27/4/12


CURSO "Emprégate

  Será impartido o venres 6 de Xullo,
 O curso dura 2 horas e o programa a impartir e o seguinte:
Contidos:
-Autoevaluación do candidato: análise DAFO.
-Mercado laboral xuvenil: posibles nichos de emprego
-Ferramentas para atopar emprego.
-Programa EMPRENDE da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado; 
-A importancia do curriculum vitae.
-Uso da carta de presentación
-Como enfrontarse a unha entrevista de traballo
Máis información: 690 36 31 03
                           julia.rivas.fdz@gmail.com

CONCELLO DE LÁNCARA

CONCELLO DE LÁNCARA: CURSO PARA PREPARAR AS PROBAS PARA OBTER A ESO

Aberto o prazo de inscrición para realizar un curso de preparación das probas de setembro para obter o título da ESO (Educación Secundaria Obrigatoria).
O curso será de maio a agosto
O prazo estará aberto ata o 4 de maio.

Máis información: 982 54 30 66

Iniciativa e emprendemento: “Inicia e emprende o camiño do teu futuro”

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado abre o plazo de inscrición da terceira das nove mostras sobre emprendemento xuvenil que compoñen o programa Conecta. Levando por título Iniciativa e emprendemento: “Inicia e emprende o camiño do teu futuro”, terá lugar este programa da Consellería de Traballo e Benestar, o vindeiro venres, 4 de maio, no concello coruñés de Ferrol.
O programa Conecta Ferrol incorpora as seguintes novidades:
  • un novo formato de actividade de emprendemento e de orientación laboral.
  • aglutinar nunha mesma actividade a estratexia 3E: Emprendemento,
Empresarialidade, Empregabilidade.
  • achegar aos mozos e mozas a distintos emprendedores e técnicos de recursos humáns da comarca de ferrolterra.
  • achegar aos mozos a distintas actividades empresariais.
  • unha metodoloxía e unha didáctica lineal, innovadora e extratéxica.
As actividades terán lugar en Ferrol o vernes 4 de maio.

FERRAMENTAS E RECURSOS GRATUITOS: CONECTA TU NEGOCIO

Crea a túa tenda  virtual con "Conecta tu negocio"

Para todas as empresas que aínda non teñan páxina web nin dominio, Conecta tu Negocioofrece   a  quen desexe abrir unha tenda online de forma gratuita durante un año: dominio ".es", hosting, web e tenda online optimizada para terminales móbiles.
Máis información: http://www.conectatunegocio.es/ 

A empresa alemá Europapark busca traballadores do sector da hostelería para en traballar este verán no complexo de ocio que a firma ten na localidade xermana de Rust. Poddedes enviar o CV ata o 30 de abril.
Os postos son: 
- Restaurant staff ( for different types of restaurants: á la carte restaurant/fine dining, buffet restaurant) con experiencia.
-   Camareros/as de bar, con experiencia
-   Barman,con experiencia profesional.
-   Cocineros, commis de cuisine, demichef de cuisine o chef de partie     con     formación profesional y experiencia.
Máis información: http://www2.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/estaticos_portal/online/contenidos/anuncios/oferta_europapark_2.pdf

CONCELLO DE OUROL

BOLSA DE EMPREGO NO CONCELLO DE OUROL DE DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

Prazo para presentar instancias: 7 días hábiles dende a súa publicación no BOP
Bases depositadas no Concello de Ourol
Máis información: 982 55 91 09

26/4/12

CURSOS CEL

- Seminario de PRL no sector agroforestal   (5 h.)-
- Seminario de PRL en traballos de matenimento (5 horas) 
- Módulo de igualdade en prevencion   (10 h)
- Módulo de igualdade en prevención  (10 h)
- Seminario de PRL no sector asistencial sanitario   (5 h.)
- Seminario de PRL para traballos en altura   (5 h)
- Seminario de PRL para transporte de mercancías (5 h)
- Seminario de Extinción de Incendios   (5 h)
- Seminario PRL Emerxencias e Primeiros Auxilios ( 5 h cada un)  
- Curso de PRL nivel básico sector construción   (60 h)
- Curso de PRL nivel básico sector metal   (60 h)
- Curso mantenimento hixiénico-sanitario instalacións  
- Máis información: http://www.celugo.es/default2.htm

