16/8/13

CONCELLO DE MONDOÑEDO: SELECCIÓN DUN/DUNHA TÉCNICO SUPERIOR EN INFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DUN/DUNHA TÉCNICO SUPERIOR EN INFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA OU TECNICO SUPERIOR EN GUÍA, INFORMACIÓN TURÍSTICA E ASISTENCIA TURÍSTICA (AMBOS OS DOUS CICLOS SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL) PARA O CONCELLO DE MONDOÑEDO
.- Número e denominación do posto: 1 Técnico Superior en Información e Comercialización Turística ou
Técnico Superior en Guía, Información Turística e Asistencia Turística (ambos os dous Ciclos Superiores de
Formación Profesional)
.- Titulación requirida: Título de Técnico Superior en Información e Comercialización Turística ou Técnico Superior en Guía, Información Turística e Asistencia Turística (ambos os dous Ciclos Superiores de Formación Profesional)
.- Modalidade contractual: laboral, por obra ou servizo de duración determinada a tempo completo ata o 30
de setembro de 2013
.- Funcións: Baixo a coordinación do Alcalde-Presidente ou Concelleiro en quen delegue, a persoa
seleccionada desempeñará as súas funcións vinculadas á Oficina de Turismo do Concello de Mondoñedo

BUSCO TELEOPERADORES / COMERCIALES

Seleccionamos teleoperadores para Call Center de Monforte de Lemos y de Sarria ( Lugo ) para la venta de productos del sector de seguros. . Se requiere: -habilidades comunicativas -perfil comercial de venta -manejo de herramientas informáticas a nivel de usuario Se ofrece: -contrato laboral indefinido -salario fijo según convenio -formación a cargo de la empresa -incorporación inmediata

Máis información:  http://www.milanuncios.com/marketing/busco-teleoperadores-comerciales-101059742.htm

PERSONA RESPONSABLE GASOLINERA. URGE!!! - LUGO


Máis información: http://www.milanuncios.com/otras-empleo/persona-responsable-102073706.htm

14/8/13

CONCELLO DE SARRIA: TÉCNICO/A DE TURISMO

Convócanse probas selectivas para cubrir unha praza con carácter temporal de un/unha Técnico/a de Turismo.
Os/as aspirantes a estas prazas deberán  presentar as solicitudes no Concello de Sarria de 9 a 14:00 horas, no prazo de 10 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no diario El Progreso.
As bases desta convocatoria poderán examinarse na Casa do Concello de 9 a 14 horas e na páxina web do Concello de Sarria. http://www.sarria.es/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=263&lang=gl

El Progreso, 14 de agosto de 2013

CONCELLO DE RIBADEO: PRAZA DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL

BASES ESPECIFICAS REGULADORAS DO ACCESO A UNHA PRAZA DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN XERAL CON CARACTER DE FUNCIONARIO INTERINO.

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_8526_1.pdf#PAGE=8

FISIOTERAPEUTA PARA MEIRA

Fisioterapia general para la atención de pacientes privados para centro ubicado en Meira. Contrato a tiempo parcial. Jornada de mañanas o tardes.

Máis información: http://www.primerempleo.com/empleo/ofertas_empleo.asp?value=1255479&value1=bc2zne1vx114636xsgp&utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed

OFOCIAL SALA DE ELABORADOS-EMBUTIDOS PARA LUGO

Datos de la oferta de empleo

Descripción del puesto vacante

 • Oficial Sala Elaborados-Embutidos
 • Categoría Oficios y Mantenimiento (Alimentación)
 • LUGO (Lugo)
 • Vacantes 1
 • Seleccionamos, para importante empresa del sector cárnico, un/a Oficial con amplia experiencia en sala de elaborados en industria cárnica. Las tareas a realizar incluyen la elaboración de embutidos y elaborados, así como formulación

Se requiere

 • EGB, ESO
 • Especialidad de EGB
 • Experiencia: Entre 3 y 5 años
 • Carnet de conducir
 • Vehículo propio
 • Requisitos mínimos:
  Imprescindible experiencia previa de al menos 3 años en sala de elaboración de productos en industria cárnica.

