18/5/12

Curso de guías do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia

Organiza: Ministerio de Agricultura, Alimentación  y Medio Ambiente - Organismo Autónomo Parques Nacionales - CENEAM
Fechas: Desde el 11/06/2012 hasta el 15/06/2012
Lugar: Vigo (Pontevedra)
Duración aproximada: 30 horas
Nº plazas: 40
Persona y teléfono de contacto:
Sonia Freire López. Tel.: 886 21 80 90
Correo-e: iatlanticas@xunta.es

RECOÑECEMENTO DA EXPERIENCIA PROFESIONAL

LISTAS DEFINITIVAS

Operacións básicas de restaurante e bar
Máis información:  http://traballo.xunta.es/portada-reconecemento-experiencia-profesional

O Colexio de España de la Cité internationale universitaire de Paris (CiuP) convoca 90 prazas para licenciados, doctores e estudantes ou investigadores de  diferentes disciplinas artísticas. 

Máis información:  http://www.sepe.es/contenido/noticias/ampliar_noticia/colegio_espana.html

BOLSAS: EMPRENDE YA!

Máis información: http://www.sagesp.com/sagecontigo/emprendedor/becas/

17/5/12

Docente para Lugo

Ramas:
           -Administración y Gestión
           -Informática y Comunicaciones
Máis información: https://www.infojobs.net/seleccionar/docente/of-i9799ef91c543499bff3e89b1c62dd9

16/5/12

Tecnico de Mantenimiento

Máis información: http://www.infojobs.net/lugo/tecnico-mantenimiento/of-i3e1f1c279d4d40ad8628a9f20e6e18

Gestor Comercial Internacional

Máis información:http://www.infojobs.net/lugo/gestor-comercial-internacional/of-i0906d1b6634a3b96d5e912dc1cadc1

ADMINISTRATIVO (FACTIBLE SIN EXPERIENCIA)

Máis información: http://www.infojobs.net/lugo/administrativo-factible-sin-experiencia/of-i44af9d2879407abdabacc79d6e570a

PRÁCTICAS LABORAIS FUNDACIÓN UNIVERSIDADE-EMPRESA

Máis información: http://www.fue.es/

REPORTEIROS FREELANCE PARA CUBRIR SESIÓNS NO PARLAMENTO EUROPEO

Máis información: http://www.ingalicia.org/2012/05/se-buscan-reporteros-freelance-para-cubrir-las-sesiones-del-parlamento-europeo/

AXENCIA EUROPEA DA SEGURIDADE MARÍTIMA

 Selecciona:
- Xefe de Unidade de Medio Ambiente para Lisboa
Máis información:http://www.emsa.europa.eu/work/jobs.html  
-Asesor de sociedades de clasificación para Lisboa
Máis información: www.emsa.europa.eu/work/jobs.html
-Oficial de Proyecto para la Protección Ambiental para Lisboa
Máis información:  www.emsa.europa.eu/work/jobs.html

AXUDAS DE APOIO Á ETAPA PREDOUTORAL

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
ORDE do 4 de maio de 2012 pola que se amplía o prazo de xustificación previsto na Orde do 6 de xullo de 2011 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (Plan I2C).

AXUDAS PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CON DIFICULTADES ECONÓMICAS PARA CONTINUAR ESTUDOS

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
ORDE do 2 de maio de 2012 pola que se establece o procedemento de concesión, baixo o réxime de concorrencia non competitiva, de axudas destinadas ao alumnado que curse estudos universitarios, no ano académico 2011-2012, nas universidades do Sistema Universitario de Galicia, que por causa sobrevida ou imprevista teña dificultades económicas para continuar estudos.

