6/7/12

Buscan este viernes en La Coruña figurantes para la serie "Matalobos"
Voz Audiovisual, la productora de la serie revelación del 2009 en Galicia, Matalobos, busca todo tipo de figurantes, de todas las edades con o sin experiencia. La cita será este viernes, 6 de julio, en Marineda City (La Coruña).
Máis información: http://www.portalparados.es/actualidad/22478/Buscan-este-viernes-en-La-Coruna-figurantes-para-la-serie-Matalobos

DEPUTACIÓN DE LUGO: BOLSAS AUDIOVISUAIS

As Ticlugo, xestionadas pola fundación tic. neste caso son 20 prazas, especificamente destinadas ós titulados da escola de imaxe e son (EIS), o único centro educativo da provincia que imparte ensinanzas de formación profesional da familia audiovisual, e que, por certo, está sostida ó 100% pola Deputación. Os aspirantes a estas becas –as primeiras que ofrece a tic no estranxeiro- teñen que ter terminado nos últimos tres anos os estudios de Produción de Radio, Audiovisuais e Espectáculos, ou de Realización de Audiovisuais e Espectáculos, na Escola de Imaxe e Son. Darase prioridade a persoas en situación de desemprego e a aquelas que non poidan acceder a este tipo de prácticas laborais no estranxeiro por razóns económicas. O período de prácticas será de tres meses en empresas de Belfast, Modena e Lisboa. Con estas bolsas, a TIC potencia as medidas de inserción laboral que xa está a desenvolver.

Máis información:  Tfno.: 982.28.46.67
Correo electrónico: victoria.eis@fundaciontic.org

DEPUTACIÓN DE LUGO: BOLSAS FORMATIVAS

 PROGRAMA DE APRENDIZAXE PERMANENTE - PROXECTO DE MOVILIDADE LEONARDO DA VINCI
PROXECTO LUGOJOB: 
Está dirixido a mozos da provincia menores de 35 anos que conten cunha titulación universitaria acadada nos últimos catro anos e que se atopen en desemprego, preferentemente sen experiencia laboral previa. as titulacións deberán estar relacionadas co medio ambiente, agroalimentación, gandeiría, pesca, informática, turismo e ciencias da vida. Os beneficiarios farán prácticas durante tres meses e medio en empresas de Hamburgo, Viena, Florencia, Lisboa, Praga, Belfast e Cork.

ÁREAS FORMATIVAS:
Agricultura, silvicultura e pesca
 Protección medioambiental
Viaxes, turismo e ocio
Informática
Ciencias da vida
Máis información: Tfno: 982.26.00.46
Correo electrónico: becasleonardo@deputacionlugo.org
http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6820_1.pdf

5/7/12

MERCADONA: LICENCIADO/A MEDICINA PARA LUGO

Máis información: https://www.mercadona.es/trabajo/jsp/pemmain.jsp

SOLDADORES PARA NORUEGA

Se buscan soldadores en Noruega

La empresa noruega EAGLESVEIS AS, busca a 6 soldadores que tengan el certificado en soldadura G-6 (45º) en 111 y 136 (Electrodo, alambre) y una experiencia de 5 años.
La empresa está especializada en soldadura, trabajos con acero y similares y se situa en Bergen al sur del país. La duración del contrato será de 3 meses a jornada completa. También se indica en esta oferta que los conocimientos de inglés serán valorados de cara a la permanencia en la empresa.
El sueldo será de 180 NOK /HORA (aprox. 24 €) y las dietas y gastos de transporte serán negociables.
Los interesados deberán enviar una breve solucitud y su curriculum, en inglés o español, a: eagle@eaglesveis.no, con copia a pergarrf@jcyl.es. Deberá indicarse en el asunto: WELDER/SOLDADOR

ADEGA NECESITA VOLUNTARIOS AMBIENTAIS

Máis información: http://www.hacesfalta.org/oportunidades/presencial/detalle/?idOportunidad=87027

