4/4/12

FORGA INFORMA: CONVOCATORIA DE EMPREGO DA EMPRESA DÍMPRESIÓN VIGO

 FORGA INFORMA: 
Ofertante:               D’IMPRESIÓN VIGO

Contactar con:     Pilar Mosquera
652 403 836

Para comezar o:   Mércores 11 de abril de 2012.


Descrición da oferta:

Precísanse comerciais, de produtos de tecnoloxía de Internet para comercios/empresas e profesionais, para as 7 cidades principais de Galiza (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Santiago e Vigo). Oferta dirixida a mulleres de 25 a 50 anos, preferentemente con experiencia de comercial en produtos de tarxetas e telefonía.


Consulta o documento adxunto para ampliar información ou ponte en contacto con Pilar Mosquera no teléfono 652 403 836 ou no mail pilar@dimpresion.com

3/4/12

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MOS: CONVOCATORIA FORMACIÓN PARA DESEMPREGADOS MENORES DE 30 ANOS DO SECTOR DA MADEIRA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MOS: CONVOCATORIA  FORMACIÓN PARA DESEMPREGADOS  MENORES DE 30 ANOS DO SECTOR DA MADEIRA.

- Modalidade : 300 horas de teleformación, 60 horas de prácticas non laborais en empresas.
-Remata mañá o prazo de inscrición.

- Máis información: http://aemos.es/insere/insereformacionDetalle.php?Id=78

CONCELLO DE SOUTOMAIOR: CONVOCATORIA SELECCIÓN DIRECTOR/A - PSICÓLOGO/A

CONCELLO DE SOUTOMAIOR: CONVOCATORIA SELECCIÓN DIRECTOR/A - PSICÓLOGO/A
Máis información: http://www.aemos.es/insere/insereempleopublicoDetalle.php?Id=117

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: CONCOVA BOLSA DE FORMACIÓN EN BIBLIOTECONOMÍA E DOCUMENTACIÓN

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: CONCOVA BOLSA DE FORMACIÓN EN BIBLIOTECONOMÍA  E DOCUMENTACIÓN RELACIONADA COS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
- Duración: 12 meses
- Dotación. 1.200 € mensuais
- Prazo presentación instancias: un mes
- Máis información:http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/03/pdfs/BOE-A-2012-4630.pdf

2/4/12

CONCELLO DE LUGO: PROCESO SELECTIVO DE COORDINADOR/A ADMINISTRATIVO/A DE ACTIVIDADES

CONCELLO DE LUGO: PROCESO SELECTIVO DE COORDINADOR/A ADMINISTRATIVO/A DE ACTIVIDADES  COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A AO ABEIRO DO PROXECTO "EUROPE-DIRECT-LUGO".

Prazo: 10 días naturais

Máis información: http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6437_1.pdf#PAGE=17