19/7/13

CECAP LUGO busca Profesor para curso con conocimientos de veterinaria, especializado en adiestramiento de perros


Se requieren conocimientos cinológicos:

1. Técnicas de adiestramiento de base aplicadas a perros
2. Modificación de conductas no deseadas a perros
3. Cuidados higiénicos y primeros auxilios aplicados a perros

Enviar CV a cecaplugo@cecaplugo.org

18/7/13

BOLSAAS LEONARDO DA VINCI

 A Deputación de Lugo convoca  as bolsas de formación Leonardo Da Vinci para mellorar a inserción laboral da mocidade lucense
Dous tipos de becas
As 70 becas Leonardo que ofrece a Deputación son de dous tipos:
- As Lugojob, solicitadas pola propia Deputación, e que teñen 50 prazas. Están dirixidas a mozos da provincia menores de 35 anos que conten cunha titulación universitaria acadada nos últimos catro anos e que se atopen en desemprego, preferentemente sen experiencia laboral previa. As titulacións deberán estar relacionadas co medio ambiente, agroalimentación, gandeiría, pesca, informática, turismo e ciencias da vida. Os beneficiarios farán prácticas durante tres meses e medio en empresas de Hamburgo, Viena, Florencia, Lisboa, Praga, Belfast e Cork.
- As Ticlugo, xestionadas pola fundación TIC. Neste caso son 20 prazas, especificamente destinadas ós titulados da Escola de Imaxe e Son (EIS), o único centro educativo da provincia que imparte ensinanzas de formación profesional da familia audiovisual, e que está sostida ó 100% pola Deputación. Os aspirantes a estas becas –as primeiras que ofrece a TIC no estranxeiro- teñen que ter terminado nos últimos tres anos os estudios de Produción de Radio, Audiovisuais e Espectáculos, ou de Realización de Audiovisuais e Espectáculos, na Escola de Imaxe e Son. Darase prioridade a persoas en situación de desemprego e a aquelas que non poidan acceder a este tipo de prácticas laborais no estranxeiro por razóns económicas. O período de prácticas será de tres meses en empresas de Irlanda, Módena e Lisboa.
A Deputación de Lugo dirixe 50 das becas a universitarios para adaptarse ás condicións establecidas pola Unión Europa para os programas Leonardo, aínda así, a firme aposta do organismo provincial pola FP fixo posible ofrecer 20 bolsas nestas titulacións.
Os prazos
Hoxe mesmo a Deputación inicia unha campaña de información sobre estas bolsas de emprego, colgando na súa web http://www.deputacionlugo.org as súas características e os requisitos para acceder a elas, co fin de que o maior número de mozos posible teñan a posibilidade de beneficiarse delas. Os interesados tamén poden chamar ó teléfono 982 260 216 ou enviar un correo electrónico a becasleonardo@deputacionlugo.org
Tal e como pide a UE:
- En setembro publicaranse as bases de selección e, inmediatamente, abrirase o prazo para inscribirse
- En outubro farase o proceso de selección e publicarase a lista de admitidos e excluídos na web provincial
- En novembro tramitarase a documentación para que os mozos seleccionados poidan partir en xaneiro ó país de destino, onde recibirán formación ata finais de maio, principios de xuño.
Dous tipos de becas
As 70 becas Leonardo que ofrece a Deputación son de dous tipos:
- As Lugojob, solicitadas pola propia Deputación, e que teñen 50 prazas. Están dirixidas a mozos da provincia menores de 35 anos que conten cunha titulación universitaria acadada nos últimos catro anos e que se atopen en desemprego, preferentemente sen experiencia laboral previa. As titulacións deberán estar relacionadas co medio ambiente, agroalimentación, gandeiría, pesca, informática, turismo e ciencias da vida. Os beneficiarios farán prácticas durante tres meses e medio en empresas de Hamburgo, Viena, Florencia, Lisboa, Praga, Belfast e Cork.
- As Ticlugo, xestionadas pola fundación TIC. Neste caso son 20 prazas, especificamente destinadas ós titulados da Escola de Imaxe e Son (EIS), o único centro educativo da provincia que imparte ensinanzas de formación profesional da familia audiovisual, e que está sostida ó 100% pola Deputación. Os aspirantes a estas becas –as primeiras que ofrece a TIC no estranxeiro- teñen que ter terminado nos últimos tres anos os estudios de Produción de Radio, Audiovisuais e Espectáculos, ou de Realización de Audiovisuais e Espectáculos, na Escola de Imaxe e Son. Darase prioridade a persoas en situación de desemprego e a aquelas que non poidan acceder a este tipo de prácticas laborais no estranxeiro por razóns económicas. O período de prácticas será de tres meses en empresas de Irlanda, Módena e Lisboa.
