11/10/13

FUNDACIÓN USC DEPORTIVA: OFERTAS DE EMPREGO PARA SANTIAGO

 • Oferta de emprego: monitor de sala fitness e monitor de actividades acuáticas

 • Oferta de emprego: monitor sala de fitness

 • Oferta de emprego: monitor de actividades acuáticas

  Entrega de documentación e contacto

  Enderezo para a entrega de documentación e información:
 • Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n. Edificio Feuga, despachos 2 e 3. 15705 Santiago de Compostela
Horario de oficina:
 • De luns a xoves: 09:00-15:00 h e 16:00-19:00 h.
 • Venres: 09:00-15:00 h.
Teléfono de contacto: 881 975 399

Máis información: http://fundacionuscdeportiva.org/index.php?id=66&tx_ttnews[tt_news]=737&cHash=1a2c9d5175f256542dd57006503d6c5a

A Deputación aproba a programación dun novo plan de emprego para 1.000 lucenses en paro, que potencia os servizos sociais

É o Segundo Pacto Provincial polo Emprego, que inclúe 67 cursos formativos con prácticas remuneradas sobre os servizos necesarios para a atención a persoas dependentes
Con esta nova iniciativa, a institución impulsa os empregos brancos -nicho de traballo na provincia- e combate o despoboamento coas solucións dos expertos do Lugo Reacciona
- See more at: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=22375&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=gl&level=1#sthash.twtSHd3L.dpuf

A Deputación aproba a programación dun novo plan de emprego para 1.000 lucenses en paro, que potencia os servizos sociais

É o Segundo Pacto Provincial polo Emprego, que inclúe 67 cursos formativos con prácticas remuneradas sobre os servizos necesarios para a atención a persoas dependentes
Con esta nova iniciativa, a institución impulsa os empregos brancos -nicho de traballo na provincia- e combate o despoboamento coas solucións dos expertos do Lugo Reacciona
- See more at: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=22375&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=gl&level=1#sthash.twtSHd3L.dpuf
O Centro de Investigacións Sociolóxicas convoca 7 becas para titulados superiores para a formación en métodos e técnicas utilizados na investigación social aplicada.
A cuantía de cada beca será de 12.190 euros anuais
A Escola Rural de Tempo Libre vai impartir un curso de monitores de actividades de tempo libre en Lugo  (R/Pintor Corredoira, 4) do 16-11-2013 ao 26-01-2014.

Inscricións: www.escolaruraldetempolibre.com

Dúbidas: cursos.ertl@gmail.com ; 982220450

OPERARIO EN FÁBRICA SECTOR ALIMENTACIÓN PARA VILLALBA (LUGO)


Requisitos:
 • Carnet de manipulador de alimentos.
  Disponibilidad inmediata .
  Residencia en zona Terra Cha.
Se Ofrece:
 • Contrato temporal con posibilidad de incorporación en plantilla.
Funciones y competencias:
 • Importante empresa del sector alimenticio busca candidato para ayuda en taréas de producción en línea.
Máis información: http://gruponorte.infoempleo.com/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=12570 

Ofertas de empleo para ingenieros o ingenieros técnicos- Fundación UNED- Fundación Vodafone España

Se trata de dos contratos para tareas de Investigación asociadas a la Cátedra Tecnología y Accesibilidad UNED - Fundación Vodafone España

Contratos por obra o servicio para tareas de investigación asociadas a la Cátedra Tecnología y Accesibilidad UNED-Fundación Vodafone España
La principal tarea de uno de los puestos se centra en la programación de dispositivos móviles y terminales de comunicación, monitorización y control. Inclusión de localización y seguimiento GPS, satélite, etc. mientras que otro de los puestos se encargará del desarrollo de materiales educativos en abierto accesibles, análisis de accesibilidad en plataformas educativas, gestión de bases de datos específicas y repositorios, herramientas de autoría y etiquetación semántica.
El importe bruto anual del contrato es de 20.000 euros y el periodo de trabajo es del 15 de Noviembre de 2013 a 15 de Noviembre 2014.

Máis información: http://www.fundacion.uned.es/noticias/noticia/2227

Empresa de tempo libre busca persoal para Lugo e A Coruña

EMPRESA DE TEMPO LIBRE DE NOVA CREACIÓN "GARABATOS" SELECCIONA PERSOAL PARA DIFERENTES POSTOS PARA A PROVINCIA DE LUGO E CORUÑA:

1. MONITOR DE TEMPO LIBRE
2. DIRECTOR DE TEMPO LIBRE
3. LICENCIADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA
4. DIPLOMADOS EN MAXISTERIO,ENFERMARÍA,FISIOTERAPIA,EDUCACIÓN SOCIAL...
5. TÉCNICOS DE DIFERENTES RAMAS (TAFAD,TASOC...)
6. SOCORRISTAS
EXPECIFICAR NO E-MAIL SE TEDES EXPERIENCIA NO SECTOR E EN FACER PROXECTOS PARA OS DIFERENTES SECTORES DA COMUNIDADE EN TEMAS DEPORTIVOS,EDUCATIVOS...

