8/6/12

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de 30 de mayo de 2012, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la que se publica la oferta de plazas en resultas y se convoca el acto de asignación de las mismas, correspondiente a la prueba selectiva 2011 para el acceso en el 2012 a plazas de formación sanitaria especializada para graduados/diplomados en Enfermería.
Máis información: http://boe.es/boe/dias/2012/06/08/pdfs/BOE-A-2012-7672.pdf

SEMINARIO DE MOTIVACION EMPRENDEDORA: Xornadas formativas “Dinamizar para emprender


Programa

O Seminario ten unha duración aproximada de 3 horas  (21.06.2012 17.00 h - 20.00 h) , estructuras aproximadamente segundo o seguinte programa:

Tempo aproximado
Contido
15’
Presentación do Seminario e breve descripción de contados
35’
O Emprendedor
40’
A Idea
15’
Descanso
40’
A Posta en Marcha
35’
Intervención do emprendedor local e coloquio

O Seminario e gratuito.

É necesario inscripción previa para a xornada, contactando coa Asociación Os Sete Castros (GDR 6), sita en rúa Matías López, 33 "Casa do Marqués" en Sarria - Lugo. Teléfono 982533802 ou no correo electrónico ossetecastros@gmail.com. Indicando os seguintes datos:

Nome e apelidos, DNI, email e teléfono.

7/6/12

PROBAS DE ACCESO A ENSINANZAS DEPORTIVAS

RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2012-2013.

PROBAS PAR OBTER O TÍTULO DE BACHAREL PARA MAIORES DE 20 ANOS

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

1. Condicións das persoas aspirantes.
Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:
a) Ser maior de 20 anos ou cumprir esa idade no ano 2012.
b) Non estar en posesión do título de bacharel ou de calquera outro título declarado equivalente para os efectos académicos.
c) Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato en ningunha das súas modalidades ou réximes nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2012-2013.

 O prazo para realizar a inscrición nestas probas será entre o 20 e o 28 de setembro de 2012 e nos centros enumerados no punto seguinte.
Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120607/AnuncioG0164-300512-0001_gl.html

6/6/12

Becas de ”la Caixa” y la Agencia EFE para la realización de prácticas formativas en España y el extranjero

Máis información: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/pdf/periodismo_es.pdf

SEAGA: SELECCIÓN DE PERSOAL TEMPORAL PARA AS DIFERENTES CATEGORÍA PROFESIONAIS: enxeñeiro de montes, enxeñeiro técnico forestal, capataz, xefe de brigada, peón especialista, peón, oficial administrativo e auxiliar administrativo.

Máis información: http://www.epseaga.com/ofertas_emprego.php

CONCELLO DE LÁNCARA: CURSO "EMPRÉGATE"

  CONCELLO DE LÁNCARA
 CURSO "Emprégate
  Será impartido o venres 6 de Xullo,
 O curso dura 2 horas e o programa a impartir e o seguinte:
Contidos:
-Autoevaluación do candidato: análise DAFO.
-Mercado laboral xuvenil: posibles nichos de emprego
-Ferramentas para atopar emprego.
-Programa EMPRENDE da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado; 
-A importancia do curriculum vitae.
-Uso da carta de presentación
-Como enfrontarse a unha entrevista de traballo
Máis información: 690 36 31 03
                           julia.rivas.fdz@gmail.com

5/6/12


IV Convocatoria de Bolsas Máster Fundación Universia - Centro Garrigues 2012 - 2013 para persoas con discapacidade.

Requisitos: ter cursados estudos de licenciatura ou grao e acreditar unha discapacidade igual ou superior ao 33%.

