21/6/12

CONCELLO DE SARRIA: CONVOCATORIA SELECCIÓN CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL 3 OPERARIOS/AS DE MEDIOAMBIENTE

- Duración : 2 meses
- Horario de mañá
- Retribución bruta: 817, 00 € mensuais
- Prazo para inscribirse: 5 días naturais (saiu hoxe publicado no Progreso)
- Máis información: http://sarria.es/pdf/emprego/operarios%20medioambiente/20120621094254929.pdf

BOLSAS PARA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE CURTA DURACIÓN

ORDE do 12 de xuño de 2012 pola que se aproban as bases para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, para o desenvolvemento de actividades de formación académica de curta duración, desenvolvidas fóra da comunidade autónoma, destinadas a grupos de alumnos universitarios que cursen os seus estudos oficiais nas universidades do SUG.

20/6/12

Prácticas no laborales en Departamento de Calidad y Medio Ambiente


PRL calidad y medio ambiente
Grupo Nortempo, lider en gestión de RR.HH, ofrece prácticas no laborales para su departamento de Calidad en Santiago de Compostela
- Aprendizaje de gestión de procesos de calidad, prevención y medio ambiente.

- Seguimiento y análisis de los procesos de calidad.

Máis información: http://enviroo.com/index.php/component/jajobboard/jajobs/11997-Pr%C3%A1cticas%20no%20laborales%20en%20Calidad,%20Prevenci%C3%B3n%20y%20Medio%20Ambiente

PEDRAFITA DO CEBREIRO: CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE UN SOCORRISTA PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE PEDRAFITA DO CEBREIRO.

Requisitos: 
a) Ter solicitada a inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia, na sección correspondente a socorristas en instalacións acuáticas e presentada declaración responsable do cumprimento dos requisitos para o exercicio da actividade de socorrismo, que deberá acreditarse mediante
copia do documento da solicitude presentada dirixida á Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade
Pública e copia do documento da declaración presentada.
b) Estar en posesión ( ou en condición de obtelo na data en que remate o prazo de presentación de instancias) do título de socorrista acuático.

INLUDES: BASES PARA A SELECCIÓN DE ACCIÓNS FORMATIVAS ENMARCADAS NO PROXECTO "LUGO-PACTO PROVINCIAL POLO EMPREGO II"

CURSOS:
PERFIL A:
 • Coidador de discapacitados físicos e psíquicos
 • Atención especializada para enfermos de Alzheimer
 • Auxiliar de enfermería en xeriatría
 • Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e
 • xuvenil
PERFIL B:
Produtor de hortalizas ecolóxicas
 • Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinería
 • Instalador de impermeabilización
 • Mantedor, reparador de calefacción e auga quente sanitaria
 • Edificación sostible
 • Técnico en comercio exterior
 • Xestión comercial das ventas
 • Administrador de servidores e páxinas web 
Prazo de inscrición: 10 días naturais
Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6743_1.pdf#PAGE=36

CONVOCATORIA E BASES DEPUTACIÓN DE LUGO: A OFERTA DUNHA BOLSA FORMATIVA DE XORNALISMO E COMUNICACIÓN

Para solicitar a bolsa a que se refire esta convocatoria é necesario, ademáis de
reunir os requisitos xerais establecidos na base terceira das bases é obrigatorio
reunir os seguintes requisitos específicos:
- Licenciatura ou Grao en: Xornalismo/ Comunicación Audiovisual ou en Ciencias
Políticas e da Administración.
- Coñecementos de Protocolo e de Comunicación
- Capacidade en Xestión de estratexias para a Comunicación.
- Aplicar as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) ao ámbito dos
M.C.S : coñecementos informáticos e de xornalismo dixital
- Coñecementos de análise de contidos, catalogación e búsqueda documental.
- Creatividade
- Capacidade para traballar coordinadamente en equipo.
- Experiencia en materia de Xornalismo, Cultura e da Comunicación Política
- Coñecemento oral e escrito da lingua galega
- Cantos outros considere oportuno a Comisión de Valoración para a mellor valoración
(aptitude/actitude) do seleccionado/a.

