12/4/12

BOLSA DE EMPREGO PARA TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL

Bolsa de emprego para Técnicos de Educación Infantil para o Concello de Tineo (Asturias)

Máis información: https://sede.asturias.es/bopa/2012/04/04/2012-05819.pdf

BOLSA DE EMPREGO PATA TÉCNICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL

BOLSA DE EMPREGO PATA TÉCNICOS DE  EDUCACIÓN INFANTIL NO CONCELLO DE  LAVIANA (ASTURIAS)

Máis información: https://sede.asturias.es/bopa/2012/04/04/2012-05068.pdf

UNHA EMPRESA ALEMÁ OFRECE TRABALLO A MÁIS DE 400 ENXEÑEIROS ESPAÑOIS

La compañía alemana Rücker AG ofrece a los ingenieros españoles una gran diversidad de perspectivas profesionales -con remuneración atractiva, contrato laboral indefinido, amplias prestaciones sociales-, así como un curso de alemán intensivo y gratuito para incorporarse.

REDE EUSUMO: SEMINARIO EN LUGO DE IDEAS PARA O EMPRENDEMENTO


Rede Eusumo de Centros de Desenvolvemento Cooperativo, iniciativa da Consellería de Traballo e Benestar dirixida a dar apoio á creación de autoemprego baixo fórmulas de economía social, organiza o vindeiro 19 de abril no Centro da Caixa Rural en Lugo un Seminario de Ideas para o Emprendemento para dar a coñecer as posibilidades de emprender dentro da economía social e para apoiar a aquelas persoas que se decidan a facelo.
 
Este seminario está especialmente dirixido a aquelas persoas que están participando en obradoiros de emprego ou calquera outra actividade dirixida a desempregados/as polo seu interese en novas iniciativas de emprego.
 A data límite de inscrición é o martes 17 de abril.
 Teresa Rivas Grande
Tfnos: 986 020 899 / 678759 079
Enderezo electrónico: redeeusumo.divulgacion.ctb@xunta.es

CONCELLO DE LUGO: PROCESO SELECTIVO DUN/DUNHA COORDINADOR/A DE ACCIÓNS FORMATIVAS E IMPLEMENTACIÓN DE ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL

APROBACIÓN DAS BASES DO PROCESO
SELECTIVO PARA O NOMEAMENTO DUN/DUNHA COORDINADOR/A DE ACCIÓNS FORMATIVAS E
IMPLEMENTACIÓN DE ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL (SUBGRUPO C1) COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A
PARA A EXECUCIÓN DO PROGRAMA DE CARÁCTER TEMPORAL “LUGO EMPREGO ACTIVO 2
Prazo: 10 días naturais
Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6473_1.pdf#PAGE=10

CONCELLO DE LUGO: PROCESO SELECTIVO DUN/DUNHA FORMADOR/A DE INFORMÁTICA

CONCELLO DE LUGO: PROCESO SELECTIVO DUN/DUNHA FORMADOR/A DE INFORMÁTICA
BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA O NOMEAMENTO DUN/DUNHA FORMADOR/A INFORMÁTICO/A
(Subgrupo C1) COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A PARA A EXECUCIÓN DO PROGRAMA DE CARÁCTER
TEMPORAL “LUGO, EMPREGO ACTIVO 2
Prazo: 10 días naturais
Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6473_1.pdf#PAGE=8

11/4/12

CURSO DE MONITOR DE TEMPO LIBRE

 A ESCOLA DE TEMPO LIBRE  IMPARTE UN CURSO EN  LUGO CURSO DE MONITOR DE TEMPO LIBRE
Escola de Tempo Libre Bulideira vai impartir un curso de monitores de actividades de tempo libre en Lugo do 28 de abril ao 24 de xuno de 2012.
Lugar de realización do curso: impartirase en Lugo, nos Locais da Fed. de Asociacións de Veciños de Lugo, r/Luis Ameijide 10, entrechan (Zona Piringalla).
Máis información:
Escola de Tempo Libre, BULIDEIRA
r/ Serra de Outes 67, 1º C
27004 Lugo
Teléfono: 669432111
Email: etlbulideira@gmail.com

10/4/12

CEL: BOLSAS DE VIAXE PROXECTO ENLACE

CEL: BOLSAS DE VIAXE PROXECTO ENLACE
bOLSAS DESTINADAS A FOMENTAR O INTERCAMBIO ENTRE INVESTIGADORES DA UE E CENTROAMERICA.

