16/6/12

CONCELLO DO PÁRAMO.CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN POR CONCURSO DE TRACTORISTA EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL
Clase de persoal: Laboral temporal, baixo a modalidade de obra ou servizo determinado, a xornada completa. Funcións: realización de tratamentos preventivos en vías, camiños e outras superficies forestais de titularidade municipal. Duración: Ata o 31 de agosto de 2012.
Lugar e prazo de presentación de solicitudes: Cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no BOP. Se o último día fora sábado finalizará ao luns seguinte. As solicitudes presentaránse de conformidade co establecido nas bases aprobadas pola Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o 31 de maio de 2012 e que estarán a disposición dos interesados nas oficinas do Concello, podéndose consultar, así mesmo, no taboleiro de anuncios .
Proceso de selección.: Concurso de méritos. 
O Páramo, 31 de maio de 2012.- O ALCALDE, Gumersindo A. Rodríguez Liz

OFERTAS DE EMPREGO PARA CENTRO COMERCIAL AS CANCELAS (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
XEFE DE PROXECTO SECTOR TIC (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Estudos mínimos: Enxeñeiro técnico, Técnico en informática de xestión

Máis información: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/28/xefe-de-proxecto-sector-tic

14/6/12

CONCELLO DE LUGO

Lugo emprego activo 2

11/06/2012

Publicadas listas provisionais de persoas admitidas, reservas e desestimadas para participar no proxecto cofinanciado polo Fondo Social Europeo "Lugo emprego activo 2"
No días de hoxe publicáronse as listas provisionais de persoas admitidas, reservas e desestimadas para tomar parte no proxecto de inserción laboral cofinanciado polo Fondo Social Europeo "Lugo emprego activo 2".
Na primeira fase deste proxecto levaránse a cabo sete accións formativas: Monitor/a de turismo activo, Enquisador/a, Elaborador/a de queixos; Monitor/a de ludotecas, Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes; Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sanitarias; Técnico/a en transporte sanitario.
Concédese un prazo de dez días naturais para posibles reclamacións.
Máis información: http://www.lugo.es/cs/Satellite?c=noticiaAsset&cid=1227506343338&pagename=Espazolab%2FnoticiaAsset%2FnoticiaDetalle
OFERTA DOCENTE PARA IMPARTIR UN CICLO DA FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIÓNS E MANTEMENTO. REQUÍRENSE PERSOAS EN POSESIÓN DUNHA ENXEÑERIA  E EXPERIENCIA EN FORMACIÓN OU FORMACIÓN PEDAGÓXICA. "FONTANERÍA, INSTALACIÓNS DE CLIMA, GASES FLUORADOS...".

Interesados chamar ao 982.585066- RAQUEL

5 BOLSAS PARA FORMAR A MULLERES EN PROGRAMAS DE ALTA XESTIÓN EN EMPRESAS

 A Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade impulsa a iniciativa de Bureau Veritas eLearning para imprimir liderado feminino aos Consellos de Administración en España

Prazo: ata o 15 de xuño
Máis información: http://www.bvbusiness-school.com/Boletin/noticias_home/BVe-SE.html

SERGAS: PUBLICACIÓN LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS/AS NAS SEGUINTES CATEGORÍAS PROFESIONAIS:


1. Grupo auxiliar da función administrativa.
2. Persoal de servizos xerais.
3. Celador/a.


SERGAS: ABERTO O PRAZO LISTAS PROVISIONAIS

ABERTO O PRAZO PARA INSCRIBIRSE NAS LISTAXES  PROVISIONAIS NAS SEGUINTES CATEGORÍAS:

1. Persoal médico de familia.
2. Persoal médico de urxencias hospitalarias.
3. Pediatra de Atención Primaria.
4. Médico/a coordinador/a do 061.
5. Médico/a asistencial do 061.
6. Médico/a especialista en medicina do traballo.