SIMULADOR DE ENTREVISTAS DE TRABALLO DO SERVIZO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL DE EDUCASTUR

Ver: http://www.educastur.princast.es/fp/hola/simulador/simulador.html

REDE EURES: CONVOCATORIA DE ENXEÑEIROS PARA ALEMAÑA

Nova convocatoria de emprego para enxeñeiros  de distintas especialidades en Alemaña
Máis información: http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/procesos_seleccion.html
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/25/pdfs/BOE-A-2012-5508.pdf
La Secretaría de Estado de Comercio ha convocado nueve becas destinadas a la realización de prácticas de comercio exterior en asociaciones españolas de exportadores. Aquellas personas que quieran formarse en esta actividad, y sean menores de 35 años, tienen de plazo para presentarse hasta el próximo 11 de mayo.

Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no corpo de profesores de música e artes escénicas, nas especialidades de fundamentos de composición e tuba

Máis información: http://www.edu.xunta.es/web/node/4516

LISTAS NOTAS PROVISIONAIS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR

Listaxes provisorias das cualificacións obtidas nas probas de acceso a ciclos formativos de grao superior

Máis información:  http://www.edu.xunta.es/web/node/4628

PROBAS DE ACCESO ÁS ENSINANZAS ARTÍSTICAS

Convocadas as probas de acceso para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato ou equivalente, e cumpran dezanove anos no ano 2012, ás ensinanzas artísticas, para o curso 2012/201.

Máis información: http://www.edu.xunta.es/web/node/4632

CAMPOS DE TRABALLO PARA A MOCIDADE

Xuventude abre o prazo de inscrición para optar ás 429 prazas en campos de traballo que se ofertan este ano na campaña de verán.

Máis información: http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran.html

 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2012 pola que se convoca concurso de acceso a prazas de corpos docentes universitarios.

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120426/AnuncioG2017-180412-0005_gl.html

25/4/12

PORTO DA CORUÑA: CONVOCATORIA DE EMPREGO


CONCURSO DE MÉRITOS E OPOSICIÓN COBERTURA EXTERNA, TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E COMUNICACIONES NA CORUÑA.

VALORAN:
ENXEÑERÍA SUPERIOR EN INFORMÁTICA, GRAO OU LICENCIATURA.
LICENCIATURA OU GRAO EN MATEMÁTICAS.
LICENCIATRUA OU GRAO EN FÍSICAS.
TECNICO SUPERIOR EN ADMINSTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.
TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS EN RED.
TÉCNICO SUEPERIOR EN DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB.
TÉCNICO SUPERIOR EN DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS INFORMÁTICAS.
TÉCNICO SUPERIOR EN DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA

Máis información:http://www.puertocoruna.com/

CONCELLO DE TOMIÑO: CONTRATACIÓN DUN/DUNHA TRABALLADOR/A SOCIAL

Convocatoria de contratación eventual, a tempo completo, dunha traballadora social para o Concello de Tomiño, mentres dure a baixa por enfermidade da traballadora titular desta praza.

As bases poderán recollerse no rexistro municipal do Concello de Tomiño. (986 622 001)

Prazo: 5 días naturais seguintes á publicación do anuncio no Atlántico Diario (21/04/2012)

CONCELLO DA BAÑA: PRAZA DE TRABALLADOR/A SOCIAL


Convocatoria de contratación laboral temporal (interinidade) dun/ha traballador/a social, a través de concurso, para o Concello da Baña (A Coruña) cunha retribución mensual de 1572,55 euros máis dúas pagas extras.

