9/3/12

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA DIVERSAS CATEGORÍAS DO SERGAS

O SERGAS PUBLICA A LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA DIVERSAS CATEGORÍAS PARA VINCULACIÓNS TEMPORAIS ( CELADOR/A, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E PSX).(10 DÍAS NATURAIS PARA EMENDAR ERROS)

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120309/AnuncioG0003-020312-12947_gl.pdf

8/3/12

50 BOLSAS DE INVESTIGACIÓN NO ESTRANXEIRO

A FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN CONVOCA 50 BOLSAS DE INVESTIGACIÓN NO ESTRANXEIRO.

Máis información: http://www.ingalicia.org/2012/03/50-becas-de-investigacion-en-el-extranjero-de-la-fundacion-alfonso-martin/

APERTURA DE PRAZO PARA SOLICITAR PRAZAS DE INTERENIDADES E SUBSTITUCIÓNS DE MÚSICA

ABRE O PRAZO PARA SOLICITAR INTERINIDADES E SUBSTITUCIÓNS NO CORPO  DE  PROFESORES DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS NAS ESPECIALIDADES DE FUNDAMENTOS ESTÉTICOS E TUBA (Prazo: ata 0 16 de marzo).

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120306/AnuncioG0164-020312-12585_gl.html

BOLSA DE EMPREGO PARA MESTRES/AS EN LISBOA

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PARTICIPAR NAS LISTAXES DE CORPOS DOCENTES NO INSTITUTO  ESPAÑOL GINER DE LOS RÍOS EN LISBOA PARA O CURSO 2012/2013.

Máis información: http://www.educacion.gob.es/portugal/convocatorias-programas/convocatorias-portugal/InterinosPortugal.html


A USC CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA 4 XARDINEIROS

A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CONVOCA PROBAS SELECTIVAS DE PERSOAL LABORAL, CATEGORÍA PROFESIONAL ESPECIALISTA DE OFICIOS, XARDINEIRO. (2 PRAZAS DE PROMOCIÓN INTERNA, 2 DE ACCESO LIBRE).

Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/08/pdfs/BOE-A-2012-3286.pdf

7/3/12

A UNIVERSIDADE DA CORUÑA CONVOCA PRAZAS A CORPOS DOCENTES

A UNIVERSIDADE DA CORUÑA CONVOCA PRAZAS A CORPOS DOCENTES.

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120307
/AnuncioG2017-240212-12643_gl.html

CONVOCATORIA PRAZA DE DIRECTOR/A DE COOPERACIÓN SECTORIAL, DE XÉNERO E ONGD

A DIRECCIÓN DA AXENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVEMENTO PUBLICA AS BASES DA CONVOCATORIA PARA DIRECTOR/A DE COOPERACIÓN SECTORIAL, DE XÉNERO E ONGD.

Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/07/pdfs/BOE-A-2012-3239.pdf

6/3/12

CURSO DE OFIMÁTICA NO CORGO

O CONCELLO DO CORGO EN COLABORACIÓN CON AGAPA IMPARTE UN CURSO DE OFIMÁTICA PARA MULLERES DESEMPREGADAS.

Máis información: http://www.concellodocorgo.net/index.php?option=com_content&view=article&id=400:curso-de-informatica-o-paquete-office&catid=1:latest-news&Itemid=50

OFERTA FORMATIVA CEMIT SARRIA

OFERTA FORMATIVA DO CEMIT SARRIA 2012

Máis información: http://sarria.es/index.php?option=com_content&view=category&id=152&Itemid=337&lang=gl

CURSO DE GALEGO, CELGA 4, EN SARRIA

No IES Gregorio Fernández de Sarria impártese a partir do día 26 un curso de galego, CELGA 4, para preparar as probas convocadas pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.

UNIVERSIDADE DE A CORUÑA CONVOCA CONCURSO DE ACCESO A PRAZAS DE CORPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS

Resolución de 20 de febrero de 2012, de la Universidad de A Coruña, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios

Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3214.pdf

BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN, EN RÉXIME CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, DE SUBVENCIÓNS A TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade aos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 17 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións a talleres de reparación de vehículos, Plan Renove para talleres de reparación de vehículos, para a adquisición de equipamento e adecuación das súas instalacións, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011 (IN530C).

Máis información:  http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120306/AnuncioCA04-270212-12685_gl.html

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA, PARA A MELLORA DA COMPETITIVIDADE DO TECIDO EMPRESARIAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA MEDIANTE O APOIO E CONSOLIDACIÓN DOS CLÚSTERS


 RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se dá publicidade aos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 29 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a mellora da competitividade do tecido empresarial da Comunidade Autónoma de Galicia mediante o apoio á creación e consolidación dos clústers empresariais galegos, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011 (IN540A).

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120306/AnuncioCA04-270212-12687_gl.html 

5/3/12

XEFE DE ESTUDOS E LICENCIADOS EN CIENCIAS, LETRAS, INGLÉS E PSICOPEDAGOXÍA

CENTRO EDUCATIVO DE VIGO REQUIRE XEFE DE ESTUDOS, LICENCIADOS EN CIENCIAS, LETRAS, INGLÉS E PSICOPEDAGOXÍA.

Máis información: http://xuventude.xunta.es/201203056787/xefe-de-estudos-e-licenciados-en-letras-ciencias-ingles-e-psicopedagoxia-para-centro-educativo.html

IBERDROLA PON EN MARCHA UNHA CAMPAÑA PARA CONTRATAR 400 ENXEÑEIROS

O GRUPO IBERDROLA LANZA UNHA CAMPAÑA PARA CONTRATAR A 400 ENXEÑEIROS , CON OU SEN EXPERIENCIA.

Máis información: http://www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESWEBCONEMP&codCache=13308769295113689

USC: CONVOCATORIA PROBAS SELECTIVAS PARA PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN, ANIMALARIO DE PRODUCIÓN

A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA CONVOCA PROBAS SELECTIVAS DE PERSOAL LABORAL NA CATEGORÍA PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN, ANIMALARIO DE PRODUCIÓN.

Máis información: http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/05/pdfs/BOE-A-2012-3111.pdf