13/6/12

DIETISTA NUTRICIONISTA PARA A CORUÑA

Máis información: http://cinfa.asp.infojobs.net/a-coruna/dietista-nutricionista/of-i7ce7bae2074600808f42000ad35a01

Enxeñeiro/a téxtil para Lugo

ADER RECURSOS HUMANOS

http://www.infojobs.net/lugo/ingeniero-textil/of-i9825fe34694ebf8d472a64ee29c786 

Esteticista para Lugo
ADER RECURSOS HUMANOS    

Máis información: http://www.infojobs.net/lugo/esteticista/of-iba63ad19124561a12b48b1fcd3fdcb


CURSO TEÓRICO DE MONITOR SOCIOCULTURAL


LOGO_RIXA Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, convoca dentro dos cursos de verán o curso teórico de Monitor Sociocultural a distancia.
 Obxetivos: Proporcionar aos participantes unha formación teórica básica das funcións de monitor sociocultural.
 Destinatarios: Mozas e mozos de 18 a 30 anos interesados na temática.
 Contidos: Definición de animación sociocultural. Técnicas experimentais para o estudo de campo. Técnicas de planificación e deseño de programas. Técnicas de organización. Técnicas de avaliación. Dirección de equipos. Técnicas de xestión.
 Criterios de selección: A prioridade virá determinada pola orde de inscrición.
 Metodoloxía: O curso realizarase na modalidade a distancia, con un exame presencial que terá lugar no Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil o xoves 6 de setembro de 2012, as 12 h.
 Duración: 125 horas.
 Datas: O curso desenvolverase do 5 de xullo ao 6 de setembro.
 Nº de prazas: 25. Reservarase un 7% para persoas con unha discapacidade igual ou superior ao 33%.
 Solicitudes: O prazo de presentación de solicitudes rematará as 14 h. o día 28 de xuño de 2012, e realizarase cumplimentando a ficha de inscrición que figura a continuación:
 Máis información:
 Centro Coordinador de Información e documentación xuvenil: Teléfono: 881997604/7
Formulario de Solicitude
Máis información: http://xuventude.xunta.es/201206117950/curso-teorico-de-monitor-sociocultural-a-distancia.html

12/6/12

SELECCIÓN DE PERSOAL SANITARIO E NON SANITARIO PARA HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA (MADRID)

 É un hospital público pero xestionado por unha empresa privada.
Postos ofertados:
PERSOAL SANITARIO: auxiliar de enfermería, enfermeiro/a, facultativo, fisioterapeuta, logopeda, matrona, técnico de farmacia, técnico especialista en Anatomía Patolóxica, T.E. en Imaxe para o Diagnóstico, T.E. en Laboratorio,

PERSOAL NON SANITARIO: Auxiliar de Servizos de Limpeza (Cafetería), cociñeiro/a, camareiro/a, dietista, persoal de admisión, persoal de almacén e compras, persoal de atención ao cliente, persoal de limpeza, persoal de mantemento, persoal de sistemas de información, persoal de transporte interno e xestión auxiliar, pinche de cociña.

Máis información: http://www.portalparados.es/actualidad/22271/Empleo-En-marcha-la-seleccion-para-el-personal-sanitario-y-no-sanitario-del-Hospital-de-Collado-Villalba

ENFERMEIROS/AS (DUE) BÉLXICA

PROCESO DE SELECCIÓN ENFERMEIRAS/OS (DUE) BÉLXICA.
Este proceso de selección enmárcase dentro do proxecto de cooperación ESPAÑA-BÉLXICA a través da rede  EURES España e EURES Bélxica.

