25/5/12

ENVIAR CURRICULUM

Páxina para enviar o CV a diferentes empresas
Máis información: http://www.enviarcurriculum.es/

CONSULTA DAS LISTAS DA XUNTA (2011)

(Lembramos que está aberto o prazo para anotarse ata o 15 de xullo na convocatoria do 2012)

Máis información: http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_li05/li05_principal.jsp

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: BOLSAS PARA A RESIDENCIA JOAQUÍN BLUME NO CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN MADRID (2012/2013)

Máis información: http://boe.es/boe/dias/2012/05/25/pdfs/BOE-A-2012-6901.pdf

FUNDACIÓN MAPFRE: CONVOCATORIA DE AXUDAS Á FORMACIÓN DIRIXIDAS A PERSOAS CON DISCAPACIDADEAxudas dirixidas a alumnos/as con discapacidade en calquera das universidades españolas e centros de F.P., matriculados en:

  •     Cualificacións oficiais de 1 º e 2 º ciclo (licenciatura, diploma e enxeñaría), cursos de posgrao e acceso a máis de 25 e 45.
  •     Máster, posgrao e expertos e especialistas universitarios
  •      Formación Profesional e Superior.
  •      Educación Especializada: linguaxe artística e do Deporte. 
Prazo: do 3 de maio ata o 15 de xuño
Máis información: http://www.mapfre.com/fundacion/es/becasypremios/accion-social/becas/bases-convocatoria-ayudas-estudiantes-discapacidad.shtml

23/5/12

FEIRA VIRTUAL DO EMPREGO PARA ENXEÑEIROS

Máis información: http://www.feriavirtualdeingenieros.com/

HOLANDA: Convocatoria de Profesorado interino para a Agrupación de Lingua e Cultura Españolas de Ámsterdam 2012- 2013

Prazo:  do 12 de maio ao 26 de maio de 2012
Máis información: http://www.educacion.gob.es/paisesbajos/convocatorias/convocatorias-paisesbajos.html

COMUNIDADE DE ARAGÓN: BOLSA DE EMPREGO NO ENSINO

Ampliación de  listas 0.590 Análise 102 e química industrial Os que desexen participar nesta chamada deben cubrir o formulario de ser obtido exclusivamente a partir do enlace anterior web e estará dispoñible a partir de 0:01 am o venres, 18 de maio a 14: 00 horas o xoves 24 de maio. Este exemplo será impreso e entregado o día da realización do exame práctico no lugar e hora indicados no anexo II
Máis información:  976467000

COMUNIDADE DE ARAGÓN: BOLSA DE TRABALLO NO ENSINO

 Resolución do 18 de maio, anunciando o proceso de ampliación das listas de espera e de procesos de produtos de artes gráficas Os que desexen participar nesta chamada deben cubrir a aplicación para ser obtido exclusivamente a partir do enlace anterior e web estará dispoñible a partir 00:01 o sábado, 19 de maio ata 14h00 na venres, 25 de maio.
 TITULACIÓNS HABILITANTES:
Enxeñeiro químico
Enxeñeiro de Deseño Industrial
Enxeñeiro Forestal, con especialidade en Industria Forestal
Licenciado en Comunicación Audiovisual
Xornalismo
Licenciatura en Publicidade e Relacións Públicas
Licenciatura en Química
Corpo de profesores de ensino secundario
Calquera título universitario e concluír un ciclo de
estudos conducentes á obtención de titulacións últimos anterior.
En calquera caso, os candidatos deben posuír o Certificado de
Aptitude pedagóxica, Mestre de Formación de Profesores ou de formación
equivalente pedagóxica e educativa.

Máis información:  976475966
http://www.stes.es/bolsa.htm 

OFERTA DE EMPREGO DE AIRBUS: ENXEÑEIROS, TÉCNICOS E XESTORES

A Airbus está lanzando unha iniciativa de contratación de novo en Toulouse, Francia, o sábado 30 de xuño de 2012 para buscar enxeñeiros calibre superior, técnicos e xestores para apoiar todos os programas de aeronaves de Airbus.

As prazas están dispoñibles en Francia, Alemaña, España e Reino Unido para os profesionais talent con experiencia nas seguintes áreas: proxecto da estrutura, análise de tensións, arquitectura e integración, instalación de sistemas eléctricos, calidade, Supply Chain, enxeñaría de produción, atención ao cliente, así como sistemas , proba de voo e xestión de configuración.

Os candidatos deben ter polo menos 3-5 anos de experiencia profesional, así como un bo nivel de inglés. Para determinadas posicións algún coñecemento de francés, alemán ou español sería un plus.

Máis información: http://www.airbus.com/work/

MicroBank y el Injuve renuevan su acuerdo para facilitar la financiación a jóvenes emprendedores.