Se ofrece

 • 15.000€ - 19.999€ Bruto anual
 • Contrato: Obra y servicio
 • Jornada: Jornada completa
 • Incorporación en proyecto estable.
Máis información: http://www.laboris.net/oferta-de-trabajo-oficial-sala-elaborados-embutidos-en-lugo_FFDE030546E5B4E0.htm

ASECE selecciona 700 puestos de arquitectos/as

La Asociación española para la calidad en la edificación (ASECE) ha recibido una oferta para cubrir de manera inmediata 700 puestos de trabajo dirigidos a arquitectos.
Si estás interesado en optar a uno de los 700 empleos debes enviar tu Currículum a trabajo@asece.org.

Varias ofertas de empleo para Colegio Concertado en Murcia

Para contactar y postular a las ofertas, sólo tienes que enviar un CV y carta de presentación al correo electrónico indicado.
PROFESOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA; FRANCÉS
Datos del Centro:
 • COLEGIO PARRA
 • C/ CEUTA, Nº 1
 • 30003 MURCIA
Datos de la Oferta:
 • Contrato: INTERINIDAD
 • Jornada: PARCIAL
 • Materias: PRIMARIA
 • Titulación: 1 MAESTRO ESPECIALIDAD FRANCÉS
 • Contacto: Los interesados/as deberán enviar el curriculum por E-MAIL a las direcciones cparra3@yahoo.es y colegioparra@yahoo.es
Plazo de presentación hasta 30/08/2013

Máis ofertas e información: http://www.trabajarporelmundo.org/varias-ofertas-de-empleo-para-colegio-concertado-en-murcia/

13/8/13

UNIVERSIDADE DE VIGO: CONTRATACIÓN DE TÉNICO ESPECIALISTA DE CALIDADE AMBIENTAL E HISTOLOXÍA E UN TÉCNICO ESPECIALISTA DE ACTIVIDADES NO MEDIO MARIÑO

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2013 pola que se convoca un proceso selectivo para a contratación dun técnico especialista de calidade ambiental e histoloxía e dun técnico especialista de actividades no medio mariño.
En exercicio das competencias atribuídas pola Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, a Reitoría da Universidade de Vigo convoca un proceso selectivo para a contratación de:
– Un técnico especialista de calidade ambiental e histoloxía.
– Un técnico especialista de actividades no medio mariño.
A información completa pode consultarse no seguinte enderezo electrónico:
http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/emprego/xerais/index.html, así como nos taboleiros de anuncios do Rexistro Xeral da Universidade (Edificio da Xerencia, Campus das Lagoas-Marcosende, Vigo) e dos rexistros auxiliares dos campus de Ourense (Edificio Administrativo, Campus Universitario As Lagoas), Pontevedra (Escola de Enxeñaría Forestal, Campus Universitario A Xunqueira) e Vigo (Escola de Enxeñaría Industrial, r/ Torrecedeira, 86). Poden obter información e aclarar dúbidas a través do teléfono 986 81 37 62 (Negociado de Selección e Provisión, Servizo de Persoal de Administración e Servizos) ou do correo electrónicoconsultapas@uvigo.es
O prazo de presentación de solicitudes rematará o 10 de setembro de 2013.
Vigo, 31 de xullo de 2013

SEAGA: Apertura listas de maquinista/condutor e auxiliar de laboratorio


apertura do prazo de presentación de solicitudes para a incorporación ás listas previas de persoal temporal nas categorías profesionais de maquinista/condutor e auxiliar de laboratorio SEAGA

EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S. A.
ANUNCIO polo que se fai pública a apertura do prazo de presentación de solicitudes para a incorporación ás listas previas de persoal temporal nas categorías profesionais de maquinista/condutor e auxiliar de laboratorio e se publican as bases específicas II para a selección e contratación de persoal nas categorías profesionais de oficial administrativo e auxiliar administrativo.
O director-xerente de Seaga, en virtude das competencias atribuídas polo Consello de Administración, anuncia a apertura do prazo de presentación de solicitudes para a incorporación ás listas previas de persoal temporal da Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A. (Seaga) nas categorías profesionais de maquinista/condutor e auxiliar de laboratorio e a publicación das bases específicas II para a selección e contratación de persoal nas categorías profesionais de oficial administrativo e auxiliar administrativo.
As bases das convocatorias están expostas na sede da Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga), sita no polígono industrial do Tambre, Vía Marconi, nº 14, 15890 Santiago de Compostela, e na páxina web de Seaga (www.epseaga.com).
Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2013