OS INTERESADOS MANDAR O CV ACTUALIZADO OS CORREOS SEGUINTES:
garabatos_fya@hotmail.es /dian.fernandez@hotmail.com

Boletín semanal de ofertas de emprego (CEG)

http://www.ceg.es/index.php?idMenu=2004&lang=2

La Fundación Rof Codina publica la convocatoria de tres becas de formación de técnico superior en el Hospital Veterinario Universitario Rof Codina de Lugo.


La Fundación Rof Codina publica la convocatoria de tres becas de formación de técnico superior en el Hospital Veterinario Universitario Rof Codina de Lugo.
 Las becas de técnico superior, están dirigidas a jóvenes que hayan finalizado el módulo de formación profesional de ciclo formativo de grado superior de la familia de sanidad, con el objetivo de adquirir una base sólida de conocimientos teóricos y prácticos de la actividad de un hospital veterinario universitario.
 Este programa está diseñado para preparar al candidato y su posterior inserción laboral en centros veterinarios o del ámbito sanitario en general.
Los seleccionados recibirán formación práctica durante 12 meses, desde el 1 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2014.
El plazo para presentar las solicitudes comenzará el 27 de  septiembre, hasta las 14:00 horas del 15 de octubre. 

9/10/13

SERGAS: listas abertas

Listas de selección temporal no ámbito de Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade.
No ano 2013 procederase a actualización das listas das categorias de:
 •  técnico/a superior en antomía patolóxica e citoloxia
 • técnico/a superior en hixiene bucodental
 • técnico/a superior en laboratorio de diagnostico clínico
 • técnico/a superior en imaxe para o diagnostico clínico
 • técnico superior en radioterapia, personal de servizos xerais
 • grupo auxiliar da función administrativa
 • celador/a
 • enfermeiro/a
 • enfermeiro/a especialista en obstetricia e xinecoloxía (matrón/a).
Máis información:  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130923/AnuncioG0003-160913-0007_gl.html


2 EDUCADORES/AS AMBIENTAIS PARA GALICIA


IMPARTIR TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL EN COLEGIOS DE TODA GALICIA EN NOVIEMBRE 2013 Y ENERO-ABRIL 2014.

ENVIO DE CV EN FORMATO PDF Y CON FOTOGRAFIA ACTUAL A vlopez@escuelama.com  INDICANDO EN EL MENSAJE CV-CAMPAÑA-GALICIA.

Web empresa: http://www.emadesl.com/index_es.html

Técnico/a de relaciones con Medios de Comunicación

La Fundación Vicente Ferrer precisa incorporar un/a técnico/a de relaciones con medios para el Departamento de Comunicación ubicado en la Delegación central de Barcelona.
La misión del puesto consiste en crear y actualizar los contenidos del material corporativo y las líneas de discurso de la Fundación Vicente Ferrer.

7/10/13

Convocadas prazas de traballador social e animador sociocultural no Concello de Rábade

Convocadas prazas de traballador social e animador sociocultural no Concello de Rábade.
As prazas son convocadas polo sistema de concurso-oposición. O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir da publicación no BOE.
Máis información BOP Lugo do 28 de agosto de 2013 e BOE do 1 de outubro de 2013.

Máis información: http://boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10186.pdf

AXUDAS PARA ESTUDAR UN MÁSTER PERSOAS DESEMPREGADAS

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pola que se convocan axudas en réxime de concorrencia competitiva para estudos universitarios conducentes á obtención do título oficial de Master Universitario destinados a universitarios en situación laboral de desemprego.

Os requisitos son:
- Residir na CA de Galicia os tres últimos anos anteriores á convocatoria.
- Atoparse en situación laboral de desemprego e estar inscrito como demandante de emprego nos tres anos inmediatamente anteriores.
- Posuír un Título universitario e ter rematado os estudos antes do 1 de xaneiro de 2.010.
- Estar matriculado no curso académico 2013/2014 nun master universitario dos relacionados no anexo II da orde.

O prazo para a presentación de solicitudes é de un mes a partir do día seguinte ao da publicación da orde No Doga.

A contía da axuda consiste no pagamento do importe total da matrícula do master.