Requisitos: titulación universitaria de grao medio de traballador social

Prazo: 10 días naturais seguintes á publicación no BOP

Máis información: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2012/04/23/2012_0000004880.pdf

CONCELLO DE PARADELA: OBRADOIRO COMUNÍCATE

DATA: VENRES, 27 DE ABRIL
HORARIO: DE 17.00 A 19.00 HORAS
LUGAR: CENTRO SOCIO-CULTURAL “MANUEL O. RODRÍGUEZ LÓPEZ”

NOTA: DIPLOMA DE ASISTENCIA PARA OS MENORES DE 30 ANOS.
 Máis información: 982 541 096

24/4/12

PROFESORES DE ESPAÑOL E CULTURA ESPAÑOLA PARA LONDRES

CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE LISTAS DE ASPIRANTES A DESEMPEÑAR
PUESTOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD EN EL INSTITUTO ESPAÑOL “CAÑADA
BLANCH” DE LONDRES, EN LA AGRUPACIÓN DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
DE LONDRES Y EN LA SECCIÓN ESPAÑOLA DE LIVERPOOL (REINO UNIDO). CURSO
2012/2013

REDE EURES: TRABALLO EN NORUEGA

Traballo en Noruega para xardiñeiros, mecánicos de motos, condutores de autobuses, operadores de maquinaria e topógafo.

COMPETENCIAS CLAVE: NOTAS PROVISIONAIS

Consulta das notas provisionais: http://traballo.xunta.es/portada-competencias-clave;jsessionid=9133A24F11A006AEBF7F3DA90CF78575

CONCELLO DE LÁNCARA: CURSO PARA PREPARAR AS PROBAS PARA OBTER A ESO

Aberto o prazo de inscrición para realizar un curso de preparación das probas de setembro para obter o título da ESO (Educación Secundaria Obrigatoria).
O curso será de maio a agosto
O prazo estará aberto ata o 4 de maio.

Máis información: 982 54 30 66

CONCELLO DE LUGO: PRAZA DE TÉCNICO SUPERIOR EN INFORMÁTICA

CONVOCATORIA PARA PROVER 1 PRAZA DE TÉCNICO SUPERIOR DE INFORMÁTICA POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN, QUENDA LIBRE.
Bases publicadas no BOP nº  75, do 30 de marzo de 2012.
Prazo de presentación de instancias: 20 días naturais
Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5438.pdf

UNIVERSIDADE DE VIGO: ábrese un novo prazo para a presentación de solicitudes no proceso de ampliación da lista de agarda de técnicos especialistas de bibliotecas.

RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2012 pola que se abre un novo prazo para a presentación de solicitudes no proceso de ampliación da lista de agarda de técnicos especialistas de bibliotecas.

Debido a un erro ábrese un novo prazo de 10 días naturais para a presentación de solicitudes.
Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120424/AnuncioU500-180412-0001_gl.html

23/4/12

Oxígeno Gestión busca urgente monitor@ de aerobic, pilates para zona de Betanzos. Interesad@s contactar con ellos en rrhh@oxigenogestion.es

RECOÑECEMENTO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

Listas provisionais de admitidos e excluídos no procedemento de recoñecemento da experiencia profesional:
- Operacións básicas de restaurante e bar
- Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial.

Máis información: http://traballo.xunta.es/portada-reconecemento-experiencia-profesional

RECOÑECEMENTO EXPERIENCIA PROFESIONAL

CONSELLERÍAN DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Publicadas as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluidas correspondentes a cada sede do procedemento.

EXEMPLO DUN VÍDEO CURRÍCULUM


Prazo para solicitar o Acceso á UNED para maiores de 40 anos

Desde o 23 de abril de 2012 ata o  7 de maio de 2012 permanecerá aberto o prazo para solicitar o Acceso á UNED para maiores de 40 anos. Os interesados deben cumplir 3 REQUISITOS:
  • Ter cumprido 40 anos antes do 1 de outubro de 2012.
  • Non estar en posesión de ningunha titulación de acceso á Universidade.
  • Acreditar experiencia laboral ou profesional relacionada co Grao ao que se pretende acceder. Segundo acordo dos órganos da Universidade exixirase un mínimo de 10 anos de experiencia laboral ou profesional para poder acceder a cursar un grao na UNED.
Pode obter máis información sobre o Acceso para maiores de 40 anos no portal  www.uned.es.

AJE LUGO. PROGRAMA EMPREGA XOVEN

Programa Emprega Xoven. Inscríbete en nuestra bolsa de empleo y amplía tus posibilidades de encontrar trabajo.
Más información: ajelugo@ajegalicia.com/ T. 982 224 699