Máis información: http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel_SelecEnf_Instrucciones.pdf

FUNDACIÓN BOTÍN: 13 OFERTAS DE EMPREGO PROGRAMA TALENTO SOLIDARIO

 La Fundación Botín abre, desde el 8 de junio Talento Solidario. Fundación Botíny hasta el próximo 9 de julio, la III convocatoria del Programa Talento Solidario, dirigida a profesionales cualificados en paro o a pequeños empresarios y autónomos cuyo negocio acabe de cerrar.
Entre los perfiles demandados se encuentran directores de proyectos, gerentes, directores comerciales, arquitectos, ingenieros informáticos, responsables de marketing, consultores, abogados, psicólogos y trabajadores sociales.

Máis información: http://www.fundacionbotin.org/se-buscan-profesionales-con-talento-para-liderar-proyectos-innovadores-del-sector-social_fundacion-b-795342141290.htm

AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL

RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2012, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

IGAPE: BOLSAS FORMATIVAS

RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2012 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras do Programa do Igape de bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do Programa operativo FSE Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.
Algúns dos requisitos:
  Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións universitarias na data en que finaliza o prazo de presentación de solicitudes: física, enxeñaría, matemáticas, química, ciencias económicas e empresariais, administración e dirección de empresas, ciencias empresariais, economía, e dereito

11/6/12

CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO

Baremables, homologados pola Xunta de Galicia
Modalidade: on-line
Máis información: http://www.e-scola.org/formacion/detalle.php?idcurso=340

HOLANDA | PRACTICAS EMPRESA HORTOFRUTICOLA | Waddinxveen | Inglés e español


Eosta es una empresa líder en el sector hortofrutícola, cuya producción es totalmente orgánica. La sede principal está en Waddinxveen (Holanda) y desde allí distribuyen y establecen relaciones al resto del mundo. Apuestan por un  desarrollo sostenible, donde el respeto a la Naturaleza, es una prioridad
 
Tareas: Dar apoyo a las tareas centrales de la organización, como distribución, logística, marketing. Aprender desde dentro de la compañía las tendencias y valores del cultivo de frutas y verduras ecológicas.
Perfil: Estudiantes de áreas relacionadas como Agricultura, Agrónomos, Administración de Empresas, Marketing y Comunicación. Es necesario tener un nivel muy alto de inglés.
 
Se trata de prácticas por un periodo de 6 meses.
Si estás interesado, envía tu CV y carta de presentación en inglés a:
Cornélie Eichelsheim
(HR Manager)
cornelie.eichelsheim@eosta.com

 
Más información sobre la empresa en este link >>

Leer más: http://www.trabajosporelmundo.com/news/holanda-|-practicas-empresa-hortofruticola-|-waddinxveen-|-ingles-y-espa%C3%B1ol-/

ALEMAÑA | LECTOR DE ESPAÑOL | UNIVERSIDADE DE BERLÍN | Español e alemán


Junio 2012. Plazo hasta el 21 de junio de 2012. La Universidad Libre de Berlín (Freie Universität Berlin), busca Lector/a de español para el departamento de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera y varios masters. El/la seleccionado/a se encargará de impartir clase en diversos programas, de enseñar cultura española e hispanoamericana, supervisión de programas, participación de Proyectos, Erasmus, etc.
  • Requisitos mínimos:  título universitario en especialidad adecuada al puesto; tres años de experiencia laboral en enseñanza del español en universidad o contexto comparable; capacitación pedagógica .
  • Requisitos adicionales: español nativo o comparable; alemán a buen nivel;  formación didáctica con experiencia en materiales educativos (parámetros europeos).
Dirigir las solicitudes hasta el 21.06.2012 a la dirección siguiente:
Freie Universität Berlin,Zentraleinrichtung Sprachenzentrum/Centro de Idiomas
Direktorin, Frau Dr. Ruth Tobias
Habelschwerdter Allee 45,14195 Berlin (Dahlem)
Ver convocatoria original :: en este enlace ::

Leer más: http://www.trabajosporelmundo.com/news/alemania-lector-de-espanol-universidad-de-berlin-espanol-y-aleman/