A Deputación de Lugo dirixe 50 das becas a universitarios para adaptarse ás condicións establecidas pola Unión Europa para os programas Leonardo, aínda así, a firme aposta do organismo provincial pola FP fixo posible ofrecer 20 bolsas nestas titulacións.
Os prazos
Hoxe mesmo a Deputación inicia unha campaña de información sobre estas bolsas de emprego, colgando na súa web www.deputacionlugo.org as súas características e os requisitos para acceder a elas, co fin de que o maior número de mozos posible teñan a posibilidade de beneficiarse delas. Os interesados tamén poden chamar ó teléfono 982 260 216 ou enviar un correo electrónico a becasleonardo@deputacionlugo.org
Tal e como pide a UE:
- En setembro publicaranse as bases de selección e, inmediatamente, abrirase o prazo para inscribirse
- En outubro farase o proceso de selección e publicarase a lista de admitidos e excluídos na web provincial
- En novembro tramitarase a documentación para que os mozos seleccionados poidan partir en xaneiro ó país de destino, onde recibirán formación ata finais de maio, principios de xuño.
- See more at: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=21587&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=gl&level=1#sthash.TdKroMqD.dpuf
Dous tipos de becas
As 70 becas Leonardo que ofrece a Deputación son de dous tipos:
- As Lugojob, solicitadas pola propia Deputación, e que teñen 50 prazas. Están dirixidas a mozos da provincia menores de 35 anos que conten cunha titulación universitaria acadada nos últimos catro anos e que se atopen en desemprego, preferentemente sen experiencia laboral previa. As titulacións deberán estar relacionadas co medio ambiente, agroalimentación, gandeiría, pesca, informática, turismo e ciencias da vida. Os beneficiarios farán prácticas durante tres meses e medio en empresas de Hamburgo, Viena, Florencia, Lisboa, Praga, Belfast e Cork.
- As Ticlugo, xestionadas pola fundación TIC. Neste caso son 20 prazas, especificamente destinadas ós titulados da Escola de Imaxe e Son (EIS), o único centro educativo da provincia que imparte ensinanzas de formación profesional da familia audiovisual, e que está sostida ó 100% pola Deputación. Os aspirantes a estas becas –as primeiras que ofrece a TIC no estranxeiro- teñen que ter terminado nos últimos tres anos os estudios de Produción de Radio, Audiovisuais e Espectáculos, ou de Realización de Audiovisuais e Espectáculos, na Escola de Imaxe e Son. Darase prioridade a persoas en situación de desemprego e a aquelas que non poidan acceder a este tipo de prácticas laborais no estranxeiro por razóns económicas. O período de prácticas será de tres meses en empresas de Irlanda, Módena e Lisboa.
A Deputación de Lugo dirixe 50 das becas a universitarios para adaptarse ás condicións establecidas pola Unión Europa para os programas Leonardo, aínda así, a firme aposta do organismo provincial pola FP fixo posible ofrecer 20 bolsas nestas titulacións.
Os prazos
Hoxe mesmo a Deputación inicia unha campaña de información sobre estas bolsas de emprego, colgando na súa web www.deputacionlugo.org as súas características e os requisitos para acceder a elas, co fin de que o maior número de mozos posible teñan a posibilidade de beneficiarse delas. Os interesados tamén poden chamar ó teléfono 982 260 216 ou enviar un correo electrónico a becasleonardo@deputacionlugo.org
Tal e como pide a UE:
- En setembro publicaranse as bases de selección e, inmediatamente, abrirase o prazo para inscribirse
- En outubro farase o proceso de selección e publicarase a lista de admitidos e excluídos na web provincial
- En novembro tramitarase a documentación para que os mozos seleccionados poidan partir en xaneiro ó país de destino, onde recibirán formación ata finais de maio, principios de xuño.
- See more at: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=21587&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=gl&level=1#sthash.TdKroMqD.dpuf
Dous tipos de becas
As 70 becas Leonardo que ofrece a Deputación son de dous tipos:
- As Lugojob, solicitadas pola propia Deputación, e que teñen 50 prazas. Están dirixidas a mozos da provincia menores de 35 anos que conten cunha titulación universitaria acadada nos últimos catro anos e que se atopen en desemprego, preferentemente sen experiencia laboral previa. As titulacións deberán estar relacionadas co medio ambiente, agroalimentación, gandeiría, pesca, informática, turismo e ciencias da vida. Os beneficiarios farán prácticas durante tres meses e medio en empresas de Hamburgo, Viena, Florencia, Lisboa, Praga, Belfast e Cork.
