25/1/13

FUNDACIÓN IBERDROLA: AXUDAS Á INVESTIGACIÓN

Ayudas a la Investigación en Energía y Medio Ambiente. Convocatoria 2013-2014


Plazo de solicitud: Del 23 de Enero al 28 de Febrero de 2013

FUNDACIÓN IBERDROLA: BOLSAS PARA ESTUDOS

Becas de Formación e Investigación en Restauración de la Fundación IBERDROLA - Museo del Prado. Convocatoria 2013-2014

Plazo de solicitud: 23 de Enero al 28 de Febrero de 2013

FUNDACIÓN IBERDROLA: BOLSAS PARA ESTUDOS

Becas para Estudios de Máster en Energía y Medio Ambiente en Reino Unido. Convocatoria 2013-2014 

 Plazo de solicitud: Del 23 de Enero al 28 de Febrero de 2013

Máis información:   http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNARESOSABUK12

FUNDACIÓN IBERDROLA: BOLSAS PARA ESTUDOS

Becas para Estudios de Máster en Energía y Medio Ambiente en España. Convocatoria 2013-2014

 Plazo de solicitud: Del 23 de Enero al 28 de Febrero de 2013

Máis información: http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNARESOSAB12

24/1/13

CURSOS CELGA: REMATA MAÑÁ, DÍA 25, O PRAZO PARA INSCRIBIRSE

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130107/AnuncioG0164-020113-0001_gl.html

OFERTIA: NOVO PORTAL DE EMPREGOS SOSTIBLES

OFERTIA é un novo portal de empregos sostibles. Recolle ofertas de emprego e prácticas para todo tipo de profesionais e estudantes que buscan unha actividade relacionada coas ENERXÍAS RENOVABLES, CIENCIA &TECNOLOXÍA, PROXECTOS SOSTIBLES, PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTAIS E OUTRAS ACTIVIDADES DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. 

Máis información: http://www.ofertia.com/empleos-sostenibles

23/1/13

OFERTA DE EMPREGO: Operario sector lácteo para Meira

Operario sector lácteo para Meira

Máis información: Infojobs http://www.infojobs.net/meira/operario-sector-lacteo/of-i20393fc7a94523aab955e2ad71815a

PSICÓLOGO/A PARA O CIM- CONCELLO DE SARRIA

Convocatoria para a contratación laboral temporal do Concello de Sarria.

Convócanse probas selectivas para a contratación temporal a media xornada de psicólogo/a para o Centro de Información á Muller (CIM) do Concello de Sarria.

Os/as aspirantes deberan presentar as solicitudes no Concello de Sarria de  9 a 14 horas, no prazo
de 5 días naturais (contados a partir do 24 de xaneiro).

Máis información: http://www.sarria.es/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=263&lang=gl

CONCELLO DO CORGO: EDUCADOR/A FAMILIAR, INFORMADOR/A XUVENIL

BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL E FORMACIÓN DE BOLSAS DE EMPREGO CONCELLO DO CORGO.

A presente convocatoria ten por obxecto a selección dun candidato, así como a formación dunha bolsa de emprego, para o desempeño temporal dos traballos que se relacionan de seguido:
I. EDUCADOR FAMILIAR
Selección dun candidato para o desempeño temporal do traballo de educador familiar nos termos  establecidos na cláusula oitava destas bases.
II. INFORMADOR XUVENIL
Selección dun candidato para o desempeño temporal do traballo de encargado da oficina municipal de  información xuvenil e do telecentro.

En ámbolos dous casos, o presente procedemento selectivo servirá ademais, de bolsa de emprego, para
contratar temporalmente en caso de producirse vacante, ben por extinción do contrato laboral temporal da  persoa que os desenvolva ou ben por outras circunstancias. Esta bolsa terá unha validez máxima de dous anos a  contar desde o día seguinte a resolución do alcalde polo que se acorda a contratación do candidato  seleccionado, tras a finalización do procedemento selectivo.

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_7643_1.pdf#PAGE=32

CONCELLO DE SAMOS: AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

BASES QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN POR CONCURSO LIBRE DUN/UNHA AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL .

