrato con cargo a proxecto na Facultade de Informática para un Licenciado/a en Bioloxía. http://bit.ly/1ds4esJ : solicitudes ata o 2 de novembro de 2013.

Contrato con cargo a proxecto na Facultade de Ciencias para un Licenciado/a en Química.
http://bit.ly/168NPVJ Solicitudes ata 14 horas do 31 de outubro de 2013

Contrato con cargo a proxecto na OTRI para un Licenciado/a ou Grao en Admón e Dirección de Empresas ou titulado superior similar. http://bit.ly/16xWR0G . Solicitudes ata o 31 de outubro de 2013

CECAP LUGO BUSCA DOCENTE PARA IMPARTIR EL CURSO "PROGRAMADOR DE BASES DE DATOS RELACIONALES", 218 horas. Inicio en noviembre.

CECAP LUGO BUSCA DOCENTE PARA IMPARTIR EL CURSO "PROGRAMADOR DE BASES DE DATOS RELACIONALES", 218 horas. Inicio en noviembre.

Requisitos del profesorado:

Nivel académico:

Titulación universitaria de Grado Medio en Informática, Ciclo superior de Informática o, en su defecto, capacitación profesional equivalente en la especialización relacionada con el curso.

Experiencia profesional:
Deberá tener tres años de experiencia en la ocupación.

Nivel pedagógico:
Formación metodológica y/o experiencia docente

Acreditación de la competencia docente requerida, mediante certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o formación equivalente.Exentos:

- Titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro
- Titulación universitaria oficial distinta de las anterioriores y además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica (C.A.P.)
- Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años en formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

Enviar C.V. lo antes posible a cecaplugo@cecaplugo.org