- As Ticlugo, xestionadas pola fundación TIC. Neste caso son 20 prazas, especificamente destinadas ós titulados da Escola de Imaxe e Son (EIS), o único centro educativo da provincia que imparte ensinanzas de formación profesional da familia audiovisual, e que está sostida ó 100% pola Deputación. Os aspirantes a estas becas –as primeiras que ofrece a TIC no estranxeiro- teñen que ter terminado nos últimos tres anos os estudios de Produción de Radio, Audiovisuais e Espectáculos, ou de Realización de Audiovisuais e Espectáculos, na Escola de Imaxe e Son. Darase prioridade a persoas en situación de desemprego e a aquelas que non poidan acceder a este tipo de prácticas laborais no estranxeiro por razóns económicas. O período de prácticas será de tres meses en empresas de Irlanda, Módena e Lisboa.
A Deputación de Lugo dirixe 50 das becas a universitarios para adaptarse ás condicións establecidas pola Unión Europa para os programas Leonardo, aínda así, a firme aposta do organismo provincial pola FP fixo posible ofrecer 20 bolsas nestas titulacións.
Os prazos
Hoxe mesmo a Deputación inicia unha campaña de información sobre estas bolsas de emprego, colgando na súa web www.deputacionlugo.org as súas características e os requisitos para acceder a elas, co fin de que o maior número de mozos posible teñan a posibilidade de beneficiarse delas. Os interesados tamén poden chamar ó teléfono 982 260 216 ou enviar un correo electrónico a becasleonardo@deputacionlugo.org
Tal e como pide a UE:
- En setembro publicaranse as bases de selección e, inmediatamente, abrirase o prazo para inscribirse
- En outubro farase o proceso de selección e publicarase a lista de admitidos e excluídos na web provincial
- En novembro tramitarase a documentación para que os mozos seleccionados poidan partir en xaneiro ó país de destino, onde recibirán formación ata finais de maio, principios de xuño.
- See more at: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=21587&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=gl&level=1#sthash.TdKroMqD.dpuf
Dous tipos de becas
As 70 becas Leonardo que ofrece a Deputación son de dous tipos:
- As Lugojob, solicitadas pola propia Deputación, e que teñen 50 prazas. Están dirixidas a mozos da provincia menores de 35 anos que conten cunha titulación universitaria acadada nos últimos catro anos e que se atopen en desemprego, preferentemente sen experiencia laboral previa. As titulacións deberán estar relacionadas co medio ambiente, agroalimentación, gandeiría, pesca, informática, turismo e ciencias da vida. Os beneficiarios farán prácticas durante tres meses e medio en empresas de Hamburgo, Viena, Florencia, Lisboa, Praga, Belfast e Cork.
- As Ticlugo, xestionadas pola fundación TIC. Neste caso son 20 prazas, especificamente destinadas ós titulados da Escola de Imaxe e Son (EIS), o único centro educativo da provincia que imparte ensinanzas de formación profesional da familia audiovisual, e que está sostida ó 100% pola Deputación. Os aspirantes a estas becas –as primeiras que ofrece a TIC no estranxeiro- teñen que ter terminado nos últimos tres anos os estudios de Produción de Radio, Audiovisuais e Espectáculos, ou de Realización de Audiovisuais e Espectáculos, na Escola de Imaxe e Son. Darase prioridade a persoas en situación de desemprego e a aquelas que non poidan acceder a este tipo de prácticas laborais no estranxeiro por razóns económicas. O período de prácticas será de tres meses en empresas de Irlanda, Módena e Lisboa.
A Deputación de Lugo dirixe 50 das becas a universitarios para adaptarse ás condicións establecidas pola Unión Europa para os programas Leonardo, aínda así, a firme aposta do organismo provincial pola FP fixo posible ofrecer 20 bolsas nestas titulacións.
Os prazos
Hoxe mesmo a Deputación inicia unha campaña de información sobre estas bolsas de emprego, colgando na súa web www.deputacionlugo.org as súas características e os requisitos para acceder a elas, co fin de que o maior número de mozos posible teñan a posibilidade de beneficiarse delas. Os interesados tamén poden chamar ó teléfono 982 260 216 ou enviar un correo electrónico a becasleonardo@deputacionlugo.org
Tal e como pide a UE:
- En setembro publicaranse as bases de selección e, inmediatamente, abrirase o prazo para inscribirse
- En outubro farase o proceso de selección e publicarase a lista de admitidos e excluídos na web provincial
- En novembro tramitarase a documentación para que os mozos seleccionados poidan partir en xaneiro ó país de destino, onde recibirán formación ata finais de maio, principios de xuño.
- See more at: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=21587&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=gl&level=1#sthash.TdKroMqD.dpuf