3/7/12

  CONCELLO DE LÁNCARA
 CURSO "Emprégate
  CAMBIO DE DATA: será o venres día 20 de xullo (de 15:00 a 19:00)
 O curso dura 2 horas e o programa a impartir e o seguinte:
Contidos:
-Autoavaliación do candidato: análise DAFO.
-Mercado laboral xuvenil: posibles nichos de emprego
-Ferramentas para atopar emprego.
-Programa EMPRENDE da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado; 
-A importancia do curriculum vitae.
-Uso da carta de presentación
-Como enfrontarse a unha entrevista de traballo
Máis información: 690 36 31 03

PERSOAL DOCENTE PARA A ESCOLA NAVAL MILITAR DE MARÍN


O Centro Universitario da Defensa da Escola Naval Militar de Marín convoca un concurso público para a contratación do seguinte persoal docente:
1 praza: Tecnoloxía Ambiental e Enxeñaría de Materiais.
3 prazas: Elasticidade e Ampliación de Resistencia de Materiais, Enxeñaría Térmica I e Máquinas de fluídos.
2 prazas: Informática para a Enxeñaría e Fundamentos de Automática.
1 praza: Expresión Gráfica e Enxeñaría Gráfica.

Requisitos: licenciado, enxeñeiro, arquitecto, graduado ou equivalente.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 9 de xullo de 2012.
Máis información : http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120629/AnuncioG1171-250612-0008_gl.html
 http://cud.uvigo.es

CONCELLO DE CERVANTES

CONCELLO DE TRIACASTELA: CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN XUIZ DE PAZ

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6801_1.pdf#PAGE=10

2/7/12

AXUDAS ECONÓMICAS INDIVIDUAIS A PERSOAS CON TALENTO DEPORTIVO, CONCELLO DE LUGO


ANUNCIO de información pública sobre as bases da convocatoria para a concesión de axudas económicas individuais para persoas con talento deportivo (exercicio 2012).

3 PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES, CONCELLO DE SAMOS

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN E CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE DE TRES PEÓNS PARA TAREFAS DE SERVIZOS MÚLTIPLES NO CONCELLO DE SAMOS EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DURANTE UN PERIODO DE SEIS MESES A XORNADA COMPLETA.
Prazo presentación solicitudes: 3 días hábiles.

-

CONCELLO DE LUGO

BASES PARA A CONVOCATORIA DE TRINTA E DÚAS BOLSAS DE FORMACIÓN PARA PARTICIPAR NOS OBRADOIROS DO PROXECTO “MURALLA DIGITAL” (0413_MURALLA_DIGITAL_1_E), COFINANCIADO NUN 75% POLO FEDER NO MARCO DA 2ª CONVOCATORIA DO PROGRAMA POCTEP (2007-2013).
Oito bolsas para participar no obradoiro formativo de Dixitalización do Patrimonio Documental lucense
(750 horas).
- Oito bolsas para participar no obradoiro formativo de Dixitalización 3D do Patrimonio Históricoarqueolóxico lucense (750 horas).
- Oito bolsas para participar no obradoiro formativo de Fotografía Dixital Panorámica 360º do Patrimonio
Histórico-arqueolóxico lucense (750 horas).
- Oito bolsas para participar no obradoiro formativo de Modelado e animación 3D do Patrimonio Histórico-arqueolóxico lucense (750 horas).

Cada unha das bolsas de formación dotarase cunha cuantía económica global 4.500 €.

3 CONDUTORES INCENDIOS, O CORGO

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE TRES CONDUTORES ENCARGADOS DA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A ACTUACIÓN DUN VEHÍCULO MOTOBOMBA DURANTE A VIXENCIA DO CONVENIO SUSCRITO COA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL, DURANTE A CAMPAÑA 2012.
Prazo presentación solicitudes: 3 días hábiles.

TRABALLADOR/A SOCIAL, RIBEIRA DE PIQUÍN

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL POR O SISTEMADE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A PRESTACIÓN DOS SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE RIBEIRA DE PIQUÍN.

Prazo presentación solicitudes: 5 días naturais.