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_7643_1.pdf#PAGE=42

22/1/13

WEB DE EMPREGO EMBAIXADA ESPAÑOLA EN REINO UNIDO

Web Trabajo UK

No te pierdas estas OFERTAS

Máis información: http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/index.htm

FUNDACIÓN MAPFRE: BOLSAS PARA DESEMPREGADOS/AS

Becas al estudio para personas en situación de desempleo en España (en seguros y gerencia de riesgos)

FUNDACIÓN MAPFRE realiza una convocatoria extraordinaria de 150 becas destinadas a facilitar el acceso a personas en situación de desempleo en España que deseen incorporarse a los cursos e-learning de especialización en Seguros y Gerencia de Riesgos, impartidos por el Instituto de Ciencias del Seguro en la promoción de febrero 2013.

 Las personas interesadas deberán rellenar en la solicitud de admisión el apartado “Beca Especial para Desempleados”. El plazo finalizará una vez completado el número de plazas disponibles, considerando como fecha límite de solicitudes el día 25 de enero de 2013.

Máis información: http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ciencias-del-seguro/becas-ayudas-premios/becas-estudio-personas-desempleo-espanya/default.jsp

21/1/13

CONVOCATORIAS DE EMPREGO NA UE

Máis información: http://europa.eu/epso/index_es.htm

COOPERA+: CURSOS GRATUITOS

O proxecto COOPERA+ oferta 3 cursos para a mellora da comercialización e internacionalización das cooperativas galegas.

1. E-commerce: curso de 15 h on line
2. Internacionalización Básico: curso de 15 h on line
3. Comercialización e Internacionalización Avanzado: curso de 40 h presenciais

Os cursos son gratuítos financiados desde a Xunta de Galicia e cofinanciados co FEDER-POCTE.
Para saber máis sobre estes cursos e inscribirse on line (prazas limitadas) pódese consultar en www.cooperamais.org ou chamar á Asociación AGACA preguntando por Marta Núñez ou Loli Couso no teléfono: 981 584 783

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E DE GRAO SUPERIOR DE FP

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 10 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan de xeito ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o ano 2013.

 Datas para presentar solicitudes de inscrición: 
  • Grao medio: do 25 de febreiro ao 8 de marzo
  • Grao superior: do 28 de xaneiro ao 8 de febreiro 

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130121/AnuncioG0164-110113-0004_gl.html
 

CONCELLO DE MONTERROSO: BOLSAS DE EMPREGO PARA DIFERENTES POSTOS DE TRABALLO

CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO POR CONCURSO, DE PERSOAL EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL PARA A FORMACIÓN DE BOLSAS DE EMPREGO NOS SEGUINTES POSTOS DE TRABALLO:

Centro de día.- Auxiliar cociñeiro/a, auxiliares de enfermería, e repartidor/a de comidas a domicilio.
Escola Infantil.- Auxiliar cociñeiro/a, técnico/a de educación infantil, e mestre/a.
Ocioteca.- Encargada de ocioteca.
Servizo de axuda no fogar.- Auxiliares de axuda no fogar.
Vías e obras.- Peóns de limpeza, vías e obras.

Lugar e prazo de presentación de instancias: No Rexistro Xeral do Concello de Monterroso, no prazo de 6
días hábiles,
contados a partir do seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no BOP de Lugo.

Requisitos: Os establecidos nas bases de convocatoria para cada unha das categorías.
Sistema de selección: Concurso, segundo o establecido nas bases que se encontran a disposición na
Secretaría do Concello e na web www.monterroso.es.

Monterroso, 9 de xaneiro de 2013.- O alcalde, Antonio Edelmiro Gato Soengas

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_7629_1.pdf#PAGE=14

DOMESTIKO: OFERTA DE EMPREGO PARA LUGO

Ofertas de Trabajo Niñera para bebé

por Araceli. en Lugo (Lugo) para Niñeras
Necesito chica con experiencia en cuidado de bebés, es para cuidar de uno de 10 meses de 9,00 a 12,00 los martes, miercoles y jueves con posiblidad de que se quede algunos días sueltos por las tardes segun necesidades.
Por tratarse de algo muy serio pido referencias que sean contrastables