17/7/13

OFERTA DE EMPREGO: COCIÑEIRA, CAMAREIRA DE RESTAURANTE E CAMAREIRA DE PISO PARA CASA DE TURISMO RURAL


Cocinera, camarera de restaurante y camarera de piso

El requisito principal es que tenga conocimientos de cocina para ayudar en ella.

También tendrá que hacer funciones de,
- camarera de restaurante para atender las mesas en desayunos/comidas o cenas
- limpieza de habitaciones

Buscamos una persona que tenga un nivel cultural medio para una adecuada interlocución con los clientes y experiencia y conocimientos de hostelería

Jornada completa

Vehículo propio aunque se podía suplir quedándose a vivir allí.

Valoraremos el conocimiento de idiomas.

Incorporación inmediata. 

GUÍA DE EMPRESAS QUE OFRECEN EMPREGO

Máis información: http://www.quierounbuentrabajo.com/

OFERTA DE EMPLEO: 1 Técnico frigorista para Coruña

OFERTA DE EMPLEO: 1 Técnico frigorista para Coruña
Requisitos:
- Formación profesional en instalaciones frigoríficas y de climatización.
- Experiencia demostrable de al menos 3 años en instalaciones de climatización, electricidad y sistemas de gestión centralizada.
- Se valorará conocimientos de programación de autómatas y programas de control
-Total disponibilidad para viajar por Europa.
- Se valorarán conocimiento de idiomas

INTERESADOS/AS ENVIAR CV A: info@fundacionronsel.org

OFERTA DE EMPLEO: 1 Ingeniero en Electrónica para Coruña.


Requisitos:
- Experiencia en dirección de instalaciones eléctricas y mecánicas
- Conocimientos en circuitos electrónicos, leds, fuentes de alimentación, ordenadores, etc...
- Responsable de controles de calidad de los productos en el ramo digital y pantallas de leds.
- Elaboración de presupuestos, soporte al departamento comercial y dirigir al personal.
- Encargado del mantenimientos
- Conocimientos del mercado de electrónica en China.
- Inglés fluido.
- Disponibilidad para viajar al extranjero

INTERESADOS/AS ENVIAR CV A: info@fundacionronsel.org

PRAZAS DE LECTORADOS DE LINGUA , LITERATURA E CULTURA GALEGAS

ORDE do 8 de xullo de 2013 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública para cubrir varias prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.