Máis información na páxina no proxecto : http://www.enlace-project.eu/grant_scheme.aspx  
ou na páxina da CEL: http://www.celugo.es/default2.htm

UNIVERSIDADE DA CORUÑA: CONVOCA 1 PRAZA TEMPORAL PARA TITULADOS MEDIOS OU SUPERIORES PARA O CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA

A UDC convoca 1 praza temporal  para titulados medios ou superiores, relacionados cas actividades do Centro de Innovación Tecnolóxica en edificación e enxeñaría civil.
O prazo de presentación de solicitudes é ata o 16 de abril de 2012.

 Máis información www.udc.es

UNIVERSIDADE DE VIGO: CONVOCA 3 PRAZAS

A Universidade de Vigo convoca 3 prazas para o Programa de Transferencia de Tecnoloxía e Resultados da Investigación do Campus do Mar:
Coordinador (1 praza).
Xestor de Innovación (2 prazas).
Requisitos Académicos titulación universitaria.
Prazo de presentación de solicitudes ata o 27 de abril de 2012.
Contrato de 18 meses prorrogables.
Retribucións: Coordinador 38400-48000 euros/Xestor: 30400-38000 eruos anuais.
As bases integras da convocatoria poden consultarse e obter no seguinte enderezo electrónico:
http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/outras_convocatorias/ e nos taboleiros de anuncios do rexistro xeral (Xerencia, Campus de Vigo) e dos rexistros auxiliares dos Campus de Ourense (Unidade Administrativa), Pontevedra (Escola de Enxeñería Forestal), e Vigo (r/Torrecedeira, nº 86).
Para información e consultas pode dirixirse ó tfno: 986 813 762 ou no enderezo: consultapas@uvigo.es

FUNDACIÓN CETAL: CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE TÉCNICO SUPERIOR (LICENCIATURA/GRAO ECONÓMICAS)

FUNDACIÓN CETAL (FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO AGROALIMENTARIO DE LUGO): CONVOCA PROCESO SELECTIVO  PARA A COBERTURA DUNHA PRAZA DE TÉCNICO SUPERIOR (LICENCIATURA/GRAO ECONÓMICAS).

Máis información: http://www.cetal.es/ofertastrabajo/index/ofertasdetrabajocetal.html

9/4/12

CONVOCATORIA DE BOLSAS DA FUNDACIÓN SEPI

 A FUNDACIÓN SEPI CONVOCA BOLSAS DE  FORMACIÓN DOTADAS DE 860 € MENSUAIS DA FUNDACIÓN SEPI.  PARA DIFERENTES TITULACIÓNS.
REQUÍRESE NON TER EXPERIENCIA LABORAL
Duración: 6 meses
Prazo de solicitude ata o 12 de abril
Máis información: www.funep.es/becas/iniciacion-fsepi.asp

CONVOCATORIA DA PROBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR (ASTURIAS)

CONVOCATORIA DA PROBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR (ASTURIAS)

Prazo de inscrición: do 10 ao 20 de abril

Máis información: http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=3779&Itemid=248

CEMIT SARRIA: CURSO DE INICIACIÓN Á INFORMÁTICA

CEMIT SARRIA: CURSO DE INICIACIÓN Á INFORMÁTICA

Cando: 24, 25 y 26 de abril.
Duración: 3 sesións, de martes a xoves.

Horarios: de 17:30 a 19:00 h.
Pre-inscrición: até o 19 de abril 2012

Máis información: http://www.sarria.es/index.php?option=com_content&view=article&id=814%3Acurso-iniciacion-a-informatica-&catid=152%3Apreinscricion-cursos&Itemid=337&lang=gl

FUNDACIÓN PARA O FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E O DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO DE GALICIA: convocatoria selección persoal temporal: ENXEÑEIRO TÉCNICO FORESTAL

ANUNCIO de convocatoria para a selección de persoal temporal (enxeñeiro técnico forestal) para o CIS Madeira.
Convocatoria de selección de persoal temporal para o proxecto: «Caracterización mecánica de vigas de grande escuadría de Pinus pinaster, Eucalyptus globulus e Castanea sativa. Aplicabilidade dos métodos sónicos», con destino ao CIS Madeira (Parque Tecnolóxico de Ourense).
As bases da convocatoria están á disposición dos interesados na sede da Fundación e do CIS Madeira, así como a través das páxinas web:   www.fundacioncalidade.org / www.cismadera.com
O prazo de presentación de solicitudes será de10 días naturais desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio.

DEPUTACIÓN DE LUGO: CONVOCATORIA DE DÚAS PRAZAS

BASES E CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE PERSOAL TEMPORAL, UN  ENCARGADO DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E UN OBREIRO
 Prazo: 10 días naturais

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6459_1.pdf#PAGE=1