14/9/12

CONCELLO DE OURENSE: 2 PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL

Resolución de 30 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Ourense, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense números 239, de 18 de octubre de 2005; 59, de 14 de marzo de 2011, y 170, de 26 de julio de 2012, se han publicado íntegramente las bases generales y específicas que han de regir la convocatoria para proveer:
2 plazas de Trabajador Social, pertenecientes a la escala de Administración especial, subescala Técnica, clase Media, mediante el sistema de oposición en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.
Ourense, 30 de agosto de 2012.–La Delegada de Recursos Humanos, Carmen Rodríguez Dacosta.
Máis información: http://boe.es/boe/dias/2012/09/12/pdfs/BOE-A-2012-11508.pdf

CONCELLO DE OURENSE: praza de economista

Resolución de 30 de agosto de 2012, del Ayuntamiento de Ourense, referente a la convocatoria para proveer una plaza.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense números 239, de 18 de octubre de 2005; 59, de 14 de marzo de 2011, y 170, de 26 de julio de 2012, se han publicado íntegramente las bases generales y específicas que han de regir la convocatoria para proveer:
1 plaza de Economista, perteneciente a la escala de Administración especial, subescala Técnica, clase Superior, mediante el sistema de oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.
Ourense, 30 de agosto de 2012.–La Delegada de Recursos Humanos, Carmen Rodríguez Dacosta.
Máis información: http://boe.es/boe/dias/2012/09/12/pdfs/BOE-A-2012-11507.pdf

12/9/12

CONCELLO DO PÁRAMO

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN POR CONCURSO, DE PEÓN DE OBRAS EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL
Clase de persoal: Laboral temporal a xornada completa
Funcións: Realización de obras no Concello de O Páramo
6 Núm. 209 – Lunes, 10 de Septiembre de 2012 B.O.P de Lugo
Duración: 2 meses
Lugar e prazo de presentación de solicitudes: cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no
BOP. Se o último día fora sábado finalizará ao luns seguinte. As solicitudes presentaranse de conformidade co establecido nas bases aprobadas por Decreto de Alcaldía o 30 de Agosto de 2012 e que estarán a disposición dos interesados nas oficinas do Concello, podéndose consultar, así mesmo, no taboleiro de anuncios.
Proceso de selección: Concurso de méritos.

Nova web para profesionais do sector sociosanitario onde podedes deixar o voso currículo.

Máis información: http://mayoresydependientes.com/index.php?PHPSESSID=50rassq7ioqi0ccjb4kjf1o2l2

OFERTA DE EMPREGO NA ONU PARA XORNALISTAS

A ONU ofrece traballo a periodistas que non superen os 32 anos e teñan bo nivel de inglés e/ou francés.

Máis información: http://www.fape.es/trabajo-para-periodistas-en-naciones-unidas_fape-818351331406.htm

LISTADO DE BOLSAS DE DIFERENTES TEMÁTICAS EN PRAZO PARA INSCRIBIRSE

http://noticias.iberestudios.com/informe-de-becas-del-7-de-septiembre-de-2012/

NOVA GARDERÍA NA CORUÑA

A finais deste mes, principios de outubro , abrirá unha gardería na Coruña, achego o enlace da web, por se vos interesa poñervos en contacto con eles para deixar o CV
http://agrela.escuelainfantiltrastes.es/