PROGRAMACIÓN CURSOS AFD 2012. XUNTA DE GALICIA

Máis información: http://traballo.xunta.es/export/sites/default/Biblioteca/Documentos/Contidos_Estandar/formacion_e_cualificacions/afd/afd2012-Lugo.pdf

15/5/12

OFERTA DE EMPREGO PARA LUGO

Auxiliar de Odontologia / Recepcionista

 Máis información: http://www.infojobs.net/lugo/auxiliar-odontologia-recepcionista/of-idcae9c9c0f4b8a84af97841a20326e

OFERTA DE EMPREGO PARA LUGO

Representante de Papelería

Máis información:  https://recruit.zoho.com/ats/EmbedIndResult.hr?jodigest=O8COBBf4J6nfq9R0VRAnu2wK.UbsoIQu.xmMwKVtrBw1gMDlI1LLA15ZeCOPpqo.&bgrndcolor=BBBABF&font=Verdana&headercolor=FFFFFF&embedsource=null

 

CONCELLO DE LÁNCARA: CURSO PARA MOZOS E MOZAS DE 15 A 30 ANOS


  CONCELLO DE LÁNCARA
 CURSO "Emprégate
Dirixido á mocidade que estea interesada en como enfrontarse á busca de eficaz para atopar traballo. Daránse a coñecer diferentes ferramentas técnicas e o adestramento actitudinal.

 Será impartido o venres 6 de Xullo, en horario de tarde.
 O curso dura 2 horas e o programa a impartir é o seguinte:
Contidos:
-Autoevaluación do candidato: análise DAFO.
-Mercado laboral xuvenil: posibles nichos de emprego
-Ferramentas para atopar emprego.
-Programa EMPRENDE da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado; 
-A importancia do curriculum vitae.
-Uso da carta de presentación
-Como enfrontarse a unha entrevista de traballo
Máis información: 690 36 31 03
  
La multinacional francesa Snop seguirá generando empleo en Nigrán (Pontevedra)
La planta de la auxiliar de la automoción Snop, ubicada en el parque empresarial de Porto do Molle en Nigrán (Pontevedra), prevé ampliar sus instalaciones en 6.000 metros cuadrados, según ha avanzado, durante una visita de la delegada del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa que recoge el Diario de Pontevedra. En cuanto al personal, la empresa espera seguir con las contrataciones y llegar a generar 150 nuevos puestos de trabajo.
Máis información: http://www.portalparados.es/actualidad/22060/La-multinacional-francesa-Snop-seguira-generando-empleo-en-Nigran-%28Pontevedra%29

ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS: PRAZO ABERTO PARA A MATRÍCULA PARA A PROBA DE NIVEL

Prazo de matrícula: do 15 ao 30 de maio

Para facilitar a incorporación a CALQUERA CURSO E NIVEL dun idioma do alumnado que dispoña de coñecementos previos del.
 Poden facer a proba aquelas persoas que TEÑAN COÑECEMENTOS PREVIOS e dexexen acceder por primeira vez ás ensinanzas de idiomas na modalidade presencial.
Máis información: http://www.eoilugo.com/

TRADIME: CURSO DE MERCANCIAS PERIGOSAS

Requisitos de acceso: ter o permiso de conducir B
Duración: 36 horas
Horario: 2 fins de semana (venres tarde, sábdo e domingos de mañá) . Comeza o 25 maio
Información: 982 22 42 70
http://www.tradimelugo.com/taxonomy/term/2

14/5/12

PUBLICACIÓN LISTAS DEFINITIVAS E PROVISIONAIS DE DIFERENTES CATEGORÍAS DO SERGAS

RESOLUCIÓN do 30 de abril de 2012, da Dirección de Recursos Humanos, pola que se publican as listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as e se procede a publicar os resultados provisionais de baremación dos/as aspirantes admitidos/as co seu número de orde, con respecto á convocatoria de inscrición de aspirantes para vinculacións temporais en diversas categorías sanitarias de formación profesional no ámbito das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas á Consellería de Sanidade.

FUNDACIÓN CEL: SEMINARIO DE CREACIÓN DE PROYECTOS DE EMPRESA

 Obxectivo: axudar ao emprendedor a coñecer os conceptos básicos para enfocar o plan de negocio, deseñar o proxecto de empresa e contrastar a súa viabilidade, en sesións prácticas e impartidas por recoñecidos profesionais  do  mundo da empresa e a formación.


