16/3/12

CONVOCATORIA DE EMPREGO NA UE

CONVOCATORIA DE EMPREGO NA  UE PARA COMUNICACIÓN, DEREITO, RELACIÓNS EXTERIORES, AUDITORÍAS, ETC.

Máis información: http://www.portalparados.es/empleo-publico/21602/convocatoria-de-empleo-en-la-ue-para-comunicacion-derecho-relaciones-exteriores-auditorias-etc

UNIVERSIDADE DE VIGO. CORRECCIÓN DE ERROS

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 27 de febreiro de 2012 pola que se convocan probas selectivas para a provisión dunha praza da categoría de técnico especialista de análise instrumental.

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120316/AnuncioU500-120312-13269_gl.html

14/3/12

USC: CONVOCA PRAZAS PARA DOCENTES

A USC CONVOCA CONCURSO DE ACCESO A PRAZAS  DE CORPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS.

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120314/AnuncioG2018-020312-12899_gl.html

UNIVERSIDADE DE VIGO: CONVOCA AMPLIACIÓN DE LISTA DE AGARDA PARA TÉCNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECAS

A UNIVERSIDADE DE VIGO CONVOCA AMPLIACIÓN DE LISTA DE AGARDA PARA TÉCNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECAS

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120314/AnuncioU500-020312-12930_gl.html

MODIFICACIÓN DO ANUNCIO DO 15 DE FEBREIRO NO QUE SE COMUNICA A APERTURA DAS LISTAS DE INTERENIDADES E SUBSTITUCIÓNS PARA O CORPO DE DOCENTES DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS

O DOG PUBLICA UNHA MODIFICACIÓN DO ANUNCIO DO 15 DE FEBREIRO (DOG 6 DE MARZO) ONDE SE COMUNICA A APERTURA DE  LISTAS DE INTERENIDADES E SUBSTITUCIÓNS PARA O CORPO DE DOCENTES DE ARTES ESCÉNICAS E MÚSICA NAS ESPECIALIDADES DE FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN E TUBA.

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120314
/AnuncioG0164-080312-13212_gl.html

CONCELLO DE ALFOZ: CONVOCATORIA PÚBLICA PARA 2 PRAZAS DE FUNCIONARIOS/AS

O CONCELLO DE ALFOZ PUBLICA AS BASES XERAIS PARA A CONVOCATORIA DE 2 PRAZAS DE FUNCIONARIAS/OS:

- Auxiliar administrativo
- Traballador/a social

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120314/AnuncioL402-230212-11077_gl.html

13/3/12

ADECCO SELECCIONA PARA A CORUÑA 50 SOLDADORES, CALDEIREIROS E OPERADORES DE CORTE

ADECCO SELECCIONA PARA A CORUÑA 50 SOLDADORES, CALDEIREIROS E OPERADORES DE CORTE.

Máis información: Contactar con Ana Sánchez en Adecco Coruña. Teléfono: 981 20 10 50 ou enviar e-mail a ana.sanchez@adecco.com

CONVOCATORIA MESTRES/AS INTERINOS/AS EN SUIZA E AUSTRIA

CONVOCATORIA DE MESTRES/AS INTERINOS/AS EN SUIZA E AUSTRIA  PARA O CURSO 2012-2013 (A lista créase a partir de méritos, non é necesario pasar exame) Prazo ata 0 20 de marzo.

Máis información: http://www.educacion.gob.es/exterior/ch/es/agrupaciones/convocatoriasinterinos20122013.shtml

OFERTA FORMATIVA GRUPO FENXA PARA DESEMPREGADOS

O GRUPO FENXA OFERTA FORMACIÓN PARA MOCIDADE DESEMPREGADA MENOR DE 30 ANOS.

Máis información: http://www.cursosfemxa.es/cursos-jovenes-desempleados-menores-30/cursos-jovenes-desempleados-galicia-menores-30/

VII FEIRA DE EMPREGO DE FP DA COMUNIDADE DE MADRID

COMEZA A VII FEIRA DE EMPREGO DE FP EN MADRID. PODES ENVIAR O TEU CV.

Máis información: http://www.feriafp.com/alumnos/4-0.html

12/3/12

A USC CONVOCA PRAZAS DE DOCENTES

A UNIVERSIDADE DE COMPOSTELA CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO AO CORPO DE DOCENTES UNIVERSITARIOS.

Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/12/pdfs/BOE-A-2012-3478.pdf

A USC CONVOCA PROBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR UNHA PRAZA DE TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN, ESPECTROMETRÍA DE MASAS E PROTEÓNICA

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2012 pola que se convocan probas selectivas para cubrir unha praza da categoría profesional técnico superior de investigación, espectrometría de masas e proteómica, grupo I, pola quenda de promoción interna e pola quenda de acceso libre, vacante no cadro de persoal laboral desta universidade.