As bolsas serán para os seguintes Máster:

Máster Oficial
  • Máster en Práctica Tributaria.
  • Máster en PrácticaXurídica Laboral.
  • Máster en Recursos Humanos.
  • Máster en Banca e Finanzas.
Máster Executive
  • Máster Executive en Recursos Humanos.
  • Máster Executive en Asesoría Fiscal.
  • Máster Executive en RelaciónsLaborais.
Fundación Universia e o Centro de Estudios Garrigues, entregarán unha axuda por perceptor do 75% do importe total do Máster no que se inscriba.
Prazo para solicitalas: ata o 31 de xullo.
Máis información: http://www.fundacionuniversia.net/programas/igualdad/formacion/detalleProgramas-1974.html

BANCO DE ESPAÑA

- PROCESO SELECTIVO PARA PROVER 2 PRAZAS NO NIVEL 14 DO  GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR LABORES DE PROGRAMADOR (Prazo presentación solicitudes: ata o 9 de xullo)
-PROCESO SELECTIVO PARA PROVER 2 PRAZAS EN EL NIVEL 9 DEL GRUPO DIRECTIVO, PARA DESEMPEÑAR LABORES DE LETRADO ASESOR  (Prazo presentación solicitudes: ata o 3 de agosto).

Máis información: http://www.bde.es/webbde/es/secciones/convoca/be/convbe.html

SEAGA: ANUNCIO SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL

ANUNCIO polo que se fai pública a convocatoria e bases específicas II para a selección e contratación de persoal temporal desta empresa pública para as categorías profesionais de enxeñeiro de montes, enxeñeiro técnico forestal, capataz, xefe de brigada, peón especialista, peón, oficial administrativo e auxiliar administrativo.

As bases están expostas na sede da Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (Seaga), sita no Polígono Industrial do Tambre, Vía Marconi, n.º 14, 15890 Santiago de Compostela, e na páxina web de Seaga, (www.epseaga.com).

Máis información: http://www.epseaga.com/index.php 

4/6/12

PROFESOR CURSO AFD

Máis información: http://www.infojobs.net/lugo/profesor-curso-afd/of-i1645fdc6fc4ae4816e2b17d8910603

AUXILIAR DE LABORATORIO

Máis información: http://www.infojobs.net/lugo/auxiliar-laboratorio/of-ia2507176bd4d9998a437ad6eb459a9

OPERARIO/A DE FABRICA

Máis información:  http://www.infojobs.net/lugo/operario-fabrica/of-i574dc1ef184999b51f698e064eaf48

Plant Manager (Europa do Leste e Rusia)

  Sector automoción
  Enxeñeiro/a Superior Industrial. Valorable MBA ou Máster en Operacións Industriais. Non se descartan outras titulacións
Máis información: https://recruit.zoho.com/ats/EmbedIndResult.hr?jodigest=O8COBBf4J6nfq9R0VRAnu2wK.UbsoIQu.xmMwKVtrBw1gMDlI1LLA4nTpCQIoKwX

PRÁCTICAS EN EMPRESAS EN LONDRES PARA XUVENTUDE TITULADA

Máis información: http://www.ingalicia.org/2012/05/practicas-en-empresas-de-londres-para-jovenes-titulads/

PRÁCTICAS REMUNERADAS EN MARSELLA COMO TOUR OPERATOR

Máis información: http://www.ingalicia.org/2012/05/practicas-remunerdas-en-marsella/

BOLSAS DE FORMACIÓN XURÍDICA NO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Máis información: http://www.ingalicia.org/2012/05/6-becas-de-formacion-juridica-en-el-tribunal-constitucional/

AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120601/AnuncioG0164-300512-0004_gl.html

UNIVERSIDADE DE VIGO: CONTRATACIÓN PERSOAL DOCENTE E LISTAS DE AGARDA

ANUNCIO do 1 de xuño de 2012 polo que se procede a dar publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca o primeiro concurso público para a contratación de persoal docente e a elaboración de listas de agarda no curso académico 2012-2013.
Prazo presentación solicitudes: 10 días naturais.

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120604/AnuncioU500-290512-0001_gl.html

BOLSAS PARA DEPORTISTAS

CONVOCATORIA E BASES DA ÁREA DE BENESTAR SOCIAL, DEPORTE, IGUALDADE E MOCIDADE DA DEPUTACIÓN DE LUGO QUE REXERÁN A CONCESIÓN DE BOLSAS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DA PROVINCIA DE LUGO NA ANUALIDADE 2012.

OFERTA DE EMPREGO PARA ENXEÑEIROS/AS E INFORMÁTICOS PARA ALEMAÑA

Máis información: http://www.sntalent.com/es/ref/37248