20/7/12

Rueda avanza que a Xunta investirá 10,5 m€ para obradoiros de emprego que beneficiarán a máis de 1.300 persoas con especiais dificultades de inserción laboral

Salienta que esta iniciativa beneficiará especialmente a persoas desempregadas que teñan esgotadas as prestacións e subsidios, a mulleres vítimas de violencia de xénero, mozos e mozas menores de 30 anos, a persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social, parados de longa duración, maiores de 45 anos, ou aquelas que carezan de título universitario ou de FP superior
Apunta que se trata dunha medida encamiñada tamén a favorecer a cooperación municipal, posto que dará prioridade ás solicitudes, que poderán ser conxuntas, daqueles concellos que superen os 500 desempregados
Sinala que os participantes nestes obradoiros disporán dun contrato de traballo e un salario mentres dure o proceso de formación
Máis información:  http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/2046/rueda-avanza-que-xunta-investira-para-obradoiros-emprego-que-beneficiaran-mais

19/7/12

MAÑÁ VENRES, 20 DE XULLO

EMPRÉGATE

CONCELLO DE LÁNCARA
 
 
 O curso dura 2 horas e o programa a impartir é o seguinte:
Contidos:
-Autoavaliación do candidato: análise DAFO.
-Mercado laboral xuvenil: posibles nichos de emprego
-Ferramentas para atopar emprego.
-Programa EMPRENDE da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado; 
-A importancia do curriculum vitae.
-Uso da carta de presentación
 Será no CENTRO POLIFUNCIONAL SITUADO NO CAMPO DA FEIRA 
Horario: de 17:00 a 19:00 horas

A OFICINA EUROPEA DE SELECCIÓN DE PERSOAL (EPSO) CONVOCA OPOSICIÓNS PARA TRADUTORES DE DIFERENTES LINGUAS

Máis información: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2012%3A204%3A0041%3A0041%3AES%3APDF

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN POR CONCURSO DE DOUS OFICIAIS 2ª E CATRO PEÓNS EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL. CONCELLO DE AS NOGAIS

Clase de persoal: Laboral temporal, baixo a modalidade de obra ou servizo determinado, a xornada completa.
Funcións: realización de tratamentos preventivos e mantementos en vías, camiños e outras instalacións de
titularidade municipal.
Duración: catro meses.
Lugar e prazo de presentación de solicitudes: Nas oficinas do Concello de As Nogais durante os cinco días hábiles seguintes ó da publicación deste anuncio no BOP. Se o último día de prazo fora sábado finalizará o luns seguinte. As solicitudes presentaranse de conformidade co establecido nas bases aprobadas pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 5 de xullo de 2012 e que estarán a disposición dos interesados nas oficinas do Concello, podéndose consultar, asi mesmo, no taboleiro de anuncios.
Proceso de selección: Concurso de méritos.
Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6884_1.pdf#PAGE=20

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA. CONCELLO DE PORTOMARÍN

CONTRATACIÓN TEMPORAL (3 MESES)
- Prazo: 5 días naturais (contados a partir do día seguinta á súa publicación en El Progreso) (Publicouse hoxe, día 19/07/12).
- As bases poden consultarse no taboleiro de edictos do Concello de Portomarín e na páxina web do mesmo www.concellodeportomarin.es.
Máis información: http://www.concellodeportomarin.es/perfil/abertos.php

18/7/12

Aviso importante para los usuarios del portal EURES: Se han distribuido mensajes de correo fraudulentos que ofrecen falsos puestos de trabajo 

Máis información: http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=es&catId=9695&myCatId=9695&parentId=20&acro=news&headline=Y&function=newsOnPortal

17/7/12

II FEIRA INTERNACIONAL DO EMPREGO

A II Feira Internacional de Emprego (FIE), un punto de encontro entre empresas ofertantes e persoas demandantes de emprego, que se celebra en Santiago de Compostela os próximos días 19 e 20 de xullo.
A Feira Internacional de Emprego é unha boa oportunidade para participar directamente nos procesos de selección dasempresas que acoden ao evento.
A II Feira Internacional de Emprego (FIE), conta coa participación de empresas locais, nacionais e internacionais pertencentes a unha ampla variedade de sectores coas que poderás interactuar dun xeito personalizado.
Ademais, a Feira inclúe unhas xornadas internacionais tituladas “Os Novos Mercados de traballo e as Estratexias Innovadoras para a Busca de Emprego” cun amplo programa de conferencias e obradoiros.
Para participar nas xornadas é necesario inscribirse na páxina web da Axencia Local de Colocación http://axencialocaldecolocacion.org/, cubrindo o formulario de inscrición. O prazo finaliza o 18 de xullo.

                          Tfno: 981 543 060

SEAGA: SELECCIÓN E CONTRATACIÓN PERSOAL TEMPORAL PARA O PARQUE NACIONAL ILLAS ATLÁNTICAS

Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S. A.
ANUNCIO polo que se fai pública a convocatoria e as bases específicas II para a selección e contratación de persoal temporal desta empresa pública para as categorías profesionais de xefe de brigada e peón especialista, perfil Prevención/Defensa/Extinción de incendios forestais, ámbito Parque Nacional Illas Atlánticas.


Tdno: 981 997 045 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA: Praza de TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS MECÁNICOS

Resolución de 25 de junio de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plaza de Técnico Superior en Sistemas Mecánicos.

Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9392.pdf

16/7/12

Randstad selecciona para Endesa un Químico en Sistemas técnicos de produción para As Pontes (A Coruña)

Máis información:  http://www.infojobs.net/as-pontes-de-garcia-rodriguez/quimico-sistemas-tecnicos-produccion/of-i18b4ceffc545fe9477cbfab882f5f7

FUNDACIÓN MAPFRE realiza unha convocatoria extraordinaria de 200 bolsas destinadas a facilitar o acceso a persoas en situación de desemprego en España


 FUNDACIÓN MAPFRE realiza una convocatoria extraordinaria de 200 becas destinadas a facilitar el acceso a personas en situación de desempleo en España que deseen incorporarse a los cursos e-learning de especialización en Seguros y Gerencia de Riesgos, impartidos por el Instituto de Ciencias del Seguro en la promoción de octubre de 2012.

Máis información:  http://www.mapfre.com/fundacion/es/becasypremios/ciencias-seguros/becas/becas-desempleados-espana.shtml

A FUNDACIÓN COMILLAS CONVOCA 26 BOLSAS PARA ESTUDAR UN GRAO OU MÁSTER NO CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDOS SUPERIORES DO ESPAÑOL.

Prazo para inscribirse:
- Para o Grao en Estudios Hispánicos: 14 de setembro.
- Para o Máster en ELE: 21 de setembro.

Máis información: http://noticias.universia.es/movilidad-academica/noticia/2012/07/16/950660/becas-estudiar-grado-master.html