14/12/12

ALCOA (ALÚMINA ESPAÑOLA): OFERTA DE EMPREGO PARA BOLSEIRO

Beca Ingeniero de Mantenimiento

Máis información: http://www.infojobs.net/cervo/beca-ingeniero-mantenimiento/of-ic3aa6d0cad459c953b82c710e7d429

 

REDE MUSEÍSTICA PROVINCIAL (DEPUTACIÓN DE LUGO)

Convocatoria e bases que rexerán a oferta de 2 bolsas formativas en materia de xestión cultural museística e outra en materia de arquivos e biblioteca para o Museo Provincial de Lugo.

Duración: 11 meses
Contía: 9.546, 24 € e 9.166, 63 € (aprox.)
Prazo de presentación de solicitudes: 8 días naturais

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_7466_1.pdf#PAGE=5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN: PRAZAAS PARA AUXILIARES DE CONVERSACIÓN DE LINGUA ESPAÑOLA NO ESTRANXEIRO

Resolución de 5 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para auxiliares de conversación de lengua española en Centros educativos para el curso académico 2013-2014.

Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/14/pdfs/BOE-A-2012-15136.pdf

13/12/12

INFOJOBS: OFERTAS DE EMPREGO PARA LUGO

13/12
Provincia De Lugo
13/12
Lugo
13/12
Lugo
13/12
Costa Lugo
13/12
Lugo
13/12
Lugo
13/12
Lugo
13/12
Lugo
13/12
Provincia
12/12
Lugo
12/12
Lugo
12/12
Lugo
12/12
Lugo
12/12
Lugo
11/12
Lugo
11/12
Coruña Y Lugo
11/12
Lugo
11/12
Lugo
11/12
Lugo
10/12
Lugo
10/12
Lugo
10/12
Lugo
10/12
Lugo Capital Y Provincia
10/12
Viveiro
10/12
Lugo


Máis información: http://www.infojobs.net/jobsearch/search-results/list.xhtml


Auxiliar de laboratorio para Lugo

ADER.ETT.: OFERTA DE EMPREGO

ADER RRHH ETT selecciona para importante empresa en expansión de Lugo, un auxiliar de laboratorio para desempeñar las labores de análisis propias del puesto.
Se ofrece trabajo en función de la carga productiva de la empresa.

 Ciclo Superior Laboratorio, Análisis y Control o similar.
Imprescindible experiencia previa en laboratorio.
Disponibilidad para trabajar en Lugo a turnos rotativos de lunes a domingo.

Máis información: http://www.infojobs.net/lugo/auxiliar-laboratorio/of-if24c3500ff45ab84d1ad3e6520d731

12/12/12

BIOMASA FORESTAL: OFERTA DE EMPREGOBIOMASA FORESTAL, empresa de fabricación de pellets, selecciona persoal:
- 2 Operadores de planta.
- 10 Operadores de produción.
Moi importante:
Imprescindíbel cumprir os requisitos de formación/experiencia indicados nos formularios  e residir no entorno das Pontes.

http://contratacion.bioforestal.es/

INGACAL: CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR: ANALISTA DE LABORATORIO

Convocatoria para a contratación dun/ha Analista de Laboratorio mediante contrato de obra ou servizo de duración determinada para o desenvolvemento do proxecto de investigación e desenvolvemento tecnolóxico denominado 'Inoculante AC Supersil sobre ensilado de millo'

 O prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Máis información: http://www.medioruralemar.xunta.es/nc/areas/investigacion_e_formacion/instituto_galego_da_calidade_alimentaria/documentacion/persoal/

FUNDACIÓN GALICIA-EUROPA: BOLSAS 2013

No marco do Convenio asinado o pasado 24 de xuño de 2011 entre a Fundación Galicia Europa e Novacaixagalicia, para a realización de actividades conxuntas no ámbito da Unión Europea, convócanse cinco bolsas de formación dirixidas a licenciados ou poseedores de grao universitario para a realización de prácticas en asuntos europeos nas oficinas da Fundación Galicia Europa en Santiago de Compostela e Bruxelas durante o ano 2013.
Esta convocatoria terá por obxecto que os/as beneficiarios/as poidan formarse en temas relacionados co seguimento e a comunicación das políticas comunitarias que máis afectan a Galicia, na captación de financiamento comunitario e na xestión de proxectos europeos. O obxectivo final é facilitar á mocidade galega o acceso ao mercado laboral.
II.- Duración e datas
Os bolseiros comezarán as súas prácticas o 21 de xaneiro de 2013 e terminarán o 21 de decembro de 2013. 

IV.- Requisitos de admisión
Para concurrir a esta convocatoria os aspirantes deberán cumprir, á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, os seguintes requisitos:
  • Ser nacional dun dos Estados membros da Unión Europea.
  • Ter nacido en Galicia, ser fillo de galegos ou ter residencia en Galicia desde antes do 31.12.2010.
  • Ter menos de trinta e cinco anos.
  • Estar en posesión dun título universitario superior (licenciatura ou grao), con posterioridade ao 31.12.2005.
  • Acreditar dominio da lingua galega a través do Celga 4 ou titulación equivalente, segundo a Orde do 16 de xullo de 2007 (DOG núm. 146, do 30 de xullo de 2007). 
     

10/12/12

BOLSA DE EMPREGO PARA PROFESORES DE PRIMARIA , EDUCACIÓN FÍSICA E MÚSICA BILINGÜES EN ANDALUCÍA

Convocatoria de bolsas de trabajo para profesores de primaria y música bilingües en Andalucía
La Consejería de Educación de Andalucía ha publicado las bases de la convocatoria de varias bolsas de trabajo destinadas a cubrir las vacantes que se puedan producir en aquellas plazas de profesores de primaria, de educación física y de música que necesitan ser bilingües en inglés, alemán o francés. El plazo para optar a esas bolsas termina este viernes, 14 de diciembre.

Máis información:  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/RRHH/Interinidades/Interinidades12_13/res19112012_2&vismenu=0,0,1,1,1,1,0,0,0