Máis información: http://www.sepe.es/contenido/noticias/ampliar_noticia/microcreditos_injuve.html

PLAN DE FORMACIÓN PARA A EXCELENCIA TURÍSTICA DE GALICIA

Si eres un empresario o trabajador en activo del sector turístico de Galicia o si quieres llegar a serlo, la Xunta de Galicia y la Escuela de Organización Industrial promueven un Plan Excelente de Formación, cofinanciado por Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y Turgalicia.
Un plan con Formación de alto nivel en las últimas innovaciones y tendencias de la industria turística, tanto en el ámbito internacional como en el local, para garantizar tu éxito profesional.
Infórmate, tienes 13 programas distintos y hasta 24 cursos para consolidar o crear tu nuevo futuro.

PRL NO SECTOR DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS

XORNADA DE PRL NO SECTOR DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS
ENTIDADE: CEL
SÁBADO 26/05/12
DE 9:00 A 14:00
Máis información: 982 24 30 71
http://www.celugo.es/default2.htm

OFERTA FORMATIVA AFD 2012 FORGA

Máis información: http://www.calameo.com/read/00070597606720949c9bd

22/5/12

AXUDAS DO PROGRAMA EMEGA PARA O EMPRENDEMENTO FEMININO

RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2012, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas do programa Emega para fomento do emprendemento feminino, cofinanciadas polo FSE, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012 (SI429A).

LISTAS DA XUNTA: ACTUALIZACIÓN DEFINITIVA DOS MÉRITOS 2011

RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2012, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que, de conformidade co artigo 12 do Decreto 37/2006, do 2 de marzo, se fai pública a actualización definitiva de méritos correspondente ao ano 2011 das listas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia.

BOLSAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE ARQUIVOS

ORDE do 9 de maio de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as correspondentes ao programa 2012.
Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120522/AnuncioG0164-110512-0002_gl.html

21/5/12

A PLANTA DE BIOMASA PROXECTADA PARA MONDOÑEDO POSERÍA DAR EMPREGO A 126 PERSOAS

Máis: http://elprogreso.galiciae.com/nova/172076.html

OFERTA FORMATIVA FOREM 2012 (DESEMPREGADOS)

CURSOHORASDATA INICIODATA FINCENTRO
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACION CO CLIENTE83806-06-201214-12-2012LUGO
ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIONS SOCIAIS47822-06-201212-11-2012LUGO
ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO62807-06-201221-11-2012LUGO
COCIÑA82830-05-201229-11-2012LUGO
OPERACIONS BASICAS DE COCIÑA37809-07-201230-10-2012LUGO
XESTION INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS80807-06-201228-11-2012LUGO

ANALISTA FUNCIONAL JR DE ENTORNOS WEB

Empresa: ZARA HOME
Localidade: Arteixo (A Coruña)
Funcións: colaboración e coordinación da mellora contínua da páxina web de zarahome.com. Creación de informes de usabilidade e monitorización de páxinas web. Desenvolvemento técnico de newsletters, Desenvolvemento de estilos para Marketing Spots.
Requisitos:
    -Formación universitaria
     -Experiencia laboral  de2 anos en posto similar
     -Imprescindible residir na Coruña
     - Idioma: inglés
     -Dispoñibilidade para traballar a tempo completo
      -Coñecementos avanzados en:HTML,CSS3, JavaScript,Librerías (JQuery, Mootools).
      -Valóranse coñecementos de HTML5 e librería Dojo de JavaScript.PHP.
      - Capacidade de innovacióne e creatividade
Máis información: http://www.joinfashioninditex.com/joinfashion/es/oferta-detalle?id=13068&start=0&country=-1&categorias=5&brand=8&localidad=&keyword=&backsearch=true

TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA PARA O CONCELLO DE OROSO


Requisitos:
- Licenciado/a ou equivalente en Filoloxía Galega, Filoloxía Galego-Portuguesa ou en Filoloxía Hispánica, subsección de Galego-Portugués. 
 Prazo: aberto ata o 31 de maio de 2012. 
Máis información: BOP da Coruña do 21 de maio de 2012 e na OMIX de Oroso, teléfono 981 690 903
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2012/05/21/2012_0000006027.pdf 

XEFE/A DE OBRA PARA CHINA

 Requisitos:
- Enxeñeiro/a industrial (mecánica ou instalacións, preferiblemente
-Tres anos de experiencia en obras de montaxe de instalacións de climatización, aire acondicionado, ventilación e/ou electricidade.
-Nivel alto de inglés.
-Para grupo empresarial galego. Atractiva remuneración + vivenda +3 viaxes anuais a España.
-Enviar currículo e aspiracións económicas, indicando a ref. H5 a GES CONSULTORES. Avda. Linares Rivas, 27-2º -15005 A Coruña // gerencia@gesconsultores.com

LECTORES DE ESPAÑOL NA UNIVERSIDADE DE OXFORD

Máis información: http://www.portalparados.es/actualidad/22103/Quieres-trabajo-como-lector-de-espanol-en-la-Universidad-de-Oxford