Período de incrición: ata o 24 de maio
Serán 7 sesións formativas en horario de tarde comprendidas entre o 4 e o 28 de xuño
Gratuito

Máis información:  982 284 159 Ext. 301, ou no e-mail: maria.c.fernandez@fundacioncel.org

http://www.fundacioncel.org/content/category/9/177/248/lang,es/ OFERTA DA FAO: Oficial superior de xénero (política)

Máis información: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/VA/pdf/IRC2077_s_ext.pdf
http://www.fao.org/employment/empl-home/es/

OFERTA NA FAO: Oficial de produción e protección vexetal

Máis información: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/VA/pdf/IRC2080_Srev.pdf
http://www.fao.org/employment/empl-home/es/

PRAZAS TEMPORAIS NA UE: AXENCIA EUROPEA DO MEDICAMENTO

Máis información: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:134A:0001:0001:ES:PDF

http://www.emea.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000322.jsp&mid=WC0b01ac0580029422

AXUDAS PARA ALUMNADO QUE REALICE PRÁCTICAS EN CENTROS DE TRABALLO

ORDE do 9 de maio de 2012 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo.
Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120514/AnuncioG0164-090512-0001_gl.html

AXUDAS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA ESTADÍAS EN EUROPA

ORDE do 3 de maio de 2012 pola se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2012, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

PRAZAS PARA LECTORADOS DE LINGUA, LITERARATURA E CULTURA GALEGAS EN UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS E ESTRANXEIRAS

ORDE do 30 de abril de 2012 pola que se aproba a convocatoria ordinaria para cubrir prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas en universidades españolas e estranxeiras.Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120514/AnuncioG0164-070512-0003_gl.html

DEPUTACIÓN DE LUGO: 2 BOLSAS DE FORMACIÓN

 DÚAS BOLSAS DE FORMACIÓN PARA A POSTA EN MARCHA DE ESTRATÉXIAS PARA O DESENVOLVEMENTO SOCIAL, CULTURAL E ECONÓMICO DO TERRITORIO DENTRO DO PROGRAMA DE CULTURA, TURISMO, ENSINO,NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E PATRIMONIO HISTÓRICO DA DEPUTACIÓN DE LUGO 2012 – 2013
Requisitos específicos das persoas solicitantes:
Para solicitar as bolsas a que se refire esta convocatoria é necesario, ademáis de reunir os requisitos
xerais establecidos na base terceira desta resolución:
- Ser licenciado/a en Empresariais
- Ser Licenciado/a en Económicas
- Ser licenciado/a en Dereito
- Coñecementos informáticos.
- Ter experiencia na realización de análises estadísticos, económicos – sociais e culturais do territorio.
- Ter experiencia na posta en marcha de estratexias de desenvolvemento social, cultural e económico
- Ter coñecemento dos instrumentos normativos que regulan o municipio, a provincia e maila
Comunidade Autónoma..
- Ter coñecementos en lingua galega.
- Calquer outros que, a Comisión de Valoración estime oportunos ao fin de valorar a
idoneidade
Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6608_1.pdf#PAGE=2

NOTAS PROVISIONAIS PROBA LIBRE GRADUADO EN ESO


http://www.edu.xunta.es/centros/epapualbeiros/node/73

SUBVENCIÓNS DESTINADAS Á PROMOCIÓN DAS MULLERES DO MEDIO RURAL


https://www.boe.es/boe/dias/2012/05/07/pdfs/BOE-A-2012-6149.pdf

BOLSA DE TRABALLO PARA MAESTROS EN BÉLXICA

Convocatoria para la formación de listas de aspirantes para cubrir bajas en régimen de interinidad para plazas del cuerpo docente de maestros de la Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Bruselas para el curso 2012-2013

AXUDAS PARA OBTER O CARNET DE CONDUCIR

ORDE do 4 de maio de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras que rexen as axudas para facilitar a obtención do permiso de condución clase B e favorecer a seguridade viaria dos mozos e mozas galegos, e se procede á súa convocatoria.
 Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120514/AnuncioCA05-090512-0001_gl.html