ESTADOS UNIDOS | ASISTENTES BILINGÜES ESPAÑOL | Washington | Inglés y español


Junio 2012. Escuela pública de perfil ecológico, enseñanza con métodos propios (aprendizaje por descubrimiento) y bilingüe (inglés español) desea contratar asistentes de profesores para la enseñanza del español. Para incorporación en agosto de 2012; sueldo: 30.000 dólares (23.800€) más beneficios.
  • Tareas: participar en la planificación y enseñanza de todas las asignaturas; dar clase a grupos; participar en la misión de la escuela; reuniones de grado y con los padres; desarrollo de talentos; recomiendan asistir a clases para obtener título en centros o universidades cercanas.
  • Perfil: estudios de magisterio o similar; compromiso con los principios de sostenibilidad del colegio;  capacidad de trabajo en equipo; vocación por el trabajo de la enseñanza y de la filosofía del centro; interés por trabajar con niños pequeños; experiencia en aprendizaje de inmersión; dominio del español y el inglés.
Para detalles y contacto :: pincha aquí ::
Web de la escuela :: aquí ::
Máis información: http://www.trabajosporelmundo.com/news/estados-unidos-asistentes-bilingues-espanol-washington-ingles-y-espanol/

FUNDACIÓN CANON: 15 BOLSAS PARA INVESTIGADORES EN EUROPA E XAPÓN


Becas de investigación de la Fundación Canon para que investigadores europeos realicen estancias en Japón y que estudiantes japoneses puedan realizar estancias de investigación en algún centro o institución europea.
DESTINATARIOS
  • Los ciudadanos/as europeos/as deben tener la ciudadanía permanente en el País de residencia;
  • Tener un doctorado o al menos un máster obtenido en los últimos diez años, salvo circunstancias excepcionales.
FECHA LÍMITE. 15/09/2012
Duración: Mínimo tres meses y máximo 1 año.
Fecha Realización: A partir de enero de 2013
Importe: 22.500 y 27.500 euros por año.
TE INTERESA?
Puedes encontrar aqui el enlace para solicitar online

más info escribiendo al:  fundation@canon-europe.com

Máis información: http://www.ingalicia.org/2012/06/15-becas-para-investigadores-en-europa-y-japon/

Experto/a en Estética. Nacional. Marca de Lujo

Empresa EUROVENDEX

1. Representar a la marca en el punto de venta, velar por la imagen de marca en el punto de venta; mantenimiento del lineal de tratamiento y mueble de maquillaje, materiales PLV promocional.
2. Desarrollo de acciones de prescripción de productos de la marca
3. Desarrollo de acciones de descubrimiento en mano, protocolos Express y protocolos de cabina.
4. Formación al personal del punto de venta sobre novedades y catalogo.
Requerimientos
Se requiere FP Grado Superior; experiencia no requerida.
IMPRESCINDIBLE Titulación de grado medio/superior en estética
Experiencia en puestos de esteticista con marcas de lujo en canal perfumería.
Disponibilidad para Viajar a Nivel Nacional
Se ofrece
Contrato 40 horas/semana, trabajando de martes a sábado, o excepcionalmente de lunes a viernes.
Salario día 64€/brutos+ Variable en función de las ventas.

Máis información: https://www.facebook.com/Adecco.es/app_226408794038778

DEPENDIENTE/A TEXTIL - LUGO 

 Adecco T.T., S.A. selecciona Dependiente/a para tienda de ropa de Lugo.
Funciones: atención y asesoramiento a clientes, venta, colocación de tienda, caja,etc.


Se ofrece:
- Contrato temporal (sustitución por maternidad).
- Incorporación última semana de junio.
- Trabajo a jornada completa.
- Posibilidad de incorporación a plantilla.

Máis información: http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/ver_oferta/ver_oferta.asp?Id_Oferta=125466&F_PClave=Palabra%20clave%20o%20referencia&F_Empresa=&F_Afuncional=&F_AGeografica=27