Establécense as bases reguladoras e procédese á convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva e con sometemento aos principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, mérito e capacidade, de cinco prazas de bolseiro nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas dos centros de estudos galegos localizados nas universidades que se relacionan na táboa seguinte:
Destino
Localidade
País
Universidade de Berlín
Berlín
Alemaña
Universidade Nova de Lisboa
Lisboa
Portugal
Universidade de Zádar
Zádar
Croacia
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro
Brasil
Universidade de São Paulo
São Paulo

 O importe íntegro mensual das bolsas obxecto desta convocatoria é o seguinte:
– 1.123,96 €, para aqueles lectorados localizados en universidades españolas.
– 1.277,12 €, para aqueles lectorados localizados en universidades estranxeiras.

15/7/13

Consellería de Traballo e Benestar
RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia da familia profesional de fabricación mecánica do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, no marco do proxecto para a industria auxiliar da construción naval en Galicia FEAG-Empreganav.

Prazo de presentación de solicitudes: 10 días naturais 


ANEXO I
Relación de unidades de competencia convocadas, títulos de formación profesional e certificados de profesionalidade dos que forman parte e prazas convocadas
Código
Unidades de competencia
Prazas convocadas
Certificado de profesionalidade
Titulo de FP
UC1142_2
Trazar e mecanizar tubaxes
32
FMEC0108
Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial
Real decreto 1216/2009, do 17 de xullo)
CMFME02
Ciclo medio en soldadura e caldeiraría
(Decreto 46/2010, do 11 de marzo)
UC1143_2
Conformar e armar tubaxes
32
UC1144_2
Montar instalacións de tubaxe
32
UC0098_2
Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás
42
FMEC0210
Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG.
Real decreto 1525/2011, do 31 de outubro
UC0101_2
Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo consumible (MIG, MAG) e
proxeccións térmicas con arco
42
UC0099_2
Realizar soldaduras con arco eléctrico con eléctrodo revestido
16
FMEC0110
Soldadura con eléctrodo revestido e TIG
Real decreto 1525/2011, do 31 de outubro
UC0100_2
Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo no consumible (TIG)
16
ANEXO II
Relación de sedes
Provincia
Centro
Enderezo
Teléfono
A Coruña
Formega-Ferrol
Polígono Industrial A Gándara, parcela 15-16, 15570 Ferrol
981 33 03 33
Pontevedra
Formega-Vigo
Avda. do Tranvía 2, Cabral, 36215 Vigo (Pontevedra)
986 42 29 41
986 42 05 41

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad


Orden HAP/1344/2013, de 26 de junio, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad

Máis información: http://boe.es/boe/dias/2013/07/15/pdfs/BOE-A-2013-7758.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN:Pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes.

Pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes.

Máis información: http://boe.es/boe/dias/2013/07/15/pdfs/BOE-A-2013-7755.pdf

CONCELLO DA VEIGA: MONITOR DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE

O CONCELLO DA VEIGA PRECISA UN MONITOR DE ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE CON COÑECEMENTOS EN PIRAGUISMO PARA O MES DE AGOSTO

MAIS INFORMACION NA OFICINA DE INFORMACION XUVENIL .


CONCELLO DA VEIGA

TELÉFONO 988 350 000

BOLSAS DE COLABORACIÓN DE ESTUDANTES EN DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS curso académico 2013-2014.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de 28 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso académico 2013-2014.


Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/pdfs/BOE-A-2013-7736.pdf

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI): Convoca bolsas de empleo para administrativos, área financiera, jurídica y de ciencias e ingenieríaConvocadas bolsas de empleo para administrativos, área financiera, jurídica y de ciencias e ingeniería.
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), una Entidad Pública Empresarial, adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, ha convocado un proceso para constituir cuatro bolsas de empleo para administrativos y técnicos en las áreas financiera, jurídica y de ciencias e ingeniería. El plazo de presentación de candidaturas acaba el 20 de julio.

Máis información:  http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=127&MN=2&TR=&IDR=&accion=si&texto=&idcategoria=&idtipo=&pag=&idconvocatoria=90&idpuesto=90