31/1/16

FIN DO SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL DE LÁNCARA

Xa hai cinco anos que abrimos este blog co obxectivo de servir de axuda a todas as persoas desempregadas ou que intentan mellorar o seu emprego, especialmente dos concellos agrupados para ofrecer o Servizo de Orientación (Láncara, O Corgo e Triacastela). Co peche deste Servizo de Orientación tamén pechamos este blog, non sen antes agradecer que estiverades aí e que fixestes que este labor tivera algún sentido

Moito ánimo e sorte para tod@s @s que estades a buscar un emprego!!

26/1/16

CEG: Boletín semanal de ofertas de empero privado e público, bolsas e formación

Máis información: http://www.ceg.es/docs/8/boletin_do_25_ao_31_de_xaneiro_de_2016.pdf?lang=1

OFERTAS DE EMPREGO NA PRENSAConcello do Corgo: Guía interactiva de empresas

O Concello do Corgo, co obxectivo de potenciar e promocionar o tecido empresarial situado no seu término municipal, abre un espazo na súa páxina web para que todas aquelas empresas, comerciantes e profesionais poidan anunciar os seus servizos, ampliando así a súa área de influenza dun xeito áxil e cómodo.

Concello do Corgo: bolsa de emprego

Máis información: http://www.concellodocorgo.com/servizos/emprego/bolsa-de-emprego.html

CONCELLO DE PONTEVEDRA: Técnico/a Administración Xeral

BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL, GRUPO A-1.
Máis información: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/01/26/2016001133

CONCELLO DE PONTEVEDRA: Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial

BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL, GRUPO A-2.

Máis información: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/01/26/2016001132

CONCELLO DE PONTEVEDRA: Traballador/a social

BASES REGULADORAS DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TRABALLADORA SOCIAL, GRUPO A-2.

Máis información: http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2016/01/26/2016001138

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO: BOLSA DE EMPREGO


Máis información: http://benempregado.deputacionlugo.org/docs/Bolsa_de_emprego_25-01-16.pdf

http://benempregado.deputacionlugo.org/solicitudes.asp 

24/1/16

CONCELLO DA CORUÑA:


ANUNCIO da convocatoria dunha praza de psicólogo/a C.E. 13/10 e dez prazas de bombeiros do Servizo de Extinción de Incendios C.E. 3/15.
No Boletín Oficial da provincia da Coruña no 239, do 15 de decembro de 2015, publi- cáronse as bases aprobadas por resolucións da concelleira delegada de Facenda e Admi- nistración, por delegación da Xunta de Goberno Local, con datas do 13 de outubro e 18 de novembro de 2015, relativas ás seguintes convocatorias:
– 10 prazas de bombeiros do Servizo de Extinción de Incendios, C.E. 3/15, funcionarios de carreira.
– 1 praza de psicólogo, C.E. 13/10, funcionarios de carreira.
O prazo de presentación de instancias será de vinte (20) días naturais contados desde

o día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial del Estado. Estas convocatorias e a súas resolucións publicaranse nos boletíns oficiais correspon-
dentes.

Máis información: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160120/AnuncioL130-291215-0001_gl.pdf

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2015/12/15/2015_0000011906.pdf

21/1/16

 

Resolución de 8 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica, de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la que se publica la convocatoria de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Se convoca el proceso de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, para 9.850 plazas correspondientes a 222 unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con la siguiente distribución:
Familia profesional
Ciclo formativo
N.º de unidades
de competencia
Plazas
Administración y gestión.
MADG01 Gestión administrativa.
9
540
Agraria.
MAGA03 Jardinería y floristería.
11
220
Edificación y obra civil.
MEOC01 Construcción.
18
315
MEOC02 Obras de interior, decoración y rehabilitación.
19
740
Electricidad y electrónica.
MELE01 Instalaciones eléctricas y automáticas.
10
760
MELE02 Instalaciones de telecomunicaciones.
6
180
Fabricación mecánica.
MFME01 Mecanizado.
3
75
MFME02 Soldadura y calderería.
10
585
Hostelería y turismo.
MHOT01 Cocina y gastronomía.
9
720
MHOT02 Servicios en restauración.
11
440
SHOT01 Gestión de alojamientos turísticos.
6
140
Imagen personal.
MIMP01 Estética y belleza.
6
120
MIMP02 Peluquería y cosmética capilar.
10
200
Industrias alimentarias.
MINA01 Panadería, repostería y confitería.
12
300
Informática y comunicaciones.
MIFC01 Sistemas microinformáticos y redes.
11
420
Instalación y mantenimiento.
MIMA01 Instalaciones frigoríficas y de climatización.
4
320
MIMA02 Instalaciones de producción de calor.
6
480
Madera, mueble y corcho.
MMAM01 Carpintería y mueble.
7
210
MMAM02 Instalación y amueblamiento.
9
225
Química.
SQUI01 Laboratorio de análisis y de control de calidad.
8
160
Sanidad.
MSAN01 Emergencias sanitarias.
7
1120
MSAN02 Farmacia y parafarmacia.
6
480
Servicios socioculturales y a la comunidad.
SSSC01 Educación infantil.
7
140
Transporte y mantenimiento de vehículos.
MTMV01 Carrocería.
8
360
MTMV02 Electromecánica de vehículos automóviles.
7
560
MTMV03 Electromecánica de maquinaria.
2
40
Tercero.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el 11 de enero al 5 de febrero de 2016 ambos incluidos.
Cuarto.
Las bases de la Orden de convocatoria del presente procedimiento, así como la solicitud de participación, estarán disponibles a efectos informativos en la siguiente dirección de Internet, de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria http://www.edu.xunta.es/fp.


19/1/16

Recoñecemento da Experiencia Profesional (XUNTA DE GALICIA)


PRAZOS DE INSCRICIÓN 

1º PRAZO: do 12/1/2016 ó 10/02/2016 (ambos incluidos) para as seguintes cualificacións:
  • Atención sociosanitaria a persoas no domicilio
  • Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais
  • Servizos para o control de pragas
  • Xestión de servizos para o control de organismos nocivos
  • Socorrismo en espazos acuáticos naturais
  • Socorrismo en instalacións acuáticas
  • Confeccion e mantemento de artes e aparellos

2º PRAZO
: do 12/4/2016 ó 11/05/2016 (ambos incluidos) para as seguintes cualificacións:
  • Aproveitamentos forestais
  • Tanatopraxia

18/1/16

CONCELLO DO CORGO: BOLSA DE EMPREGO

O Concello do Corgo co obxectivo de favorecer a inserción laboral e mellora de emprego da cidadanía nestes momentos de grave crise mantén aberta unha bolsa de emprego para todas as pessoas que queiran inscribirse.

Máis información: http://www.concellodocorgo.com