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6743_1.pdf#PAGE=2

BOLSAS DE TRABALLO PARA DOCENTES CON PRAZO ABERTO

Máis información: http://marcaempleo.es/2012/06/19/bolsas-de-trabajo-para-docentes-con-plazo-abierto/

A ONU CONVOCA PRAZAS PARA MOZOS E MOZAS MENORES DE 32 ANOS

Las Naciones Unidas convocan un examen anual para reclutar jóvenes profesionales altamente cualificados que deseen iniciar una carrera profesional en NNUU. La convocatoria de 2012 está abierta a candidatos españoles.
Requisitos para participar
• Ser menor de 32 años el 31 de diciembre de 2012 (nacidos el 1 de enero de 1980 en adelante).
• Tener un título universitario de grado.
• Excelente nivel de inglés y/o francés .
• Tener la nacionalidad de un país participante (España participa en la convocatoria de 2012).
Las áreas convocadas son las siguientes:
• Arquitectura
• Asuntos Económicos
• Asuntos Políticos
• Asuntos Sociales
• Producción de radio (portugués o suajili)
• Tecnologías de la Información.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto del 13 de julio al 12 de septiembre de 2012.
El examen tendrá lugar en Madrid el 5 de diciembre de 2012.

Máis información: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Oportunidades/Paginas/Oportunidades.aspx

19/6/12

La productora de "El hormiguero" busca guionistas 

La productora de "El hormiguero", 7 y acción, abre un cásting de guionistas para sus próximos proyectos televisivos. Los interesados tendrán hasta el 22 de junio para mandar sus solicitudes, informa VERTELE.
Los creadores de El Hormiguero en Antena 3 (antes en Cuatro) u Otra Movida en Neox ha abierto una convocatoria en la red para buscar guionistas para conformar sus equipos de redacción, tal y como informa la compañía en su web oficial.

Los interesados deben mandar currículo y un monólogo antes del 22 de junio


"Estamos seguros de que hay mucho talento ahí fuera, por lo que abrimos la convocatoria a todos aquellos que quieran intentarlo", aseveran desde 7 y acción. Por ello, abren un plazo para recibir solicitudes de aspirantes a guionistas de televisión.


Los interesados deberán enviar su currículum vitae, así como una prueba de escritura, un monólogo de humor basado en algún tema de actualidad. La dirección de correo electrónico es a guion@7yaccion.com, y tendrán de margen hasta el 22 de junio.


Máis información: http://www.abcguionistas.com/noticias/convocatorias/11111111111111111111111111111117p7/la-productora-de-el-hormiguero-busca-guionistas.html

PROCESO DE SELECCIÓN PARA MÉDICOS/AS E ENFERMEIROS/AS EN INSTITUCIÓNS PENITENCIARIAS

Prazo presentación solicitudes: 20 días naturais.
Máis información: http://www.interior.gob.es/file/56/56420/56420.pdf

OFERTAS DE EMPREGO EN EUROPA

Máis información:http://ec.europa.eu/spain/novedades/empleo/index_es.htm
  CONCELLO DE LÁNCARA
 CURSO "Emprégate
 
  CAMBIO DE DATA: será o venres día 20 de xullo (de 15:00 a 19:00)
 
 O curso dura 2 horas e o programa a impartir e o seguinte:
Contidos:
-Autoavaliación do candidato: análise DAFO.
-Mercado laboral xuvenil: posibles nichos de emprego
-Ferramentas para atopar emprego.
-Programa EMPRENDE da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado; 
-A importancia do curriculum vitae.
-Uso da carta de presentación
-Como enfrontarse a unha entrevista de traballo
Máis información: 690 36 31 03

PLAN DE AXUDAS EMPRESARIAIS IMPULSA LUGO

É un proxecto posto en marcha pola Xunta de Galicia que contempla unha liña de axudas específicas á dinamización do tecido empresarial da provincia de Lugo.
OBXECTIVOS:
 • Potenciación dos sectores estratéxicos da economía da provincia.
 • Impulsar actuacións emprendedoras de alto valor competitivo e produtivo.
 • Fomentar a creación de emprego.
 • Desenvolvemento do tecido socioeconómico da provincia como xeito de equilibrio territorial. 
BENEFICIARIOS:
 Empresas e emprendedores que teñan un proxecto empresarial de implantación na provincia de Lugo

Máis información: http://impulsalugo.xunta.es/
Últimas prazas dispoñibles para campos de traballo en Galicia PDF Imprimir
banner_campamentosAínda quedan prazas libres no campo de traballo de Galicia Illas Cíes IV.

Animádevos! 
     

18/6/12

Consellería de Traballo e Benestar
ORDE do 8 de xuño de 2012 pola que se convocan prazas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería para o curso 2012-2013.