13/7/12

ADECCO SELECCIONA PARA A CORUÑA 20 CALDEIREIROS E SOLDADORES

Adecco oferta 20 puestos de trabajo para caldereros y soldadores en A Coruña.
 Para los soldadores se necesita experiencia semiautomática con Tubular (FCAW & MCAW /136 & 138), prueba en vertical ascendente y cornisa a tope (2G/3G) (PC/PF) y prueba inspeccionada por radiografía o ultrasonidos.

En ambas categorías se pide experiencia previa mínima de tres años en fabricación de estructuras metálicas pesadas.


Para más información o consulta sobre la oferta, pueden contactar con Ana Sánchez en Adecco Coruña (981 20 10 50), enviando un correo electrónico a ana.sanchez@adecco.com

LISTAXE DEFINITIVA DE CUALIFICACIÓNS DE CARNÉS E HABILITACIÓNS PROFESIONAIS. Convocatoria ordinaria 2012

OFERTA CURSOS AFD EN SARRIA

  • Condutor de camión pesado   (423 horas)
  • Auxiliar de enfermería en xeriatría    (318 horas)
  • Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucions sociais   (468 horas)
Máis información: http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/afd/afd2012-Lugo.pdf

ABERTO O PRAZO PARA POSIBLES INTERINIDADES OU SUBSTITUCIÓNS PARA O CORPO DE MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO

Comunícase que está aberto o prazo para posibles interinidades ou substitucións para o corpo de mestres de taller de artes plásticas e deseño, para a seguinte especialidade:
Especialidade
Titulacións
Dourado e Policromía
(596604) 
 Prazo solicitude: 10 días naturais

– Graduado en Artes Aplicadas, sección de talleres de Artes Aplicadas e Oficios Artísticos, nunha das seguintes especialidades:
• Dourado e Policromía.
• Imaxinaría.
• Policromía.
• Talla en Madeira ou en Pedra.
• Talla Ornamental e Técnicas de Volume.
– Ciclo formativo de grao superior Artes Plásticas e Deseño de Artes Aplicadas da Escultura.


 

11/7/12

Docente Especialista En Logística Y Compras

Perfil del candidato

Nivel de estudios: Diplomatura
Área 1: Transporte - Logística - Almacén
Profesión 1: Logística Operaciones
Requisitos: - Ingeniero en Organización Industrial.
- Formación complementaria en Logística.
- Altos conocimientos sobre gestión logística empresarial, gestión de stocks, gestión de compras, etc.
- Experiencia profesional mínima de tres años en el campo de las competencias relacionadas con esta acciónformativa.
- Experiencia en la docencia de cursos de formación continua relacionados con la materia a impartir.
- Formación metodológica (Curso de Adaptación Pedagógica CAP; Máster para el profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas; Formador de Formadores; Metodología Didáctica mínimo de 100 horas).
Requisitos deseados:
- Residencia en Burela o alrededores.
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Máis información:   http://www.trabajos.com/ofertas/1193711527/docente-especialista-en-logistica-y-compras/    


 

MONITOR INFANTIL PARA LUGO

 
Urge Animador Infantil para Lugo (Lugo)
 
Se necesita Animador Infantil con experiencia y dominio demostrable de globoflexia para la provincia de Lugo.

Requisitos:
- Buena presencia.
- Don de gentes.
- Disponibilidad para incorporación inmediata.
- Residencia en la provincia.

10/7/12

EMPRÉGATE

CONCELLO DE LÁNCARA
 CURSO "Emprégate
  CAMBIO DE DATA: será o venres día 20 de xullo (de 17:00 a 19:00)
 O curso dura 2 horas e o programa a impartir é o seguinte:
Contidos:
-Autoavaliación do candidato: análise DAFO.
-Mercado laboral xuvenil: posibles nichos de emprego
-Ferramentas para atopar emprego.
-Programa EMPRENDE da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado; 
-A importancia do curriculum vitae.
-Uso da carta de presentación

DOCENTE GRAFISTA

OFERTA DE EMPREGO DOCENTE PARA CURSO  GRAFISTA PARA O CONCELLO DE BURELA. TITULACIÓN T.S. EN DESEÑO E PRODUCIÓN EDITORIAL, FAMILIA PROFESIONAL ARTES GRÁFICAS, EXPERIENCIA EN FORMACIÓN, TAMÉN PODEN INSCRIBIRSE NA OFERTA AQUELES LICENCIADOS EN XERAL CON 600H IMPARTIDAS EN FORMACIÓN (CURSOS OFICIAIS) OU POSUIR O CAP, MAXISTERIO. INTERESADOS PODEN CONTACTAR CO CENTRO NO 982.585098 OU ENVIAR O SEU C.V. Ó EMAIL: sgc@amarina.org

9/7/12

LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL XUNTA DE GALICIA

Remata o prazo o día 15 de xullo  !!

Máis información: http://www.xunta.es/dxfp/Listas/titul_req_listas_abertas_2012.pdf

http://funcionpublica.xunta.es/?q=XerarInstanciasListas

PROGRAMACIÓN AFD 2012 LUGO

Máis información: http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/afd/afd2012-Lugo.pdf

OUTRAS OFERTAS DE CONTRATOS TEMPORAIS NA UNIVERSIDADE DA CORUÑA.

Máis información: http://www.udc.es/actualidade/index.html?tipo=persoal

UNIVERSIDADE DA CORUÑA: PRAZA PARA BIÓLOGO/A

Contrato a tempo parcial.
Prazo de solicitudes: ata o 20 de xullo.
Máis información: http://www.udc.es/_galeria_down/actualidade/eventos/2012/07/ccp098.pdf

UNIVERSIDADE DA CORUÑA: CONVOCADA PRAZA PARA LICENCIADOS/AS EN FILOLOXÍA HISPÁNICA

Universidade da Coruña, convoca 1 praza temporal (12 meses), como colaborador en tarefas de proxecto.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 26 de xullo de 2012.
Máis información: http://www.udc.es/_galeria_down/actualidade/eventos/2012/07/ccp095.pdf
Jaguar Land Rover ofrece trabajo a distintos profesionales de automoción en el Reino Unido.

Máis información:  http://www.portalparados.es/actualidad/22503/Jaguar-Land-Rover-ofrece-trabajo-a-distintos-profesionales-de-automocion-en-el-Reino-Unido

MONFORTE DE LEMOS: CONVOCATORIA DE VARIAS PRAZAS:


– 2  de Técnico de Administración Xeral Secretaría, mediante  sistema de oposición libre.
– 1 de Técnico de Administración Xeral adscrito ao servizo de Rendas,  sistema de oposición libre.
– 1  de Técnico de Promoción Económica, do cadro de persoal laboral fixo,   sistema de oposición libre.
Prazo de presentación de solicitudes: 20 días naturais.
Máis información: http://boe.es/boe/dias/2012/07/09/pdfs/BOE-A-2012-9161.pdf

MUSEO PROVINCIAL DE LUGO: BOLSA DE INVESTIGACIÓN CERAMOLÓXICA DOS MATERIAIS CASTREXOS NA PROVINCIA DE LUGO

- Duración: 12 meses.
-Contía: 10.414,12 €.
- Prazo presentación solicitudes: 10 días naturais.
Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6826_1.pdf#PAGE=1

UNIVERSIDADE DA CORUÑA: probas selectivas para a provisión dunha praza de técnico superior en Sistemas Mecánicos. (Quenda libre)

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120709/AnuncioG2017-270612-0001_gl.html